mgr Zuzanna Nalepa

doktorantka, Zakład Etnologii

Pokój: 2.14
Telefon:
E-mail: zuznal@amu.edu.pl

Dyżury:

 

 • Studia miejskie
 • Studia nad dźwiękiem, akustemologia
 • Niematerialne i materialne dziedzictwo kulturowe
 • Antropologia pamięci i niepamięci
 • Antropologia tożsamości
 • Antropologia ekonomiczna
 • Antropologia wobec zmian klimatu
 • Etnografia wielogatunkowa

(2022) Soundscape’owy rozwspin, „LUD” t. 106, s. 381-385

2020

Projekt badawczy: Community Archeology in Rural Environments – Meeting Societal Challenges (JPICH.DH.17.035) w ramach Programu The Joint Programming Initiative on Cultural Heritage (JPICH) in Changing Environments

 • Kierownik projektu: Prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak
 • Rodzaj projektu: międzynarodowy
 • Udział w projekcie jako wykonawczyni badań jakościowych oraz ilościowych, praca przy analizie zebranych materiałów

2019-2020

Projekt badawczy: Studenci UAM Bez Granic

 • Koordynatorka projektu: mgr Marta Wawrzyniak
 • VI edycja: Madagaskar, Kenia
 • Rodzaj projektu: międzynarodowy
 • Jednostka: Koło Naukowe Edukacji Międzynarodowej działające przy Zakładzie Pedeutologii Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM
 • Udział w projekcie przy działaniach organizacyjnych, które obejmowały: wybór destynacji VI edycji projektu edukacyjno-badawczego, rozdysponowanie i wykonywanie czynności związanych z organizacją wyjazdu edukacyjno-badawczego, kreowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, prace nad projektem badawczym zaplanowanym do przeprowadzenia w Kenii

2018-2019

Projekt badawczy: Studenci UAM Bez Granic

 • Koordynatorka projektu: mgr Marta Wawrzyniak
 • V edycja: Madagaskar
 • Rodzaj projektu: międzynarodowy
 • Jednostka: Koło Naukowe Edukacji Międzynarodowej działające przy Zakładzie Pedeutologii Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM
 • Udział w projekcie przy działaniach organizacyjnych i wykonawczych, które obejmowały: wybór destynacji V edycji projektu edukacyjno-badawczego, nawiązanie współpracy z Fundacją “Ankisy Gasy – Dzieci Madagaskaru”, planowanie i wykonywanie działań promocyjnych projektu, rozdysponowanie i wykonywanie czynności związanych z organizacją wyjazdu edukacyjno-badawczego, kreowanie i przeprowadzanie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży (w szkołach FJKM Ambohidratrimo, Szkoła Podstawowa w Ambotomasinie oraz Saint Joseph Collage, w Domu dla Dziewcząt Akany Avoko Faravohitra), przeprowadzenie badań naukowych do projektu “Marzenia dzieci i młodzieży na Madagaskarze”

Konferencje

2023 – Referat: Zmiany klimatyczne w perspektywie wybranych koncepcji z zakresu studiów nad dźwiękiem

 • Konferencja ogólnopolska: Ogólnopolski Kongres Klimatyczny
 • Miejsce i termin: konferencja online, 25.02.2023
 • Organizatorzy: Center for American Studies, Center for European Studies

2023 – Referat: Voluntourism in an Aid Center for Girls in Antananarivo, Madagascar

 • Konferencja międzynarodowa: 3rd International Interdisciplinary Conference “Travelling, Transmission and Transgression”
 • Miejsce i termin: konferencja online, 16-17.02.2023
 • Organizatorzy: InMind Support: Conferences, Seminars, Workshops

2022 – Referat: Dźwiękowe reprezentacje antropocenu na przykładzie dzielnicy Ostrów Tumski w Poznaniu w perspektywie antropologii dźwięku i eko-akustyki

