W dniach 18-22 września 2019 roku nasz Instytut współorganizował ogólnopolską konferencję naukową „ZAANGAŻOWANIE / ANIMACJA / EDUKACJA. Etnologia i antropologia kulturowa wobec zmian społecznych”, która towarzyszyła corocznemu Walnemu Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Głównym organizatorem byłZarząd Główny PTL.

Pliki do pobrania:

Media:

Facebook

Współorganizatorzy:

PTL Oddział w Poznaniu

Centrum Badań Migracyjnych UAM

Instytut Socjologii UAM

Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu

Muzeum Etnograficzne Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu

„Organizacja konferencji naukowej „Zaangażowanie / animacja / edukacja. Etnologia i antropologia kulturowa wobec zmian społecznych” towarzyszącej 95. Walnemu Zgromadzeniu Delegatów PTL, Poznań 18–22 września 2019 – zadanie finansowane w ramach umowy 847/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”