18 czerwca 2021

Seminarium 22.06.2021: Szczątki ludzkie we współczesnej Hiszpanii – społeczne i polityczne podejścia

18 czerwca 2021 | Karolina Dziubata

Zapraszamy na ostatnie w tym roku akademickim spotkanie z cyklu Instytutowe Seminaria Antropologiczne organizowane przez Instytut Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu.

link do spotkania: https://tinyurl.com/4mwcy2rz

FACEBOOK

22.06.2021

Alexandra Staniewska

Szczątki ludzkie we współczesnej Hiszpanii – społeczne i polityczne podejścia

Ekshumacje ofiar hiszpańskiej wojny domowej (1936–39) przedstawia się często jako warunek sprawiedliwości przejściowej (ang. transitional justice), podkreślając znaczenie praw człowieka i konieczność przeprowadzenia ponownych, „godnych” pochówków. W ostatnich latach powstało wiele stowarzyszeń i organizacji zajmujących się ekshumacjami masowych grobów, a same ekshumacje przyciągają uwagę mediów i zostały uwzględnione w programach głównych partii politycznych. Tak zwany ruch ekshumacyjny nie jest jednak wolny od problemów. W tekście zwracamy uwagę na to jak szczątki ludzkie wykorzystuje się w celach politycznych oraz poddajemy w wątpliwość społeczną potrzebę ekshumacji ofiar wojny.

Osoby zainteresowane otrzymaniem tekstu prosimy o kontakt: kd53051@amu.edu.pl

Seminaria naukowe IAiE UAM stanowią forum otwartej dyskusji akademickiej na temat najnowszych publikacji przygotowywanych przez pracowników i doktorantów Instytutu oraz realizowanych przez nich badań i projektów. W ramach seminariów odbywają się także wykłady gościnne będące okazją do wymiany poglądów z badaczami z kraju i zagranicy reprezentującymi różne ośrodki oraz dyscypliny naukowe, którym bliskie jest podejście antropologiczne, kładące nacisk na analizowanie zjawisk kulturowych w powiązaniu z towarzyszącymi im procesami i relacjami społecznymi.

Seminaria mają charakter otwarty, ich adresatami są wszyscy zainteresowani, w tym zwłaszcza pracownicy, doktoranci i studenci IAiE. Celem spotkań jest inspirowanie aktywnego życia naukowego, integracja środowiska oraz popularyzacja antropologii społeczno-kulturowej.

Serdecznie zapraszamy!