 • Konferencja międzynarodowa: Antropocen i rola uniwersystetów w jego kształtowaniu
 • Miejsce i termin: Poznań, 19-22.05.2022
 • Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Etnologów im. Bronisława Piłsudskiego (SKNE) przy Instytucie Antropologii i Etnologii UAM, Koło Naukowe Osób Studiujących Socjologię (KNOSS) przy Wydziale Socjologii UAM

2022 – Referat: The Impact of Human Activity on the Soundscape of Nature in the Perspective of Anthropology of Sound and Eco-acoustics

 • Konferencja międzynarodowa: 7th International Animal Futures Conference
 • Miejsce i termin: konferencja online/Tallin, 6-7.05.2022
 • Organizatorzy: Loomus, Estonian Vegan Society

2021 – Referat: Natura a mitologia w twórczości zespołu Wardruna na przykładzie trylogii Runaljod

 • Konferencja ogólnopolska: XII Zjazd Studentów Muzykologii
 • Miejsce i termin: konferencja online/Opole, 19-20.05.2021
 • Organizatorzy: Katedra Muzykologii Uniwersytetu Opolskiego

Działalność popularyzatorska

2020 – prelekcja

 • Referat: EtnoWiaraGada: Salama Madagasikara
 • Zadanie: prelegentka
 • Miejsce i data: Poznań, 11.03.2020
 • Organizator: Studenckie Koło Naukowe Etnologów im. Bronisława Piłsudskiego (SKNE) przy Instytucie Antropologii i Etnologii UAM

2020 – organizacja wydarzenia popularnonaukowego

 • Tytuł wydarzenia: EtnoWiaraGada: Od badacza migracji do wsparcia dla cudzoziemców
 • Zadania: organizatorka
 • Miejsce i data: Poznań, 12.02.2020
 • Organizator: Studenckie Koło Naukowe Etnologów im. Bronisława Piłsudskiego (SKNE) przy Instytucie Antropologii i Etnologii UAM

2020 – organizacja wydarzenia popularnonaukowego

 • Tytuł wydarzenia: EtnoWiaraGada: Toubab w Senegalu
 • Zadania: organizatorka
 • Miejsce i data: Poznań, 8.01.2020
 • Organizator: Studenckie Koło Naukowe Etnologów im. Bronisława Piłsudskiego (SKNE) przy Instytucie Antropologii i Etnologii UAM

2019 – warsztat

 • Tytuł warsztatu: Madagaskar – tak daleko, a jednak blisko w ramach projektu Studenci UAM Bez Granic – spotkajmy się
 • Zadania: prelegentka
 • Miejsce i data: Liceum Ogólnokształcące w Wolsztynie, 16.11.2019
 • Organizator: Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej (KNEM) przy Zakładzie Pedeutologii WSE UAM

2019 – warsztat

 • Tytuł warsztatu: Granice (nie) istnieją w ramach projektu Studenci UAM Bez Granic – spotkajmy się
 • Zadania: prelegentka
 • Miejsce i data: Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach, 15.11.2019
 • Organizator: Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej (KNEM) przy Zakładzie Pedeutologii WSE UAM

2019 – organizacja festiwalu edukacyjnego

 • Wydarzenie Festiwal edukacyjno-podróżniczy Bez Granic
 • Zadania: koordynatorka i wykonawczyni
 • Miejsce i data: Poznań, 8-10.2019
 • Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Etnologów im. Bronisława Piłsudskiego (SKNE) przy Instytucie Antropologii i Etnologii UAM, Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej (KNEM) przy Zakładzie Pedeutologii WSE UAM

Członkostwo w organizacjach

 • Od 2023 – Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Poznaniu
 • 2018-2023 – Studenckie Koło Naukowe Etnologów im. Bronisława Piłsudskiego (SKNE) przy Instytucie Antropologii i Etnologii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 2018-2020 – Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej (KNEM) przy Zakładzie Pedeutologii, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu