EtnoWiaraGada#3: Paweł Chyc (04 kwietnia)

Zapraszamy na następne spotkanie z cyklu EtnoWiaraGada! Już w najbliższy czwartek zaproszonym gościem będzie Paweł Chyc, doktorant naszego instytutu. Rozpoczniemy od historii łowieckiej, którą Paweł usłyszał pewnego wieczoru od swojego przyjaciela w boliwijskiej wiosce. Ta krótka opowieść będzie pretekstem do rozmowy na temat koncepcji człowieczeństwa w kosmologiach amazońskich. Zatem problematyka zogniskowana będzie wokół ontologii, językoznawstwa…

Details

International Conference Migrating World: Interdisciplinary Approaches to Migration and Intergration

23 marca 2019 roku mgr Ewelina Ebertowska wzięła udział w Międzynarodowej Konferencji „Migrating World: Interdisciplinary Approaches to Migration and Intergration” organizowanej przez London Centre for Interdisciplinary Research na University of Greenwich, London. Tytuł wystąpienia mgr Ebertowskiej brzmiał „Polish women in Armenia. Feminine perspective on emigration”. Na konferencję przyjechali specjaliści z 16 krajów i 4 kontynentów.

Konferencja V4Net 1-2 kwietnia

Zapraszamy serdecznie na konferencję V4Net, która odbędzie się w poniedziałek i wtorek (1-2 kwietnia), w Collegium Historicum, Kampus Morasko, w sali 1.63 (parter, w lewo na skos od portierni), na temat „Social and Cultural Consequences of Voluntary and Forced Migration in Europe” z udziałem m.in takich badaczy, jak Chris Hann, Frances Pine, Michael Stewart, Laszlo…

Details

Prof. UAM Jacek Schmidt członkiem Komitetu Badań nad Migracjami PAN

Dr hab., prof. UAM Jacek Schmidt został powołany na członka Komitetu Badań nad Migracjami PAN na kolejną kadencję (2019-2023). Inauguracyjne posiedzenie tego gremium, połączone z wręczaniem nominacji przez Prezesa PAN i wyborem nowych władz, odbędzie się 9 kwietnia w Warszawie. Prof. Schmidt będzie jedynym przedstawicielem naszego środowiska w tym komitecie problemowym PAN. Uchwała

Details

A.W. Brzezińska stypendystką Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Dr hab. Prof. UAM Anna Weronika Brzezińska otrzymała stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury na realizację projektu DZIEDZICTWO KALISKIEJ SPÓŁDZIELNI PRACY RĘKODZIEŁA LUDOWEGO W 70-LECIE JEJ POWSTANIA. Celem projektu stypendialnego jest zebranie materiałów archiwalnych oraz terenowych dotyczących działalności Kaliskiej Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego „Cepelia” w Kaliszu, która działała w latach 1950-1995. Spółdzielnia specjalizowała się w…

Details

Seminarium GBAM – 25 marca

Grupa badawcza „Antropologia medyczna” w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej zaprasza na seminarium, podczas którego dr Jan Piasecki z Zakładu Filozofii i Bioetyki, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum wygłosi wykład pt. „Problemy etyczne w badaniach biomedycznych – przykład elektronicznych kart pacjenta”. Seminarium odbędzie się 25 marca 2019 roku od godz. 10.00 w Collegium…

Details