25 maja 2021

Seminarium 01.06.2021: „Faszyści wiejscy” w Słowacji jako wytwór neoliberalnego kapitalizmu?

25 maja 2021 | Karolina Dziubata

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Instytutowe Seminaria Antropologiczne organizowane przez Instytut Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu. Spotykamy się we wtorki na platformie MS Teams – 1 czerwca wyjątkowo o godz. 16:00!

link do spotkania: https://tinyurl.com/4mwcy2rz

FACEBOOK

01.06.2021

Juraj Buzalka

W wystąpieniu korzystam z perspektywy tzw. ekonomii kulturowej protestu, która dobrze sprawdza się w omówieniu paradoksu projektu europejskiego. Jawi się on jako faktyczny postęp społeczny a jednocześnie trauma kulturowa społeczności post-chłopskich, większości obywateli posocjalistycznych państw, którzy są związani z wsią i uważają, że prawdziwa władza w społeczeństwie powinna tam być zdefiniowana i na wiejskich wartościach oparta. Argumentuję, że to pochodzenie post-chłopskie związane z państwowo-socjalistyczną gospodarką kulturalną czyni z radykalnych populistów, takich jak ci na Słowacji, szczególny rodzaju faszystów – faszystów wiejskich.

Juraj Buzalka jest profesorem nadzwyczajnym antropologii społecznej na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie na Słowacji. Jego zainteresowania badawcze obejmują antropologię ruchów społeczno-politycznych, ekonomię kultury, politykę pamięci, populizm, politykę religii, zwłaszcza w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz antropologię wina. Niedawno opublikował monografię Cultural Economy of Protest in Post-Socialist European Union: Village Fascists and their Rivals (Routledge 2020). Jego pierwszą monografią była Nation and Religion: The Politics of Commemoration in South-East Poland (Lit Verlag 2007).

Seminaria naukowe IAiE UAM stanowią forum otwartej dyskusji akademickiej na temat najnowszych publikacji przygotowywanych przez pracowników i doktorantów Instytutu oraz realizowanych przez nich badań i projektów. W ramach seminariów odbywają się także wykłady gościnne będące okazją do wymiany poglądów z badaczami z kraju i zagranicy reprezentującymi różne ośrodki oraz dyscypliny naukowe, którym bliskie jest podejście antropologiczne, kładące nacisk na analizowanie zjawisk kulturowych w powiązaniu z towarzyszącymi im procesami i relacjami społecznymi.

Seminaria mają charakter otwarty, ich adresatami są wszyscy zainteresowani, w tym zwłaszcza pracownicy, doktoranci i studenci IAiE. Celem spotkań jest inspirowanie aktywnego życia naukowego, integracja środowiska oraz popularyzacja antropologii społeczno-kulturowej.

Serdecznie zapraszamy!