17 października 2023

Seminarium 24.10.2023 / Wczesne horyzonty antropologii w australijskich podróżach Strzeleckiego / Włodzimierz Żukowski

17 października 2023 | Karolina Dziubata
24 października w godz. 09:30-11:00 zapraszamy do sali 2.122 na seminarium z udziałem naszego absolwenta Włodzimierza Żukowskiego!
Wykład oferuje przegląd stosunkowo mało znanych zainteresowań i obserwacji Strzeleckiego z zakresu etnografii i antropologii Aborygenów Australii, zanim te dziedziny powstały. Chociaż – wydawałoby się – marginalne w stosunku do głównych celów podroży Strzeleckiego – geografii i geologii południowo-wschodniej Australii i Tasmanii – antropologiczne konkluzje Strzeleckiego nie tylko przetrwały próbę czasu, ale okazały się wczesnymi zwiastunami obecnie powszechnie akceptowanej percepcji i polityki społecznej Australii wobec jej autochtonicznej ludności.
Włodzimierz Żukowski, absolwent Katedry Etnografii UAM (magister etnografii, 1978), Instytut Socjologii UAM (doktor socjologii, 1997), od 1988 roku pracujący w Terytorium Północnym Australii jako antropolog zajmujący się badaniami kultury i ochroną spuścizny kulturowej Aborygenów Środkowej i Północnej Australii.