prof. dr hab. Waldemar Kuligowski

profesor zwyczajny, Zakład Antropologii Kulturowej

Pokój: 2.8
Telefon: 61 829 13 66
E-mail: walkul@amu.edu.pl

Dyżury:

poniedziałek 12:15-13:15
wtorek 11:00-12:00


 

teorie kultury antropologia refleksyjna antropologia krytyczna poetyka antropologiczna festiwale i festiwalizacja antropologia modernizacji

Monografie

 1. Trzecia płeć świata, wydawnictwo ALBUS, Poznań 2020, ss. 96.
 2. (z W. J. Bursztą) Dlaczego kościotrup nie wstaje. Ponowoczesne pejzaże kultury, wstęp Z., Bauman, Wydawnictwo Sic!, Warszawa, ss. 215.
 3. Antropologia refleksyjna. O rzeczywistości tekstu, wstęp W. J. Burszta, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, ss. 135.
 4. Miłość na Zachodzie. Historia antropologiczna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, ss. 412.
 5. (z W. J. Bursztą), Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA, ss. 307.
 6. Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków, s. 316.
 7. Różnicowanie nowoczesności. Nowa debata w antropologii społecznej, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2012, ss. 248.
 8. Defamiliaryzatorzy. Źródła i zróżnicowanie antropologii współczesności, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, ss. 348.
 9. (z Agatą Stanisz) Ruchome modernizacje. Między Autostradą Wolności a „starą dwójką”, Le Monde Diplomatique, Warszawa, 2017, ss. 436.

 Redakcje prac zbiorowych

 1. (wspólnie z A. Pomiecińskim) Różne kultury, różne globalizacje, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, ss. 188.
 2. Nowe języki. Studia z zakresu kreolizacji języków i kultur, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2010, ss. 111.
 3. Tubylcy własnego świata. W stronę antropologii bliskości, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2011, ss. 199.
 4. (wspólnie z A. Pomiecińskim) Oblicza buntu. Praktyki i teorie sprzeciwu w kulturze współczesnej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012, ss. 371.
 5. (wspólnie z Borisem Michalikiem) Regionalizm i wielokulturowość. Perspektywa etnologii polskiej i słowackiej, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Biblioteka Popularnonaukowa, Wrocław 2012, ss. 175.
 6. (wspólnie z G. Injacem, M. Sztandarą), Bałkany performatywne. Rytuał-dramat-sztuka w przestrzeni publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, ss. 206.
 7. (wspólnie z A. Pomiecińskim) Art in contemporary cultural systems: Central and Eastern Europe, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2014, ss. 196.
 8. (wspólnie z R. Pappem) Sterile and Isolated? An Anthropology Today in Hungary and Poland, Wydawnictwo TIPI, Poznań 2015, ss. 182.
 9. (wspólnie z A. Stanisz), Cultures of motorway. Localities through mobility as an anthropological issue, TIPI, Poznań 2016, ss. 196.
 10. Miejsca oporu. O kontrkulturach kultury polskiej, red. W. Kuligowski, Biblioteka Czasu Kultury nr 48, Poznań: Stowarzyszenie Czasu Kultury, 2018.

