13 maja 2021

Seminarium 18.05.2021: „Jutro należy do nas”: idee rewolucji i wspólnotowości europejskich radykalnych działaczy prawicowych

13 maja 2021 | Karolina Dziubata

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Instytutowe Seminaria Antropologiczne organizowane przez Instytut Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu. Spotykamy się we wtorki na platformie MS Teams – 18 maja wyjątkowo o godz. 16:30!

link do spotkania: https://tinyurl.com/4mwcy2rz

Wydarzenie na Facebooku

18.05.2021

Agnieszka Pasieka

„Jutro należy do nas”: idee rewolucji i wspólnotowości europejskich radykalnych działaczy prawicowych

W moim wystąpieniu opowiem o badaniach wśród włoskich i polskich radykalnych działaczy, o których mówi się różnie: jedni nazywają ich faszystami, inni radykalnymi nacjonalistami, oni sami zaś wolą określać samych siebie się mianem rewolucjonistów, zaś ruchy, które współtworzą – mianem „etycznych wspólnot” skoncentrowanych na problemach kultury i edukacji.

Opowiadając o moich badaniach, skupię się na trzech aspektach. Po pierwsze, przedstawię główne obszary działalności badanych przeze mnie ruchów (Odpowiedź na pytanie: „Co oni w ogóle robią poza organizowaniem Marszu Niepodległości”?). Po drugie, spróbuję odpowiedzieć na pytanie, co czyni ofertę skrajnej prawicy atrakcyjną w oczach wielu młodych ludzi (Odpowiedź na pytanie: „To jest jakiś totalny margines, prawda?”). Po trzecie, kończąc moje wystąpienie, przyjrzę się problemowi „egzotyzacji” problemu skrajnej prawicy wśród antropologów i innych badaczy społecznych (Odpowiedź na pytanie: „Ale jak pani może z nimi rozmawiać?”).

Innymi słowy, konfrontacja „emicznych” i „etycznych” kategorii wykorzystywanych do opisu działalności radykalnej prawicy będzie dla mnie punktem wyjścia do dyskusji na temat roli antropologii i antropolożek w badaniu politycznie „niebezpiecznych” rejonów.


Seminaria naukowe IAiE UAM stanowią forum otwartej dyskusji akademickiej na temat najnowszych publikacji przygotowywanych przez pracowników i doktorantów Instytutu oraz realizowanych przez nich badań i projektów. W ramach seminariów odbywają się także wykłady gościnne będące okazją do wymiany poglądów z badaczami z kraju i zagranicy reprezentującymi różne ośrodki oraz dyscypliny naukowe, którym bliskie jest podejście antropologiczne, kładące nacisk na analizowanie zjawisk kulturowych w powiązaniu z towarzyszącymi im procesami i relacjami społecznymi.

Seminaria mają charakter otwarty, ich adresatami są wszyscy zainteresowani, w tym zwłaszcza pracownicy, doktoranci i studenci IAiE. Celem spotkań jest inspirowanie aktywnego życia naukowego, integracja środowiska oraz popularyzacja antropologii społeczno-kulturowej.

Serdecznie zapraszamy!