1 marca 2021

Plan seminariów naukowych IAiE UAM w semestrze letnim 2020/2021

1 marca 2021 | Karolina Dziubata

Seminaria naukowe IAiE UAM stanowią forum otwartej dyskusji akademickiej na temat najnowszych publikacji przygotowywanych przez pracowników i doktorantów Instytutu oraz realizowanych przez nich badań i projektów. W ramach seminariów odbywają się także wykłady gościnne będące okazją do wymiany poglądów z badaczami z kraju i zagranicy reprezentującymi różne ośrodki oraz dyscypliny naukowe, którym bliskie jest podejście antropologiczne, kładące nacisk na analizowanie zjawisk kulturowych w powiązaniu z towarzyszącymi im procesami i relacjami społecznymi. Celem spotkań jest inspirowanie aktywnego życia naukowego, integracja środowiska oraz popularyzacja antropologii społeczno-kulturowej.

Seminaria mają charakter otwarty!

Plan seminariów na semestr letni 2020/2021

Dołączyć do spotkania w MS Teams można:

  • klikając w dniu każdego seminarium w ten link
  • wysyłając prośbę o dodanie do grupy seminaryjnej poprzez ten link
  • kontaktując się mailowo pod adresem karolina.dziubata@amu.edu.pl

Informacje o poszczególnych seminariach wraz z linkami będą umieszczane również w wydarzeniach na FB naszego Instytutu.

Serdecznie zapraszamy!