 Artykuły w czasopismach

 1. Flows and spaces. Anthropological view on identities in a global world, “Ethnologia Polona”, 2007, vol. 27, s. 63-74.
 2. Popkultura i etniczność, „Kultura i Społeczeństwo”, 2007, nr 1, s. 79-102.
 3. Nacionalizam običnih ljudi. Etnizacija tradicije na primeru sabora u Guči, „Antropologija. Časopis Instituta za etnologiju i antropologiju (IEA) Filozofskog fakulteta Univerziteta u Belgradu”, 2011, vol. 11, no 1, s. 67-84.
 4. Kela memb, stringy a Kate Middleton. Komentáre k transformáciám tradicie, “Kontexty kultúry a turizmu”, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011, nr 1, s. 8-10.
 5. Etnologia Lenkijoje: institucinė ir mokslo raida nuo 1910 metų iki šiandenos, ““Lietuvos etnologija: socialines antropologijos ir etnologijos studijos/Lithuanian Ethnology: Studies in Social Anthropology and Ethnology”, 2011, vol. 20, no 11, s. 109-122.
 6. A Relay of Youth of the 21st Century. A Re-enactment of Ritual or a Grotesque Performance?, “Cargo. Journal for Cultural and Social Anthropology, 2012, vol.10, no 1-2, s. 47- 60.
 7. Ludzie, sztuka, pieniądze. Festiwalizacja w Polsce, „Czas Kultury”, 2013, nr 4, ss. 4-15.
 8. Wianek z sex-shopu. Wieczory panieńskie w Polsce dawnej i współczesnej, 2013, nr 5 (678), „Dialog”, s. 30-41.
 9. Nationalism and Ethnicization of History in a Serbian Festival, „Anthropos. International Review of Anthropology and Linguistics”, 2014, vol. 109, no 1, s. 249-259.
 10. New meanings of tradition. Globalization, politics and questions for anthropology, „Český lid. Etnologický časopis”, 2014, rocnik 101, no 3, s. 321-334.
 11. Polish ethnology. From building national culture to critique of liberal society, „Jahrbuch für Europäische Ethnologie”, 2015, no 10, s. 13-26.
 12. Sentymentalizacja, topofilia i pokoleniowość. Jarocin re-study, „Czas Kultury”, 2015, nr 4, s. 32-42.
 13. „Fuck the context!”. Krytyczny dyskurs regionalny w kontekście badań foresight, „Kultura i Społeczeństwo”, 2016, tom LX, nr 2, s. 3-18.
 14. Festivalizing Tradition. A Fieldworker’s Notes from the Guča Trumpet Festival (Serbia) and the Carnival of Santa Cruz de Tenerife (Spain), “Lietuvos etnologija: socialines antropologijos ir etnologijos studijos/Lithuanian Ethnology: Studies in Social Anthropology and Ethnology”, 2016, vol. 16, no 25, 2016), s. 35-54.
 15. Festiwalizacja kultury. Jak megaiwenty tworzą megatrend, „Czas Kultury”, 2017, nr 1, s. 83-89.
 16. Nowa geografia muzyczna: centrum-opór-peryferie, „Kultura Współczesna”, 2017, nr 3, s. 46-57.
 17. Polish anthropologist against discrimination, “Anthropology Today”, 2017, vol. 33, no 2, s. 25.
 18. Chłop w kajdanach albo po co nam ludowość dzisiaj, „Dialog. Miesięcznik Poświęcony Dramaturgii Współczesnej Teatralnej, Filmowej, Radiowej, Telewizyjnej”, 2017, nr 6, s. 163-177.
 19. Collective vertigo. Roger Cailliois „theorie de la fete” toward contemporary music festivals in Poland and Hungary, “Acta Ethnographica Hungarica. An International Journal of Ethnography”, 2017, vol. 62, no 2, s. 35-52.
 20. A destabilized community. Polish cultural journals since 1989, tłum. Irena Maryniak, „Eurozine”, ss. 12; https://www.eurozine.com/destabilized-community-polish-cultural-journals-since-1989/.
 21. Archipelagii empatii. Próba mapowania działań na rzecz uchodźców, „Czas Kultury” R. 34: 2018, nr 3(198), s. 112-117.
 22. Farmy, rodziny, komuny, „Polityka”. Pomocnik Historyczny: Rewolta 1968. Pokoleniowy bunt, kontrkultura i rewolucja obyczajowa w latach 60. XX w., nr 1, 2018, s. 7-13.
 23. Lidová kultura ve službách národní nostalgie: mad’arské a polské tanečni domy, “Národopisný Vĕstník”. Bulletin d’Ethnologie R. 35: 2018, z. 2(77), s. 61-72.
 24. Nouville, Plozévet i Pentrediwaith. Kształtowanie się badań kultury wsi we Francji i Wielkiej Brytanii, „Dziedzictwo Kulturowe Wsi” t. 2, 2018, s. 15-26.
 25. Czy to już koniec etnologii? „Życie Uniwersyteckie” luty 2019, nr 2(305), s. 7.
 26. Destabilizuota oikumena. Lenkų kultūrinė spauda neoliberalizmo laikais, „Kultūros Barai” 2019, nr 10, s 14-19.
 27. The Polish Hearts of Darkness. Postcolonial Dimensions of History and Culture, „Czas Kultury” 35: 2019, nr 3(202), s. 125-131.
 28. Communitas: nowa rodzina zamiast starego państwa?, „Kukbuk”. Magazyn kulturalno-kulinarny, 2020, nr 2: wydanie specjalne, s. 183-185.

