15 stycznia 2024

Seminarium 16.01.2024 / Badania na grząskim gruncie. Utowarowienie osób uchodźczych z Ukrainy w miejscach zbiorowego zakwaterowania / Natalia Bloch, Zbigniew Szmyt

15 stycznia 2024 | Karolina Dziubata

Zapraszamy na seminarium naukowe z udziałem prof. UAM dr hab. Natalii Bloch i prof. UAM dr hab. Zbigniewa Szmyt 16 stycznia 2024 roku o godz. 09:30 w sali 2.122.

Badania na grząskim gruncie. Utowarowienie osób uchodźczych z Ukrainy w miejscach zbiorowego zakwaterowania

Miejsca zbiorowego zakwaterowania to – obok wynajmu mieszkań na wolnym rynku i goszczenia w prywatnych domach – najczęstsza przestrzeń, w której wciąż żyją osoby uciekające przed pełnoskalową wojną z Ukrainy do Polski. Podczas wystąpienia podzielimy się głównymi wnioskami z badań i działań w kilku takich miejscach w Poznaniu i Wielkopolsce, przedstawiając zasady ich funkcjonowania oraz główne problemy, z jakimi zmagają się ich mieszkanki/ńcy, ale też osoby zarządzające. Poruszymy kwestie utowarowienia osób uchodźczych w kontekście polityki i praktyki kwaterowania, w tym kategorii „najbardziej pożądanych uchodźców”, „pięknej izolacji”, czyli relokacji na prowincję czy permanentnej relokacji. Ponadto podzielimy się trudnościami w prowadzeniu badań na ten temat, wyjaśniając, dlaczego jest to grząski teren.