17 stycznia 2023

Seminarium 24.01.2023: „Słabe dyskursy” z ludobójczymi skutkami. Rosyjski nacjonalizm w pułapce afektywnej terytorialności / Ivan Peshkov

17 stycznia 2023 | Karolina Dziubata

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu seminariów naukowych Instytutu Antropologii i Etnologii UAM. Stacjonarnie w sali 2.122 naszej siedzibie, online na Teamsie: https://tinyurl.com/pe5d2rch

24.01.2023

dr Ivan Peshkov
„Słabe dyskursy” z ludobójczymi skutkami. Rosyjski nacjonalizm w pułapce afektywnej terytorialności.

ZSRR posiadał dualistyczną strukturę, będąc jednocześnie państwem wyznaniowym komunistów oraz skomplikowaną strukturą etno-polityczną z dominującą pozycją Rosjan i kultury rosyjskiej. Odzwierciedlało się to w nazewnictwie: jeżeli nazwa kraju nie posiadała żadnego desygnatu geograficznego, to wszystkie republiki miały etnicznie zorientowane nazwy i domniemany status „domu” dla narodu tytularnego. Ukształtowany ostatecznie po 1945 roku podział na kosmopolityczną rosyjskość symbolizującą nowoczesność oraz inne narody posiadające wyraźne reprezentacje etniczne był do czasów wybuchu wojny odtwarzany w polityce kulturowej Rosji. Rosja była jedynym krajem poradzieckim, który z powodów obiektywnych i subiektywnych nie mógł skorzystać z modelu wyzwolenia narodowego, w związku z tym przeszłość socjalistyczna oraz imperialna nie mogła być wyobcowana i zdystansowana jako skutek obcej dominacji. Nadało to szczególnie ostry i dramatyczny wymiar dylematom współczesnych dyskursów nacjonalistycznych, borykających się z niejasnością podstawowych terminów takich jak patriotyzm, interes narodowy lub zdrada. Celem spotkania będzie przedstawienie genealogii, wyobraźni geograficznej oraz pułapek epistemologicznych współczesnych dyskursów nacjonalistycznych w Rosji, oraz wpływu na nie propagandy rządowej po 24.02.2022.

Dr Ivan Peshkov jest pracownikiem Wydziału Historii UAM oraz dyrektorem Centrum Badań Środkowoazjatyckich UAM. Zajmuje się badaniami świadomości historycznej na terenach przygranicznych Rosji, Mongolii i Chin oraz skutkami społecznymi peryferyjnych modeli rozwoju w Azji Wschodniej.

FACEBOOK