mgr Ewelina Wojdak

doktorantka, Zakład Antropologii Kulturowej

Pokój: 2.13
Telefon: 608 791 352
E-mail: ewel.wojdak@gmail.com

Dyżury:

kontakt mailowy


 

antropologia w badaniu przeszłości – przesłanki, teoria, metodologia, perspektywy; sposoby przedstawiania związków między „wytwarzaniem tożsamości narodowych” a ochroną zabytków w XIX wieku (we współczesnym piśmiennictwie naukowym); warunki i efekty zastosowania innowacyjnych rozwiązań technicznych w XIX-wiecznych badaniach i inwentaryzacji dawnej architektury; historia pojęć  naukowych; warunki wyodrębniania i kształtowania się dyscyplin akademickich w XIX i na początku XX wieku

Fotogrametria, polityka i przedsiębiorczość a inwentaryzacja zabytków. Albrecht Meydenbauer w Poznańskiem w roku 1885 i 1887, „Artium Quaestiones” 2018, 29, s. 349-380.

Nowoczesne koncepcje architektoniczne w bydgoskim budownictwie sakralnym na początku XX wieku, „Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu” 2013, 17, s. 18-33.

Postępowe idee w protestanckiej architekturze sakralnej na przykładzie trzech bydgoskich świątyń z ostatniej ćwierci XIX wieku, „Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu” 2011, 16, s. 25-37.

Wystąpienia z referatami:

04.05.2018:  5. Internationales Doktorandenforum Kunstgeschichte des östlichen Europas, Professur für Kunstgeschichte Osteuropas, Humboldt-Universität zu Berlin
Referat: Photogrammetry in the network of politics and entrepreneurship. Albrecht Meydenbauer in the Province of Posen in 1885 and 1887

21.03.2018: Kolokwium doktoranckie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań
Referat: Czyje są te zabytki? Spuścizna przeszłości w relacjach polsko-niemieckich i polsko-polskich w Poznańskiem w końcu XIX wieku

20-21.10.2016: Konferencja: „Architektura w mieście, architektura dla miasta: Społeczne i kulturowe aspekty funkcjonowania architektury na ziemiach polskich lat 1815–1914”, Zakład Historii Idei i Dziejów Inteligencji XIX i XX w. Instytutu Historii im. T. Manteuffla PAN w Warszawie
Referat: Analiza transakcyjna w badaniu architektury XIX wieku

28-29.07.2016: Warsztaty: „Picturing the Nation. Imagining National Identities in 19th Century Art and Architecture in Europe”, Giessener Hochschulgesellschaft, Giessen
Referat: How 'Foreign’ Became 'National’? Perception of Architecture in the Former Province of Posen

11-12.04.2016: Konferencja: „Odlot. Nowe tematy historii sztuki”, Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UWr i Wrocławska Fundacja Studentów Historii Sztuki, Wrocław
Referat: Droga do metodologii – antropologia w badaniach architektury XIX wieku

Stypendia: 

Stypendium Fundacji Identitas 2016 dla młodych pisarzy, naukowców i studentów działających w obszarze literatury i nauk humanistycznych