12 października 2023
Prof. Zbigniew Jasiewicz podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Antropologów i Etnologów Polskich w 2016 roku.

Seminarium 17.10.2023 / Etnografie, etnologie, antropologie narodowe / Zbigniew Jasiewicz

12 października 2023 | Karolina Dziubata

Zapraszamy na seminarium naukowe z udziałem profesora Zbigniewa Jasiewicza 17 października, w godz. 09:30-11:00, w sali 2.122. Prof. Jasiewicz wygłosi referat pt. „Etnografie, etnologie, antropologie narodowe”.


Profesor Zbigniew Jasiewicz – wieloletni wykładowca etnologii w Instytucie Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1969–1975 prodziekan i dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego. W latach 1979-1993 kierownik Katedry Etnografii, którą w roku 1982 przekształcono w Instytut Etnologii (później Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, obecnie Instytut Antropologii i Etnologii). Badacz historii etnologii polskiej, Azji Środkowej, przemian społeczno-kulturowych na polskich ziemiach północnych i zachodnich oraz rodziny i pokrewieństwa. Autor książki „Początki polskiej etnologii i antropologii kulturowej: (od końca XVIII wieku do roku 1918)” wydanej w 2011 roku nakładem Instytutu im. Oskara Kolberga.