15 stycznia 2021

Instytutowe Seminarium Antropologiczne: Lasy, drogi, polityki. Badania terenowe w nurcie etnografii współpracującej i zaangażowanej

15 stycznia 2021 | Karolina Dziubata

Seminarium naukowe IAiE UAM w Poznaniu

19.01.2021, g. 9.30-11.00 online MS Teams

LINK DO SPOTKANIA: https://tinyurl.com/y4azkn4l

WYDARZENIE NA FB

Przemysław Benz, Aleksandra Krzyżaniak, Urszula Małecka, Agata Stanisz

Zaproszenie na nasze kolektywne wystąpienie piszę ja – Agata Stanisz. Jego treść nie jest bezpośrednio uzgodniona z resztą. Wspólnie ustaliliśmy jednak o czym chcemy opowiedzieć, jakie pytania chcemy zadać i wraz z Wami spróbować znaleźć na nie odpowiedzi. Spotkanie seminaryjne, które proponujemy to spotkanie badaczek o różnym doświadczeniu (ja jestem doktorą habilitowaną, Ola i Ula są studentkami III roku etnologii) i jednego z naszych partnerów w badaniach terenowych. Podejmiemy temat współpracy, zaangażowania, wzajemności oraz procesu sieciowania kontaktów i relacji między samymi badaczkami/badaczami oraz nimi a partnerami badawczymi/rozmówcami/informatorami. Zadamy pytania o granice współpracy, o możliwe scenariusze jej przebiegu, o wzajemne oczekiwania, procesy negocjowania wspólnie wypracowywanej wiedzy a także efektywność i sens zaangażowania antropologów w sprawy lokalne – środowiskowe i polityczne. Kontekstem naszego wystąpienia są badania terenowe, które prowadzimy, a które dotyczą idei lasu modelowego, społecznego zaangażowania w ochronę środowiska, protestów i oddolnego wytwarzania wiedzy eksperckiej oraz polityk samorządowych (miejskich i wiejskich z uwzględnieniem płci kulturowej).

Przemysław Benz: działacz na rzecz ochrony środowiska w Obornickim Stowarzyszeniu Wodniackim APLAGA

Aleksandra Krzyżaniak: redaktora Etnologiki oraz przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Etnologów przy IAiE UAM, gdzie studiuje etnologię. Dotychczas prowadziła badania dotyczące mormonizmu; obecnie zajmuje się tematyką leżącą na pograniczu antropologii politycznej, feministycznej oraz gender studies

Urszula Małecka: studentka etnologii w IAiE UAM w Poznaniu, wiceprzewodnicząca Rady Samorządu Studentów Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa, stypendystka programu Erasmus. Prowadzi badania w nurcie antropologii lasu, jej zainteresowania badawcze krążą wokół antropologii zaangażowanej, środowiskowej i politycznej. Interesuje się redefiniowaniem pojęć, które określają ludzkie zależności z naturą.

Agata Stanisz: pracowniczka naukowo-dydaktyczna IAiE UAM w Poznaniu; między innymi prowadzi badania w nurcie antropologii infrastruktury oraz road studies; zainteresowana wiejskimi protestami społecznymi, lokalnością oraz tzw. Polską powiatową.