Artykuły w pracach zwartych

 1. (z W. J. Bursztą) Touch, Listen, Experience, w: Music-Erotica-Culture, M. Jabłoński, R. J. Wieczorek (eds.), “Interdisciplinary Studies in Musicology”, vol. 6, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2007, s. 175-185.
 2. Kultura festynu, w: Moda na obciach. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Kulturoznawczej „Moda na obciach. Co Polacy robią z kulturą popularną?”, J. Nowiński (red.), Wydawnictwo Wilk Stepowy, Elbląg, 2008, s. 39-54.
 3. Memotainmnent: The Representations of the Shoah in Popular Culture, w: History, Historiography, and History Teaching. Proceedings from the International Conference “History, Historiography and History Teaching”, held from 21-23 November 2007 in Skopje, B. Ristovska-Josifovska (ed.), Skopje, 2008, s. 429-436.
 4. Global Capitalism vs. Local Traditions. Dose the Economy Downfall Means the Triumph of Culture?, w: Challenges for Humanity in the 21st Century, A. Dudek (ed.), Institute of Regional and Global Studies, Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw, Warsaw, 2008, s. 25-36.
 5. Trzecia płeć. Koncepcje płciowości w tubylczych kulturach Indian Ameryki Północnej, w: Indianie Kalinago i inni… Referaty Seminariów Antropologicznych 2001-2008, A. J. R. Wala, K. Baliszewska (red.), Atlantic City-Wielichowo, 2009, s. 35-48.
 6. Antropologia literatury z punktu widzenia antropologii kulturowej, w: Jaka antropologia literatury jest dzisiaj możliwa?, P. Czapliński, A. Legeżyńska, M. Telicki (red.), Biblioteka Literacka „Poznańskich Studiów Polonistycznych”, Poznań, 2010, s. 85-100.
 7. Czy może istnieć wiele nowoczesności. „Ludy zaświadczające” wobec globalnego kapitalizmu, w: Różne kultury, różne globalizacje, W. Kuligowski, A. Pomieciński (red.), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 2010, s. 15-30.
 8. Ludowa-masowa-popularna. Antropologiczne rozróżnienie typów kultury, w: Między kulturą ludową a masową. Historia, teraźniejszość i perspektywy badań, T. Smolińska (red.), Polsko-Słowacka Komisja Nauk Humanistycznych, Kraków-Opole 2010, s. 139-158.
 9. Antropolog czytający Miłosza. Ekonomia inspiracji, w: Spotkanie z człowiekiem. Zaczynając od Czesława Miłosza, G. Dąbrowski, B. Dwilewicz, K. Pietrowiak (red.), Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr, Wrocław, 2011, s. 43-57.
 10. Brud, smród i etniczność. Aromafobie dawnej Rzeczypospolitej, w: Brud. Dylematy, idee, sprawy, M. Sztandara (red.), „Stromata Anthropologica” 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, s. 47-58.
 11. Etnologia polska i słowacka: miejsca wspólne, w: Regionalizm i wielokulturowość. Perspektywa etnologii polskiej i słowackiej, W. Kuligowski, B. Michalik (red.), Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Biblioteka Popularnonaukowa, Wrocław 2012, s 7-16.
 12. Multiculturalismus versus New Homogeneity: The Cases of Croatia and Bosnia and Herzegovina, w: Etnické Komunity. Vyjednáváni pozice v majoritě, D. Bittnerová, M. Moravcová, Fakulta Humanitnich Studii Univerzity Karlovy w Praze, 2012, s. 21-36.
 13. 33 meters of sacrum. The analysis of discourses surrounding the statue of Christ the King of Universe in Świebodzin, w: Art in contemporary cultural systems: Central and Eastern Europe, W. Kuligowski, A. Pomieciński (eds.), Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2014, ss. 137-148.
 14. Kultura, kontrkultura, antykultura. Zakresy znaczeniowe pojęć i ich zastosowanie wobec sytuacji w PRL, w: Od kontrkultury do New Age. Wybrane zjawiska społeczno-kulturowe schyłku PRL i ich korzenie, E. Chabros (red.), Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, Wrocław 2014, ss. 15-27.
 15. Festiwalizacja prowincji. Małe miasta wobec wielkich trendów, w: Małe miasta w czasach płynnej nowoczesności, E. Nowina-Sroczyńska, T. Siemiński (red.), Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, Pruszcz Gdański-Bytów 2014, s. 35-48.
 16. The Invention ‘We’ and ‘Them’ in National Anthems. Images from Central Europe, w: Contemporary Approaches to the Self and the Other, V. Savoniakaité (ed.), Lietuvos Istorijos Institutas, Vilnius 2014, s. 123-138.
 17. Ty śmieciu! Mowa potoczna jako narzędzie dehumanizacji, w: Śmieć w kulturze, K. Kulikowska, C. Obracht-Prondzyński (red.), Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015, s. 313-330.
 18. Politics and Folk Culture: On the Manipulation of Tradition and Folklore, w: W. Kuligowski, R. Papp (eds.) Sterile and isolated? An anthropology today in Hungary and Poland, Wydawnictwo TIPI, Poznań 2015, s. 89-100.
