michal_sita

mgr Michał Sita

Doktorant, Zakład Antropologii Społecznej

Pokój: 2.14
Telefon:
E-mail: michal.sita@amu.edu.pl

Dyżury:

 

Społeczne sposoby korzystania z historii – antropologia historii, etnografia historyczności, reżimy historyczności, etnograficzna analiza współczesnych praktyk upamiętniania, rekonstrukcji, inscenizacji, publicznych celebracji; oraz związane z tym polem badań obszary – muzealnictwo i ekspozycje muzealne, dziedzictwo, tradycjonalizacja, sztuka partycypacji, narzędzia antropologii wizualnej, art-based research. Fotografia i jej badawcze strategie – sposoby używania fotografii w ramach badań artystycznych i naukowych; strategie narracyjne w sytuacjach współpracy między naukowcami społecznymi i dokumentalistami, publikacje fotograficzne, wystawy i działania kuratorskie. We własnej fotograficznej praktyce realizowałem projekty dotyczące interpretacji dziedzictwa i społecznej pamięci: pełniłem rolę kuratora archiwum zoologicznych zdjęć IŚRiL PAN w Poznaniu, zrealizowałem publikację artystyczną dotyczącą procesu konserwacji partyzanckich tuneli Cu Chi, współpracowałem z Bramą Poznania przy realizacji wystaw interpretujących lokalne dziedzictwo. W latach 2016–2018 pełniłem rolę kuratora festiwalu książek fotograficznych XPRINT. Współtworzę fundację PIX.HOUSE prowadzącą w Poznaniu wydawnictwo i galerię dedykowaną fotografii dokumentalnej. Jestem jednym z kuratorów programu talentów 6×6 World Press Photo, współpracuję z redakcją Kultury u Podstaw. Plemienność, detrybalizacja, dynamika zmian społecznych – w starszych badaniach zajmowałem się dynamiką zmian struktur społecznych w irackim Kurdystanie, transformacjami zależności lokalnych i relacji władzy w ramach organizacji rodzinnych, wspólnot wiejskich, frakcji plemiennych po konfederacje. Badania w Iraku realizowałem dzięki grantowi IAiE UAM w 2008 roku.

książki

Pilawska-Sita, A., Sita, M. (2019) Củ Chi Tunnels Restoration Report, Poznań: PIX.HOUSE. Książka zdaje relację ze współczesnego kontekstu społecznego powojennych tuneli Củ Chi. Architektoniczno-fotograficzna inwentaryzacja komentuje proces rewitalizacji i udostępnienia tego zabytku, konserwowanego w ramach działalności polsko-wietnamskiej misji PPKZ w latach ’80. Współautor wraz z Anną Pilawską-Sita. Realizacja oparta na badaniach w Wietnamie przeprowadzonych dzięki stypendium MKiDN (online: https://michalsita.com/pl/cu-chi/

Kępski, M. (red.) (2017) Elektrownia Garbary. Dokument Potencjalny. Poznań: CTK Trakt. Książka towarzysząca wystawie w Bramie Poznania, wydawnictwo CTK Trakt, 2018. Autor rozdziału zawierającego fotograficzny esej badający współczesny kontekst społeczny nieczynnej elektrowni https://issuu.com/bramapoznania/docs/elektrownia_garbary

Szyszkiewicz-Golis, M. (red.), Sita, M. (kurator) (2013) Wiesław Rakowski. Fotografie 1924-1939. Poznań: IŚRL PAN. Kurator interdyscyplinarnej publikacji analizującej archiwalne fotografie z międzywojennego Muzeum Przyrodniczego w Poznaniu. https://michalsita.com/pl/archiwum-zoologiczne/

inne publikacje

2018-2021 – rozmowy o fotografii i badaniach artystycznych realizowanych za jej pomocą, metodach badawczej pracy za pomocą fotografii, recenzje i relacje z wystaw, dostępne na łamach Kultury u Podstaw – pełna lista tekstów: https://kulturaupodstaw.pl/tag/michal-sita/. Wybrane publikacje:

Sita, M. (2018a) Potrzeba rekonstrukcji [Mayumi Suzuki], Kultura u Podstaw, (online: https://kulturaupodstaw.pl/mayumi-suzuki-potrzeba-rekonstrukcji/ dostęp: 1/8/2020)

(2018b) Na innych rejestrach [Filip Springer], Kultura u Podstaw, (online: https://kulturaupodstaw.pl/na-innych-rejestrach/ dostęp: 1/8/2020)

(2019a) Do Broni [Agnieszka Rayss], Kultura u Podstaw, (online: https://kulturaupodstaw.pl/do-broni-agnieszka-rayss-michal-sita/ dostęp: 1/8/2020)

(2019b) Różnorodność Punktów Widzenia [Jindřich Štreit], Kultura u Podstaw, (online: https://kulturaupodstaw.pl/roznorodnosc-punktow-widzenia-jindrich_streit_czechoslowackie_historie_ck_zamek_michal-sita/ dostęp: 1/8/2020)

(2019c) Pies z dwoma ogonami [Michał Adamski], Kultura u Podstaw, (online: https://kulturaupodstaw.pl/pies-z-dwoma-ogonami-michal-sita/ dostęp: 1/8/2020)

(2019d) „Operacje” Stefana Wojneckiego, Kultura u Podstaw, (online: https://kulturaupodstaw.pl/operacje-stefana-wojneckiego-michal-sita/ dostęp: 1/8/2020)

(2019e) Zinfest [wydawcy niezależni], Kultura u Podstaw, (online: https://kulturaupodstaw.pl/zinfest-michal-sita/  dostęp: 1/8/2020)

(2019f) Tak wiele, tak niewiele [Vladimir Birgus], Kultura u Podstaw, (online: https://kulturaupodstaw.pl/tak-wiele-tak-niewiele-michal-sita/ dostęp: 1/8/2020)

(2019g) Message z Indii [Maciej Jeziorek], Kultura u Podstaw, (online: https://kulturaupodstaw.pl/message-z-indii-maciej-jeziorek-michal-sita/ dostęp: 1/8/2020)

(2019h) Life Goes On [Jan Jurczak], Kultura u Podstaw, (online: https://kulturaupodstaw.pl/life-goes-on-jan-jurczak-michal-sita/ dostęp: 1/8/2020)

(2019i) Święto Modernizacji [Agata Stanisz], Kultura u Podstaw, (online: https://kulturaupodstaw.pl/swieto-modernizacji-agata-stanisz-michal-sita/ dostęp: 1/8/2020)

(2019j) Brzegi Wspólne [kolektyw Centrala], Kultura u Podstaw, (online: https://kulturaupodstaw.pl/brzegi-wspolne-michal-sita/ dostęp: 1/8/2020)

(2019k) Bywa, że świat nie jest tym, czym się wydaje [Katarzyna Wąsowska, Krystian Daszkowski], Kultura u Podstaw, (online: https://kulturaupodstaw.pl/bywa-ze-swiat-nie-jest-tym-czym-sie-wydaje-michal-sita/ dostęp: 1/8/2020)

(2019l) Syria Macieja Moskwy, Kultura u Podstaw, (online: https://kulturaupodstaw.pl/syria-macieja-moskwy-saraha_michal-sita/ dostęp: 1/8/2020)

(2019m) Egzotyczne rytuały władzy [Stanisław Wiktor], Kultura u Podstaw, (online:  https://kulturaupodstaw.pl/egzotyczne-rytualy-wladzy-stanislaw-wiktor-niehistorie-michal-sita/ dostęp: 1/8/2020)

(2019n) Zagłębie Rokitnikowe [Diana Lelonek], Kultura u Podstaw, (online: https://kulturaupodstaw.pl/zaglebie-rokitnikowe-diana-lelonek/ dostęp: 1/8/2020)

(2020a) Zamek Dominika Wojciechowskiego, Kultura u Podstaw, (online: https://kulturaupodstaw.pl/zamek-dominika-wojciechowskiego/ dostęp: 1/8/2020)

(2020b) Zgrzyty w Mechanizmie [Mariusz Forecki], Kultura u Podstaw, (online: https://kulturaupodstaw.pl/zgrzyty-w-mechanizmie/ dostęp: 1/8/2020)

(2020) Nibyland [Adam Lach], Kultura u Podstaw, (online: https://kulturaupodstaw.pl/nibyland-adama-lacha-recenzja-ksiazki-z-cyklu-kolekcji-wrzesinskiej/ dostęp: 1/8/2020)

