8 listopada 2022

Seminarium 15.11.2022: Kryzys nacjonalizmu kolaboracyjnego – syberyjskie mniejszości etniczne wobec wojny w Ukrainie

8 listopada 2022 | Karolina Dziubata

Zapraszamy na kolejne seminarium naukowe Instytutu Antropologii i Etnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu!

15 listopada 2022godz. 09:30-11:00, sala 2.122
ZBIGNIEW SZMYT

Kryzys nacjonalizmu kolaboracyjnego: syberyjskie mniejszości etniczne wobec wojny w Ukrainie

Przedstawiciele syberyjskich mniejszości etnicznych (tzw. rdzennych narodów Syberii) uczestniczyli w rosyjskiej agresji na Ukrainę od 2014 roku. Nadreprezentacja Buriatów, Tuwańczyków, Jakutów w szeregach rosyjskiej armii zmusiła wielu do zweryfikowania dotychczasowych romantycznych wyobrażeń przedstawiających mniejszości etniczne jako dążące do wolności ofiary rosyjskiej kolonizacji. Zaangażowanie syberyjskich grup etnicznych w wojnę w Ukrainie zostanie potraktowane jako punkt wyjścia do analizy relacji pomiędzy państwem, nacjonalizmem i mniejszościami etnicznymi w dzisiejszej Rosji.

dr hab. prof. UAM Zbigniew Szmyt – pracownik Instytutu Antropologii i Etnologii UAM. Specjalizuje się w antropologii migracji, badaniach granicznych i urbanizacji w Azji Wewnętrznej.

FACEBOOK

Link do spotkania na TEAMS

fot. Życie Uniwersyteckie