 19. (z A. Stanisz), On the Road: Polish Modernization from the Perspective of the Anthropology of the Motorway, w: Rethinking Ethnography in Central Europe, H. Ćervinkova, Z. Uherek, M. Buchowski, Palgrave Macmillan, New York 2015, s. 175-193.
 20. The motorway as a „place” of culture: pop culture, history and anthropology, w: Cultures of motorway. Localities through mobility as an anthropological issue, W. Kuligowski, A. Stanisz (eds.), Wielichowo TIPI, 2016, s. 17-31.
 21. Habitual Hatred. Inscriptions on Walls and the Crisis of Society, w: Presence/Absence/Traces, E. Chomicka, A. Pindera (eds.), Museum of the History of Polish Jews, Warszawa 2016, s. 140-149.
 22. Oszołomienie i eksces. Festiwale muzyczne jako święto, w: Kultura rocka 2. Słowo-dźwięk-performance, M. Pranke, P. Tański, J. Osiński, Zakład Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej UMK, Toruń 2016, s. 63-79.
 23. Od postkolonializmu do „rozwojowego ludobójstwa”. Antropologia wobec półperyferii, w: Humanistyka „pół”peryferii, K. Abriszewski, A. F. kola, J. Kowalewski (red.), Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie, Olsztyn 2016, s. 139-156.
 24. Karnawał czyli festiwal. Santa Cruz de Tenerife i tradycja „zamiany ról”, w: Kulturowe kody – etnologiczne klucze. Szkice dedykowane doktorowi Jackowi Bednarskiemu, W. Dohnal, W. Kuligowski, J. Schmidt (red.), Instytut im. Oskara Kolberga, Poznań 2017, s. 17-28.
 25. Hałas, wesele i kontrola społeczna: współczesny wielkopolski pulteram wobec tradycji ludowych Europy, w: Pulteram. Żywa tradycja w Wielkopolsce, A. Jełowicki (red.), Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (2017), Str. 55-69
 26. Artyści wizualni wobec rocka. Powietrza, spontaniczności, energii!, w: „Głowa mówi…”. Polski rock lat 80., red. M. Jeziński, M. Pranke, P. Tański, Toruń: Prolog. Interdyscyplinarne Czasopismo Humanistyczne. Seria wydawnicza Epilog, 2018, s. 212-227; http://meakultura.pl/cdn/files/glowa-mowi-polski-rock-lat-80.pdf
 27. Muradyny: widowisko, obrzęd, teatr, w: Muradyny, żandary, siwki – żywa tradycja w Wielkopolsce, red. A. Jełowicki, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2018, s. 27-47.
 28. Rzeczywistość głęboko zakwestionowana/Fundamentally Interrogating Reality, w: Andrzej Karmasz, Happens Elsewhere, tłum. Soren Gauger Gdańsk: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 2018, s. 100-106, 112-117.
 29. Współczucie – tworzenie sieci społecznych – wiedza: algorytm uniwersytetu zaangażowanego, w: Odpowiedzialne badania naukowe. Odpowiedzialny uniwersytet, red. T. Wallas, J. Morawska-Jancelewicz, H. Mamzer, A. Schmidt-Fiedler, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram, 2018, s. 82-87.
 30. Zgniły pochrzyn i święte psy. Kształtowanie się antropologicznej refleksji nad jedzeniem jako praktyką kulturową, w: Moda na gotowanie. Medialne i kulturowe wizerunki jedzenia, red. P. Łuszczykiewicz, B. Kowalczyk, K. Walczak, M. Zdrowicka-Wawrzyniak, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, UAM, 2018, s. 13-29.
 31. Bery w Kamionnie: trzy dni śmiechu i strachu, w: Podkoziołek, bery i cymper – żywa tradycja w Wielkopolsce, red. A. Jełowicki, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2019, s. 71-93.
 32. Nieodrobione lekcje puszczy, w: O jeden las za daleko. Demokracja, kapitalizm i nieposłuszeństwo ekologiczne w Polsce, red. P. Czapliński, J.B. Bednarek, D. Gostyński, Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2019, s. 209-220.
 33. Od sacrum do line up’u. Pojęcie festiwalu w humanistyce i naukach społecznych, w: Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego/Festivals, Competitions, Presentations and the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, red. A.W. Brzezińska, K. Smyk, Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce i jego ochrona/Intangible Cultural Heritage in Poland and its Protection t. IV, Lublin-Wrocław-Warszawa: Wydawnictwo UMCS, PTL, Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2019, s. 15-32.
 34. Oszołomienie i eksces. Festiwale muzyczne jako święto, w: Kultura rocka 2. Słowo, dźwięk, performance, red. J. Osiński, M. Pranke, P. Tański, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2019, s. 283-297.
 35. ‘They Sold the Festival Out!’ Axionormativity as the Future of Festivals, w: Popular Music in the Post-Digital Age. Politics, Economy, Culture and Technology, red. E. Mazierska, L. Gillon, T. Rigg, New York-London-Oxford-New Delhi-Sydney: Bloomsbury Academic, 2019, s. 93-110.
 36. Between Artistic Freedom and National Pride. The Dance House Movement and Folk Music in Poland, w: Made in Poland. Studies in Popular Music, red. P. Galuszka, Routledge Global Popular Music Series, Nowy Jork-Londyn: Routledge, 2020, s. 145-154.