(2020c) Kruche Medium. Rozmowy o fotografii. [Maciej Frąckowiak], Kultura u Podstaw, (online: https://kulturaupodstaw.pl/kruche-medium-rozmowy-o-fotografii/ dostęp: 1/8/2020)

(2020d) Straż Widmo. [Diana Lelonek, Mateusz Krzesiński, Monika Marciniak], Kultura u Podstaw, (online: https://kulturaupodstaw.pl/straz-widmo/ dostęp: 1/02/2021)

(2020e) Everything’s Fine [Baltazar Fajto], Kultura u Podstaw, (online: https://kulturaupodstaw.pl/everythings-fine/ dostęp: 1/2/2021)

(2020f) Czekając na Śnieg (Katarzyna i Marianne Wąsowskie), Kultura u Podstaw, (online: https://kulturaupodstaw.pl/czekajac-na-snieg/ dostęp: 1/2/2021)

(2020g) Zamek Dominika Wojciechowskiego, Kultura u Podstaw, (online: https://kulturaupodstaw.pl/zamek-dominika-wojciechowskiego/ dostęp: 1/2/2021)

(2020h) Zgrzyty w Mechanizmie [Mariusz Forecki], Kultura u Podstaw, (online: https://kulturaupodstaw.pl/zgrzyty-w-mechanizmie/ dostęp: 1/2/2021]

(2020i) Dokument Protestujący [Gazeta Strajkowa Archiwum Protestów Publicznych], Kultura u Podstaw, (online: https://kulturaupodstaw.pl/dokument-protestujacy/ dostęp: 1/2/2012)

(2020j) Miejsca Codzienności [publikacja Galerii Miejskiej Arsenał, Zofia Małkowicz-Daszkowska, Krystian Daszkowski i Wiktor Wolski], Kultura u Podstaw, (online: https://kulturaupodstaw.pl/miejsca-codziennosci/ dostęp: 1/2/2021)

Sita, M. (2012) W pracy, w: Forecki, M. W Pracy. Poznań: Związek Polskich Artystów Fotografików Oddział Wielkopolski [esej wprowadzający].

udział w projektach badawczych

2018-2020 – Realizacja badań wizualnych towarzyszących interdyscyplinarnemu projektowi badawczemu konsorcjum RurAction. Badania dotyczyły innowacyjności społecznej na terenach słabo rozwiniętych strukturalnie, część wizualna realizowana była w Grecji, Portugalii i Irlandii. Koordynacja prac Fundacji PIX.HOUSE – podwykonawcy, w ramach współpracy z Wydziałem Socjologii UAM –  głównym wykonawcą grantu Marie Skłodowskiej-Curie nr 721999. Realizacja reportaży, filmu dokumentalnego i ekspozycji w formie cyfrowej https://ruraction.eu/exhibition-intro/#!/start

2020 – „Historia Polski. Zeszyt Ćwiczeń” – stypendium MKiDN w dziedzinie sztuk wizualnych na realizację roboczej publikacji towarzyszącej realizowanym obecnie badaniom antropologicznym dotyczącym społecznych sposobów korzystania z historii w warunkach turbopatriotyzmu.

2018 – „Podkoziołek, bery, cymper – żywa tradycja w Wielkopolsce”, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, finansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2017 – Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Wizualna dokumentacja badań w Saruq Al Hadid, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

2016 – realizacja wizualnej dokumentacji w badaniach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN (projekt Archeo Sudan).

2014-2016 – realizacja fotograficznych i filmowych materiałów wizualnych na potrzeby działań edukacyjnych IŚRL PAN w Poznaniu.

2012 – Uniwersytet w Jyväskylä, realizacja wizualnej części badań antropologicznych dotyczących nieprofesjonalnego muzealnictwa w Finlandii.

