1 kwietnia 2022

Seminarium 05.04.2022: It Is What It Is: Visualizing Sustainability in Western Almería

1 kwietnia 2022 | Karolina Dziubata

Zapraszamy na Seminarium Naukowe Instytutu Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu.

Dla osób studiujących i pracujących w IAiE: sala im. J. Burszty

Dla zainteresowanych: MS Teams https://tinyurl.com/pe5d2rch

FACEBOOK

05.04.2022

PALOMA YÁÑEZ SERRANO

It Is What It Is: Visualizing Sustainability in Western Almería

Almería, the centre of intensive greenhouse agricultural production in Spain, consistently excludes workers from the framing and regulation of sustainability. Describing itself as a 'sustainable’ agriculture success story, it excludes media narratives that expose the industry exploitative morass of corporate capitalism. These contradictory depictions root themselves in distinct significations of the term 'sustainable’. In both accounts, farmer understandings of the term are excluded for the sake of simplistic framings of victims, villains, or heroes. With a critical, more nuanced understanding of the problem of 'sustainability,’ I worked with collaborators who are farmers in the region to visualise alternative forms of sustainable agriculture emerging from the industry. In this essay, I will argue that by placing the focus on local forms of resilience and resistance, and by co-producing narratives that emerge from the relationship between farmers and ecosystems we can present alternatives to the industrial framing of sustainability and inform the future of sustainable agriculture. In the first part of the presentation, I will outline the ways in which the political framing of sustainable agriculture in Europe, heavily reliant on corporate sustainability certificates, excludes the sustainability of workers’ livelihoods and workers understandings of sustainability. In the second I describe the effort of my collaborators, co-filmmaker and I to visualize sustainability as a process of ontological, biological, economic and political diversity. This is done by reflecting on the potential and shortcomings of filming sustainability collaboratively as a multimodal ethnographic strategy to intervene in environmental media and the anthropology of sustainability.

Seminaria naukowe IAiE UAM stanowią forum otwartej dyskusji akademickiej na temat najnowszych publikacji przygotowywanych przez pracowników i doktorantów Instytutu oraz realizowanych przez nich badań i projektów. W ramach seminariów odbywają się także wykłady gościnne będące okazją do wymiany poglądów z badaczami z kraju i zagranicy reprezentującymi różne ośrodki oraz dyscypliny naukowe, którym bliskie jest podejście antropologiczne, kładące nacisk na analizowanie zjawisk kulturowych w powiązaniu z towarzyszącymi im procesami i relacjami społecznymi.

Seminaria mają charakter otwarty, ich adresatami są wszyscy zainteresowani, w tym zwłaszcza pracownicy, doktoranci i studenci IAiE. Celem spotkań jest inspirowanie aktywnego życia naukowego, integracja środowiska oraz popularyzacja antropologii społeczno-kulturowej.