Recenzje

 1. Luke Eric Lassiter, The Chicago Guide to Collaborative Ethnography, [w:] „Anthropos. International Review of Anthropology and Linguistics”, 2007, vol. 102, no 2, s. 636-637.
 2. Samuel Gerald Collins, All Tomorrow’s Cultures. Anthropological Engagements with the Future, New York 2008 [w:] „Anthropos. International Review of Anthropology and Linguistics”, 2010, vol. 105, no 2, s. 623.
 3. Edward W. Said, Kultura i imperializm, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, WUJ Kraków 2009, [w:] Sötét alteregó. Van-e lengyelországnak nagyhatalmi öröksége?, “BUKSZ. Budapesti Könyvszemle”, vol 22, no 3, Autumn 2010, s. 289-291.
 4. Culture Wars. Context, Models and Anthropologists’ Account, Deborah James, Evie Plaice, Christina Toren (eds.), Berghahn Book, London&New York, [w:] „Anthropos. International Review of Anthropology and Linguistics”, 2011, vol. 105, no 2, s. 681-682.
 5. Rafał Pankowski, The Populist Radical Right in Poland: The Patriots, Routledge, London 2010, [w:] Karnawał polskiej prawicy, “Czas Kultury”, 2012, nr 6, s. 139-142.
 6. Juraj Podoba, Vývoj stavitel’stva a spôsobu bývania v dedinskom prostredi v 20. storoči, Etnograficke monografie, zv. 1, Bratislava: Slovenská asociácia sociálnych antropológov 2011, [w:] „Lud”, t. XCVII, s. 342-345.
 7. Rudolf Chmel, Kompleks słowacki, przeł. M. Bystrzak, T. Grabiński. Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2013, [w:] „Porównania”, 2014, nr 15, s. 363-365.
 8. „Lituanus. The Lithuanian Quarterly” vol. 60, no 4, [w:] „Lud”, t. XCVIX, s. 393-394.
 9. Maciej Górny, Wielka Wojna profesorów. Nauki o człowieku (1912-1923), Instytut Historii PAN, Warszawa, 2014, PDF: w: https://www.pol-int.org/pl/publikacje/wielka-wojna-profesorow-nauki-o-czlowieku-1912-1923#r4416
 10. Jaroslav Malina, Anti-encyklopedie anti-antropologie. A-Ž, Akademické nakladatelstvi CERM, Brno 2013, [w:] „Lud”, t. C, s. 330-331.
 11. [Rec.] Bez śmieci, bez snu, bez sensu [Paulina Wilk, Pojutrze. O miastach przyszłości, Kraków: Wydaw. Literackie, 2017, ss. 350]. – „Nowe Książki” 2018, nr 2/1186, s. 12-13.
 12. [Rec.] Zabij w sobie burżuja [Konstanty Usenko, Buszujacy w barszczu. Kontrkultura w Rosji sto lat po rewolucji, Wołowiec: „Czarne”, 2018, ss. 397]. – „Nowe Książki” 2019, nr 1/1196, s. 52-53.
 13. [Rec.] Zapomniani wizjonerzy [Jerzy Jarniewicz, Bunt wizjonerów, Kraków: „Znak”, 2019, ss. 384]. – „Nowe Książki” 2019, nr 9/1204, s. 75-76.
 14. [Rec.] Kiedy pop był wszystkim [Jon Savage, Rok, w którym eksplodowała dekada, przeł. z ang. Mikołaj Denderski, Warszawa: Wydaw. „Krytyki Politycznej”, 2019, ss. 660]. – „Nowe Książki” 2020, nr 1/1208, s. 58-59.
 15. [Rec.] Wszyscy słuchają disco polo [Justyna Sierakowska, Nikt nie słucha. Reportaże o disco polo, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2019]. – „Nowe Książki” 2020, nr 3/1210, s. 74-75.