2007-2008 – Nagroda im. Stefana Szolca Rogozińskiego, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu. Grant umożliwił przeprowadzenie indywidualnych badań antropologicznych w północnoirackim Kurdystanie między lipcem a listopadem 2008 roku – „Zmiana kulturowa w irackim Kurdystanie. Plemienność i mechanizmy detrybalizacji”, promotor pracy magisterskiej: prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz.

konferencje

„O społecznych badaniach przez fotoksiążki. Przegląd aktualnych strategii” – w ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej „Czy badania artystyczne?” 22-23 października 2020, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu http://czybadaniaartystyczne.pl/.

wystawy

2019 – Sceny Nieistotne kolaże i nadzór kuratorski nad wystawą archiwów Jana Kurka, Brama Poznania, 19.01.2019–10.03.2019

2018 – Fotofestiwal w Łodzi Photo Match – Cu Chi Tunnels – prezentacja razem z Anną Pilawską-Sita

2017 – Archiwum Zoologiczne w ramach Noorderlicht Festival / Nucleus – Imaging Science, Groningen, NL

2017 – Elektrownia Garbary – dokument potencjalny – wystawa w Bramie Poznania, 23.06–29.10.2017

2014 – Archiwum Zoologiczne w ramach programu głównego TIFF Festiwalu, Entropia, Wrocław.

2013 – Archiwum Zoologiczne wystawa na 8. Biennale Fotografii, CK ZAMEK •

2012 – 9. Międzynarodowy Festiwal Fotografii w Rybniku – pokaz festiwalowy

2010 – Kurdystan Galeria Obok ZPAF, Warszawa – wystawa indywidualna

2010 – Kurdystan No Revolution, Trzeci Festiwal Fotodokumentu, Poznań – wystawa grupowa

działania kuratorskie

2020 – udział w panelu osób nominujących do 6×6 World Press Photo Talent Programme

2020 – współpraca z Katedrą Fotografii UAP – zajęcia dla studentów specjalizacji edytorskiej studiów fotograficznych

2018 – XPRINT – nadzór kuratorski nad festiwalem a w jego ramach m. in. wystawą i publikacją Mayumi Suzuki, wystawą Igora Pisuka, współpraca z Galerią Ego przy realizacji wystawy Kuby Dąbrowskiego, Rodriguez Gallery przy realizacji ekspozycji Aliny Sandulyak, Katedrą Fotografii UAP przy realizacji ekspozycji studenckich książek fotograficznych z europejskich uczelni

2017-2019 udział w charakterze eksperta w przeglądach portfolio fotograficznych w ramach festiwali Kaunas Photo na Litwie, Miesiąca Fotografii w Krakowie, moderator dyskusji, udział w debacie dotyczące niezależnych publikacji artystycznych w MOCAK w ramach festiwalu Paperlust.

2017 – ekspert przeglądu portfolio Kaunas Photo

2017 – XPRINT – nadzór kuratorski nad festiwalem a w jego ramach m. in realizacja wystaw The Real World Martin Parr / Rimaldas Vikšraitis we współpracy z Kaunas Photography Gallery; LTA Sputnik Photos Ania Nałęcka-Milach / Rafał Milach;

2017 – Wielkopolska / TERAZ – lokalne archiwum fotografii dokumentalnej, prowadzone wspólnie z zespołem PIX.HOUSE

2016-2021 Mój Fyrtel – współprowadzenie (Poznań), w 2019 i 2020 roku koordynacja (Jastrzębie-Zdrój) długoterminowych warsztatów fotografii dokumentalnej, służących analizie i stworzeniu spójnego komentarza do otaczającej rzeczywistości społecznej

2016 – XPRINT – cykl spotkań i ekspozycje książek fotograficznych

2016-2021 – PIX.HOUSE – galeria fotografii, wydawnictwo i od 2017 roku księgarnia publikacji fotograficznych w Poznaniu, prowadzone wspólnie z Adrianem Wykrotą, Mariuszem Foreckim, Michałem Adamskim i Andrzejem Doboszem

2013 – nadzór kuratorski nad opracowaniem kolekcji fotografii Wiesława Rakowskiego, IŚRiL PAN

2013-2021 Autor projektów, koordynator, wykonawca lub osoba sprawująca nadzór finansowy nad kilkunastoma projektami realizowanymi dzięki publicznym dotacjom celowym w ramach działań Związku Polskich Artystów Fotografików Oddział Wielkopolski (członek zarządu w latach 2013-2016) oraz Fundacji PIX.HOUSE (członek zarządu w latach 2016-2021).

członkostwo w organizacjach

Fundacja PIX.HOUSE – członek zarządu

Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Wielkopolski

World Press Photo 6×6 Talent Programme – uczestnik panelu osób nominujących do globalnego programu talentów