29 stycznia 2021

INSTYTUTOWE SEMINARIUM ANTROPOLOGICZNE: Relacje międzykulturowe w dobie mobilności – na przykładzie wybranej społeczności Masajów

29 stycznia 2021 | Karolina Dziubata

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Instytutowe Seminaria Antropologiczne!

02.02.2020, 09:30-11:00 MS TEAMS

LINK DO SPOTKANIA:
https://tinyurl.com/y4azkn4l

Elżbieta Wiejaczka

Relacje międzykulturowe w dobie mobilności – na przykładzie wybranej społeczności Masajów

Wielu Masajów z okolic Kileguru (Tanzania) migruje na Zanzibar w celach zarobkowych. Miejsce to sprzyja spotkaniom międzykulturowym, które niejednokrotnie owocują relacjami z białymi turystkami, które mogą być krótkotrwałe lub długotrwałe, kończące się małżeństwem i emigracją Masajów na Zachód. Moim celem jest przebadanie efektu spotkań międzykulturowych masajskich mężczyzn i białych turystek, które nawiązują się na Zanzibarze.


Czy dla kobiet relacje te są spełnieniem fascynacji zaszczepionych poprzez literaturę i film czy też szansą na „drugą młodość”? Dla mężczyzn – są sposobem zarobkowania czy szansą na dostęp do kobiet, którego brakuje w ich własnej społeczności (masajskie dziewczynki wychodzą za mąż mając kilkanaście lat, pełnoletni masajscy wojownicy nie mają w swojej społeczności dostępnych rówieśnic)? Chciałabym zgłębić powyższe zagadnienia, a także przeanalizować, jak kontakt z turystkami wpływa na redefiniowanie przez Masajów pojęcia męskości i kobiecości oraz na zmiany zachowań społecznych, rozpowszechnianych później w miejscowości rodzinnej Masajów. Interesuje mnie wzajemna egzotyzacja i adaptacja partnerów, a także zagadnienie „poligamicznej rodziny międzykulturowej” (mój własny termin).

Podczas wstępnych badań pilotażowych dowiedziałam się, że niektórzy Masajowie żonaci z białą kobietą, poszukują ponadto żony-Masajki (zdarzają się także sytuacje, kiedy Masaj posiadający żonę-Masajkę, żeni się również z białą kobietą), ponieważ przypisują inne znaczenia dzieciom z rodziny międzykulturowej, a inne dzieciom masajskim: te ostatnie dają ojcom-Masajom szansę na pokonywanie kolejnych stopni na masajskiej drabinie społecznej. Chciałabym zrozumieć jakie znaczenia przypisują posiadaniu dzieci, rytuałom i własnej pozycji w masajskiej społeczności, a także jak budują nowe, międzykulturowe formy rodzinne.

Elżbieta Wiejaczka – absolwentka etnologii i antropologii kulturowej na Uniwersytecie Jagiellońskim (praca magisterska „Migracje Masajów z okolic Morogoro (Tanzania)”). Od dziesięciu lat pilotka wycieczek (głównie afrykańskich), współautorka książki „Pięć kilometrów do bomby. Rowerem przez Afrykę”, obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (Dyscyplina „Nauki o Kulturze i Religii”).