 

Granty badawcze

Oddziaływanie festiwali na polskie miasta. Studium kompetencji kadr sektora kultury oraz synergii międzykulturowej” (2014-2015), grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ekspert) Muzyka, wartości, kultura. Jarocin re-study” (2015), grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (kierownik)

Ruchome modernizacje. Wpływ autostrady A2 na lokalne krajobrazy kulturowe (2014-2017), grant NCN (kierownik) Strona projektu

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu uniwersytetem partycypacyjnym – rozwój modelu współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym (2016-2018), grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wykonawca)

Pulteram – żywa tradycja w Wielkopolsce (2017), grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (wykonawca)

Konstruowanie wizerunku uchodźców w polskim dyskursie publicznym (2016-2018), grant NCN (wykonawca)

Socio-spatial transformations in German-Polish „interstices”. Practices of debordering and rebordering” (2016-2018), grant NCN (ekspert)

Badania terenowe:

Guca Trumpet Festival jako przykład etnicyzacji tradycji (2010), grant badawczy zrealizowany ze środków UAM, Serbia (kierownik)

Przestrzeń publiczna Beratu. Pamięć, przyjemność i wstyd (2016), grant badawczy zrealizowany ze środków UAM i Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Albania (kierownik)

Przynależność do stowarzyszeń naukowych

Royal Anthropological Institute

Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore/The International Society for Ethnology and Folklore

Komitet Nauk Etnologicznych PAN (od 2013)

Komitet Nauk o Kulturze PAN (od 2012; 2012-2015 członek Prezydium)

Komitet Słowianoznawstwa PAN (2012-2015)

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Polskie Towarzystwo Socjologiczne

Stowarzyszenie Czasu Kultury (prezes)

Pełnione funkcje

Redaktor naczelny kwartalnika „Czas Kultury” (od 2017)

Kierownik Zakładu Studiów nad Kulturą Współczesną (od 2013)

Przewodniczący Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (od 2014)

Członek Zespołu Ekspertów w dziale Nauk Humanistycznych Narodowego Centrum Nauki (od 2014)

Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej (od 2014)

Członek Rady Naukowej kwartalnika „Kultura Popularna” (2008-2012)

Członek Rady Naukowej czasopisma „Kultura i Historia” (2010)

Przewodniczący serii „Kultury Popularne Świata” Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (od 2011)

Członek Rady Naukowej czasopisma „Slavia Meridionalis” (od 2011)

Członek Rady Naukowej serii „Poznańskie Studia Etnologiczne” (od 2013)

Członek Rady Naukowej serii „Audiowizualne aspekty kultury w ponowoczesności” (od 2013)

Członek Rady Programowej IEiAK UAM w Poznaniu (2018)

Prodziekan Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu ds. studiów niestacjonarnych i podyplomowych (2008-2012)

Koordynator Wydziałowego Zespołu ds. Promocji i Informacji (2008-2013)

Koordynator Wydziałowego Programu Antyplagiatowego (2008-2012)

Koordynator Wydziałowego Zespołu ds. Współpracy z Gospodarką (od 2014)

Członek Komisji Rektorskiej ds. Studiów Niestacjonarnych (2008-2012)

Członek Komisji Rektorskiej ds. Współpracy z Gospodarką (od 2014)

Członek Rady Ośrodka Dydaktyczno-Multimedialnego UAM (od 2014)

Redaktor naczelny uniwersyteckiej telewizji naukowej UAM.TV (2016)

Członek Komitetu Sterującego „Foresight Regionalny dla Wielkopolski” (2010-2013)

