Martynchuk_Ivano-Frankivsk_2003

mgr Olena Martynchuk

doktorantka, 

Pokój: 2.14
Telefon:
E-mail: olena.martynchuk@amu.edu.pl

Dyżury:

 

Etnografia eksperymentalna, antropologia zmysłów, film dokumentalny, fotografia wernakularna, działania na pograniczu sztuki i badań antropologicznych, antropologia rzeczy, nowy materializm, oddolna kultura wizualna w przestrzeniach publicznych, sztuka współczesna, kuratorstwo.

Martynchuk, O. (2023). A Small Reflection on the Vernacular Photography in the Experience of Ukrainian War Refugee in Poland. Etnografia Polska, 67(1–2). https://doi.org/10.23858/EP67.2023.3404

2023/2024

  • Seeking a new language: Migration lores on the temporary homing of new coming Ukrainian youth w ramach EPICluster Mobility Program [badaczka] . Źródło finansowania: Programme of the European Union, grant nr 101016926, osoba kierująca: dr Jacek Kubera, Wydział Socjologii UAM.
  • The Experience of Forced Migration of Ukrainian Youth in Vernacular Photography. Źródło finansowania: Instytut Nauk o Człowieku (IWM) w Wiedniu.

2023

  • Kompetencje i aspiracje zawodowe migrantów ukraińskich w ramach programu badawczego Pomiędzy Ukrainą i Polską Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego [podwykonawca]. Źródło finansowania: ID-UB UW, osoba kierująca: dr hab. Agata Górny.
  • While staying in Germany. The Photographs of Ukrainian forced laborers [badaczka]. Źródło finansowania: Fundacja im. Róży Luksemburg w Ukrainie.

2022 – w trakcie

  • Wielozmysłowe doświadczanie przestrzeni miejskiej Poznania. Studium przypadku ukraińskiej młodzieży w sytuacji migracji przymusowej. Badania do pracy doktorskiej w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UAM.

2021-2022

  • Fotografia rodzinna w ujęciu antropologicznym: wernakularne praktyki fotograficzne na pograniczu polsko-ukraińskim. Źródło finansowania: Stypendium The Ukrainian Cultural Foundation Ministerstwa Kultury Ukrainy. Badania do pracy magisterskiej (opiekunka naukowa prof. UAM dra hab. Agata Stanisz).

2023 – Stypendium Documenting Ukraine Instytutu Nauk o Człowieku (IWM) w Wiedniu
2022 – Stypendium im. Dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM – obywateli Ukrainy
2021 – Stypendium The Ukrainian Cultural Foundation Ministerstwa Kultury Ukrainy