22 kwietnia 2022

Seminarium 26.04.2022: Wyzwolenie przez jedzenie: feministyczny aspekt kulinarnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich

22 kwietnia 2022 | Karolina Dziubata

Zapraszamy na Seminarium Naukowe Instytutu Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu.

Dla osób studiujących i pracujących w IAiE: sala im. J. Burszty

Dla zainteresowanych: MS Teams https://tinyurl.com/pe5d2rch

26.04.2022
YULIIA ANDRIICHUK

Wyzwolenie przez jedzenie: feministyczny aspekt kulinarnej działalności kół gospodyń wiejskich

Koła Gospodyń Wiejskich tradycyjnie są kojarzone z jedzeniem m.in. ze sprzedawaniem przetworów podczas festynów, tworzeniem nowych lub odwrotnie wykorzystaniem istniejących przepisów dań regionalnych. Chociaż współcześnie koncepcje i kierunki aktywności Kół są bardzo różnorodne, wiele z nich nadal zajmuje się działalnością okołokulinarną. Pojęcie tradycji, reinterpretowane przez członkinie KGW w sposób legitymizujący ich działalność, inauguruje interesujący paradoks: związana z jedzeniem praca kobiet (foodwork), tradycyjnie należąca do pakietu uwarunkowanych kulturowo i społecznie obowiązków, może przywieść do zwiększenia kapitału społecznego i kompetencji kobiet, zarówno rozwoju zawodowego jak i osobistego. Głównym celem projektu, o którym opowiem jest przyjrzenie się temu, jak aktywne zaangażowania kobiet w KGW wpływa na ich sprawczość w rodzinie i społeczności wiejskiej, oraz zbadanie «personalnych» relacji kobiet z jedzeniem i (w tym kontekście) z własną cielesnością, pozostających na obrzeżu troski i wspomnianego foodwork.

Yuliia Andriichuk – doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UAM, pod kierunkiem prof. UAM dry hab. Agaty Stanisz i dry Zofii Boni. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą emancypacyjnemu potencjałowi pożywienia w działalności członkiń Kół Gospodyń Wiejskich. Uczestniczka wystaw sztuk wizualnych i festiwali artystycznych, zawodowo zajmuje się ilustracją.

Seminaria naukowe IAiE UAM stanowią forum otwartej dyskusji akademickiej na temat najnowszych publikacji przygotowywanych przez pracowników i doktorantów Instytutu oraz realizowanych przez nich badań i projektów. W ramach seminariów odbywają się także wykłady gościnne będące okazją do wymiany poglądów z badaczami z kraju i zagranicy reprezentującymi różne ośrodki oraz dyscypliny naukowe, którym bliskie jest podejście antropologiczne, kładące nacisk na analizowanie zjawisk kulturowych w powiązaniu z towarzyszącymi im procesami i relacjami społecznymi.

Seminaria mają charakter otwarty, ich adresatami są wszyscy zainteresowani, w tym zwłaszcza pracownicy, doktoranci i studenci IAiE. Celem spotkań jest inspirowanie aktywnego życia naukowego, integracja środowiska oraz popularyzacja antropologii społeczno-kulturowej