Członek Wielkopolskiej Rady Trzydziestu, zespołu opiniotwórczo-doradczego, powołanego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu „Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji” (2010-2014)

Ekspert w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Poznania (od 2012)

Członek Rady Programowej Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu (2012-2015)

Członek Jury Konkursowego „Centrum Warte Poznania” (od 2013)

Ekspert ośrodka i centrum ekspertyz THINKTANK (od 2014)

Ekspert Czech Science Foundation (od 2015)

Członek zespołu „Ethnology without Borders”, The International Visegrad Fund (2013-2015)

Członek International Research Training Group “Freedom and Restriction. Dynamics and dialectics of Promise, Trust and Responsibility in the post-communist countries of Central and Eastern Europe”, Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Greifswald (2014-2016)

Członek Rady Programowej Teatru Polskiego w Poznaniu (od 2015)

Członek Komisji Konkursowej ds. wyboru dyrektora instytucji Estrada Poznańska (2016)

Członek Komisji Konkursowej ds. wyboru logo „Wolnego Miasta Poznań” (2016)

Przewodniczący Jury Konkursu Fotograficznego „Moja Wielkopolska” (2016)

Inne projekty

– raport „Foresight Wielkopolska” – przygotowany na zlecenie Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego (2011)

– ekspertyza dotycząca ekonomicznych i społecznych uwarunkowań budowy węzła Łagów, przygotowana na zlecenie przedsiębiorców zrzeszonych w stowarzyszeniu „Węzły Lubuskie”  (2016)

– ekspertyza dotycząca ekonomicznych i społecznych uwarunkowań budowy węzła Myszęcin,  przygotowana na zlecenie Urzędu Gminy Szczaniec (2016)

Media

Wykłady z cyklu „Arcydzieła, arcymyśli”:

„Kultura. Przewodnik dla użytkowników”, http://usf.amu.edu.pl/filmoteka/wyk%C5%82ady-uniwersyteckie/wyk%C5%82ad-23-prof-waldemar-kuligowski-poj%C4%99cie-kultury-przewodnik-dla-u%C5%BCytkownika

„Uchodźcy a Polska. Historia, kultura, polityka”, http://uam.tv.pionier.net.pl/catalog?id=5515

Film dokumentalny „Free Places”, 2013, 19’, (scenariusz i reżyseria Waldemar Kuligowski), http://www.uamfilm.amu.edu.pl/z-filmoteki-uam/199-alternatywny-berlin

Autorski program publicystyczny „Rozmowy na temat”:

„Uniwersytet na wolnym rynku”, http://uam.tv.pionier.net.pl/catalog?id=4327

„Jak być starym i szczęśliwym?”, http://uam.tv.pionier.net.pl/catalog?id=4326

„Czy potrafimy wypoczywać?”, http://uam.tv.pionier.net.pl/catalog?id=4325

„Polskie święta narodowe”, http://uam.tv.pionier.net.pl/catalog?id=4323

„O różnych imionach Bożego Narodzenia”, http://uam.tv.pionier.net.pl/catalog?id=4495

„Język nienawiści”, http://uam.tv.pionier.net.pl/catalog?id=4766

„Wywiad z Piotrem Andrusieczko”, http://uam.tv.pionier.net.pl/catalog?id=5112

Udział w debacie „Tylko elitę stać, aby prawdziwie przeżyć Boże Narodzenie” (WTK), https://wtkplay.pl/video-id-3404-tylko_elite_stac_aby_prawdziwie_przezyc_boze_narodzenie

Udział w programie „Otwarta antena” pt. „Co mówi Asyryjczyk o islamie?” (WTK), https://wtkplay.pl/video-id-20768-co_mowi_asyryjczyk_o_islamie

Program „Historia jednego przeboju” (Kocham Cię jak Irlandię – Kobranocka)  TVP Rozrywka, https://www.youtube.com/watch?v=n9IYRhd9PoE

Program „Historia jednego przeboju” (Warszawa – T. Love), TVP Rozrywka, https://www.youtube.com/watch?v=s0dQXPFJTu8

Program „Historia Jednego Przeboju” (Te opolskie dziouchy – No To Co) TVP Rozrywka, https://www.youtube.com/watch?v=TGQpibYuJbE

Prowadzenie debaty „Kontrkultura a kapitalizm”, po filmie „Polskie gówno” (CK Zamek), https://www.youtube.com/watch?v=SF4swku_9MQ

