Seminarium naukowe 21 stycznia

IEiAK zaprasza na seminarium naukowe 21 stycznia br. o godz. 10.00, na którym wykład pt. Migration and human personality wygłosi dr Zdeněk Uherek, (Institute of Sociological Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague). Seminarium odbędzie się w sali 2.19. Abstrakt: The lecture focuses on the self-presentation of Romani migrants and some other selected migratory…

Details

Konkurs na stanowisko adiunkta

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie etnologii (antropologii społeczno-kulturowej). Poszukujemy osoby silnie zmotywowanej do pracy naukowej i dydaktycznej, posiadającej udokumentowany dorobek naukowy (publikacje w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach, w tym międzynarodowych), doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz zaangażowanej w życie naukowe międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej…

Details

Seminarium naukowe w poniedziałek 14 stycznia

Grupa Badawcza „Antropologia medyczna” (GBAM) zaprasza seminarium naukowe 14 stycznia 2019.r. o godz. 10.00, na którym wykład pt. Trajektorie HIV: Życie zmarginalizowanych Polaków z HIV/AIDS i ich dostęp do opieki zdrowotnej i społecznej w Berlinie wygłosi dr Paweł Lewicki (Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą). Seminarium odbędzie się w sali 2.19. Abstrakt: Od momentu…

Details

Artykuły naszych pracowników w księdze jubileuszowej dla prof. S. Szynkiewicza

Polecamy uwadze lekturę książki pt. Lokalne i globalne perspektywy azjanistyczne: księga jubileuszowa dla Profesora Sławoja Szynkiewicza pod redakcją Kamili Baranieckiej-Olszewskiej. W książce znalazły się artykuły Danuty Penkali-Gawęckiej – Dobro narodowe czy szarlataneria? Zmiany w oficjalnym podejściu do medycyny komplementarnej w postsowieckim Kazachstanie i Kirgistanie, Zbigniewa Jasiewicza – Kim jesteśmy? Kim jesteście? Tożsamość etnologii/antropologii społeczno-kulturowej i…

Details

IUAES2019: call for papers, round tables, workshops and films is open!

The International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES), the Department of Ethnology and Cultural Anthropology at the Adam Mickiewicz University in Poznan (Poland) and the Polish Ethnological Society, are pleased to invite you to the IUAES 2019 Inter-Congress „World Solidarities”, which will be hosted on 27-31 August 2019 in Poznań, Poland. You are kindly…

Details

Konferencja „ZAANGAŻOWANIE / ANIMACJA / EDUKACJA. Etnologia i antropologia kulturowa wobec zmian społecznych”

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „ZAANGAŻOWANIE / ANIMACJA / EDUKACJA. Etnologia i antropologia kulturowa wobec zmian społecznych”, która odbędzie się w dniach 18-22 września 2019 roku w Poznaniu. Celem konferencji jest przeprowadzenie debaty środowiskowej, dotyczącej tego w jaki sposób efektywnie upowszechniać idee pluralizmu środowiskowego i kulturowego poprzez upowszechnianie dorobku naukowego i popularyzatorskiego…

Details

Ukazał się 102 numer czasopisma „Lud” za 2018 rok

Z przyjemnością informujemy, że na Akademickiej Platformie Czasopism opublikowany został najnowszy, 102 tom „Ludu” za 2018 rok, a w nim: Część tematyczna pt. „100 lat etnologii w niepodległej Rzeczpospolitej”, w której zamieszczone zostały krytyczne opracowania na temat początków etnologii w odrodzonym państwie polskim oraz wybranych kart jej bogatej historii. Ich autorami są zarówno doświadczeni badacze,…

Details

Stanowisko IEiAK UAM w Poznaniu w sprawie propozycji współczynnika kosztochłonności

Stanowisko Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w sprawie propozycji współczynnika kosztochłonności dla nowoutworzonej dyscypliny „nauki o kulturze i religii” Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec przydzielenia naszej dyscyplinie – tj. etnologii i antropologii społeczno-kulturowej – współczynnika kosztochłonności – „1”, zarówno w zakresie kształcenia studentów tego kierunku, jak i w odniesieniu do prowadzenia badań. Uzasadnienie naszego sprzeciwu…

Details