Prowadzenie debaty „Dlaczego nie potrzebujemy wspólnoty?” (Teatr Polski, Poznań), https://www.youtube.com/watch?v=vRm_lIZ8Rgg

„Tygodnik Powszechny”:

Rozmowa: Wolę piłkę w nowym wydaniu, http://tygodnik.onet.pl/31,0,47682,wole_pilke_wnowym_wydaniu,artykul.html
Rozsypany archipelag, http://http://tygodnik.onet.pl/30,0,54055,rozsypany_archipelag,artykul.html
Nowe szaty Króla, http://tygodnik.onet.pl/32,0,65670,nowe_szaty_krola,artykul.html

„Wprost”:

Raport: Czy jesteśmy przywiązani do tradycji?, http://www.wprost.pl/ar/190754/Czy-jestesmy-przywiazani-do-tradycji/
Raport: Czy rządzą nami marki?, http://www.wprost.pl/ar/169213/Czy-rzadza-nami-marki/?I=1388
Raport: Jak się komunikujemy?, http://www.wprost.pl/ar/166990/Jak-sie-komunikujemy/?I=1385
Raport: W co wierzą Polacy?, http://www.wprost.pl/ar/182304/W-co-wierza-Polacy/?I=1405
Raport: Co oglądają Polacy?, http://www.wprost.pl/ar/184579/Co-ogladaja-Polacy/?I=1408

„Polityka”:

Kaliska konkwista, http://archiwum.polityka.pl/art/kaliska-konkwista,437667.html
Pióra orle i pawie, http://archiwum.polityka.pl/art/piora-orle-i-pawie,369853.html
Wynalezione tradycje wymyślonych narodów, http://archiwum.polityka.pl/art/wynalezione-tradycje-wymyslonych-narodow-czyli-o-nacjonalizmie-inaczej,356385.html
Ile w Polsce jest z mocarstwa? Ciemne alter ego, http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/artykuly/1504812,1,ile-w-polsce-jest-z-mocarstwa.read
Wyspy tonące: choroba balearyzacji, http://www.polityka.pl/wakacje/1518178,1,bali-i-wyspy-greckie-choroba-balearyzacji.read

„Polityka – Niezbędnik inteligenta”:

Miłość w czasach konsumpcji, http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/niezbednikinteligenta/166200,1,milosc-w-czasach-konsumpcji.read
Gdzie coca-cola ożywia zmarłych, http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/niezbednikinteligenta/193087,1,czy-uzasadniona-jest-teza-o-rozrastajacej-sie-zachodniej-monokulturze.read
Farmy, komuny, rodziny, https://archiwum.polityka.pl/art/farmy-rodziny-komuny,384488.html

„Gazeta Wyborcza”:

Rozmowa o miłości i nie tylko, http://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36037,17395614,Dlaczego_Doda_zwiazala_sie_z_Nergalem__a_Slotala_z.html
Rozmowa: Lubimy pyzy z Różyca i wuzetkę, http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,90134,8330432,Lubimy_pyzy_z_Rozyca_i_wuzetke__Prawda_czy_sciema_.html

Podcasty radiowe:

Wieczór – Hanna Zielińska, Czy „złote dwudziestolecie międzywojenne” to mit? Rozmowa z prof. Waldemarem Kuligowskim, 08.06.2018 23:00 [link]

Wieczór – Hanna Zielińska, Japońskie strajki, słoweńska okupacja uniwersytetu i protesty w Meksyku. Mniej znane oblicza rewolty 1968. Rozmowa z prof. Waldemarem Kuligowskim, 08.06.2018 22:00 [link]

OFF Czarek Cezary Łasiczka, W manifestacji do miejsc kaźni, aby zrobić selfie. Rozmowa z prof. Waldemarem Kuligowskim, 12.04.2018 11:00 [link]

OFF Czarek Cezary Łasiczka, Pamięć, przyjemność, wstyd i przestrzeń publiczna Beratu. Rozmowa z prof. Waldemarem Kuligowskim, 05.07.2017 10:00 [link]

OFF Czarek Cezary Łasiczka, Megaiwenty i festiwalizacja. Rozmowa z prof. Waldemarem Kuligowskim, 21.06.2017 11:00 [link]

OFF Czarek, Nadzwyczajny Zjazd Etnologów i Antropologów Polskich. Rozmowa z prof. Waldemarem Kuligowskim, 22.11.2016 11:00 [link]