IMG_1302

mgr Ewelina Ebertowska

doktorantka, Zakład Antropologii Kulturowej

Pokój: 2.13/2.14
Telefon: 61 829 13 71/61 829 13 72
E-mail: ewelina.ebertowska@amu.edu.pl

Dyżury:

wtorek 9:00-11:00


 

Antropologia tożsamości Diaspory, badania migracyjne Teoria postkolonialna w kontekście krajów postradzieckich Miejsce badań: Kaukaz, głównie Armenia

Kobiałka D., Kostyrko M., Wałdoch F., Rychtarska M., Rennwanz J., Kość-Ryżko K., Ebertowska E., Banaszak A., Ryndziewicz R., Kubiatowski Z., Archeologia Doliny Śmierci – wstępne wyniki badań terenowych, Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk „Zeszyty Chojnickie”, nr 36, Chojnice 2020.

Ebertowska E. M., Pawłowska K., Armenia – obieg zamknięty? Antropologiczna polemika z wybranymi aspektami książki Macieja Falkowskiego, LUD, tom 106, Poznań – Warszawa – Wrocław, 2022.

Dokumentacje i inwentaryzacje 2019 Polacy w Armenii (2019), Fundacja Ari Ari, grant Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego Zagranicą POLONIKA przy MKiDN (wykonawczyni)

Archeologia Doliny Śmierci (2020), Instytut Archeologii i Etnologii PAN, MKiDN (wykonawczyni)

„Straszny swąd spalenizny” – archeologiczne badania miejsca kaźni w chojnickiej Dolinie Śmierci (2021), Fundacja Przyjaciół IAiE PAN, grant MKDNiS (wykonawczyni)

Ludzie i dziedzictwo lasów–materialne ślady i pamięć o działalności Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” (2021), Fundacja Przyjaciół IAiE, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I.J. Paderewskiego Fundusz Patriotyczny (wykonawczyni)

Konferencje:

 • International Conference „Migrating World: Interdisciplnary Approaches to Migration and Integration”, 23.03.2019 r., University of Greenwich, Londyn, Wielka Brytania, tytuł wystąpienia: Polish Women in Armenia. Feminine Perspective on emigration
 • Konferencja naukowa Armenia – państwo, społeczeństwo, diaspora. Stan badań i perspektywy badawcze, 29.03.2019 r., Instytut Badań Ormiańskich, Gdańsk, Polska, tytuł wystąpienia: Polki w Armenii – kobiecy punkt widzenia na emigrację
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polonia i Polacy za granicą – kulturowe i edukacyjne obszary badań i doświadczeń”, 4-5.04.2019 r., Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, Poznań, Polska, tytuł wystąpienia: Polacy w Armenii – życie codzienne i działalność polonijna
 • 2nd International Interdisciplinary Conference „Migration, Adaptation and Memory”, 13-14.06.2019 r., Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska tytuł wystąpienia: Polish Diaspora in Armenia: A Case Study
 • International Conference on Gender Studies „Gender and Mobility”, 29-30.06.2019 r., Birkbeck, University of London, Londyn, Wielka Brytania, tytuł wystąpienia: Women Leadership of the Polish Organizations in Armenia and Their Impact to Polish Diaspora
 • IUAES 2019 Inter-Congress World Solidarities, August 27-31, 2019, Poznan, Poland, International Union of Anthropological and Ethnological Sciences, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska, Poznań, tytuł wystąpienia: Polish diaspora in Armenia – migration and tourism
 • International Conference on Gender Studies „Gender, Citizenship and Ethnicity”, 30 November – 1 December 2019, Lucy Cavendish College, University of Cambridge, London Centre for Interdisciplinary Research, Wielka Brytania, Londyn, tytuł wystąpienia: Be a Hnazand, Be an Armenian Wife. The Experience of Emigration on the Example of Polish Women in Armenia
 • International Conference „Migrating World: Interdisciplinary Approaches to Migration and Intergration”, 22 February 2020, St. Anne’s College, University of Oxford, London Centre for Interdisciplinary Research, Wielka Brytania, Londyn, tytuł wystąpienia: Tangible and Intangible Heritage of Polish Minority in Armenia
 • 3rd POSTCOLONIALISM, POSTCOMMUNISM AND POSTMODERNISM International Interdisciplinary Conference, 28-29 stycznia 2021 r., Online, tytuł wystąpienia: Tourism in the
 • Post-Soviet Area on the Example of the Caucasian Countries and Russia: Postcolonial and Post-Tourism Perspective
 • “Migrating World: Interdisciplinary Approaches to Migration and Integration” International Conference, 20-21 lutego 2021 r., Online, tytuł wystąpienia: “‘How many times can you build a house in your life?’ Eternal emigrants – the Armenian point of view on the war in Nagorno-Karabakh”
 • International Academic Conference 'Breakthroughs in the Post-Soviet Area’, 26 marca 2021 r., tytuł wystąpienia: The escalation of the conflict in Nagorno-Karabakh in 2020 – social impact on the Armenian side
 • VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rozpoznać Przeszłość w Teraźniejszości. Postdziedzictwo”, 22-23.04.2022 r. Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, tytuł wystąpienia: „Od martyrologii po Disneyland – infrastruktura pamięci TOW Gryf Pomorski

Staże naukowe:

 • luty-marzec 2020 r. – staż naukowo-badawczy w Institute of Archaeology and Ethnography NAS RA w Erywaniu (przerwany przez pandemię SAR-CoV-2), finansowany z programu Uniwersytet Jutra I
 • grudzień 2021 – marzec 2022 – staż naukowo-badawczy w Institute of Archaeology and Ethnography NAS RA w Erywaniu finansowany z programu Uniwersytet Jutra I

Wystąpienia gościnne:

 • grudzień 2019 r. – wykład na Yerevan State University, Faculty of History z tytułem prezentacji: Poles in Armenia. Cultural heritage and the present day
 • marzec 2022 – wykład na Yerevan State University z tytułem prezentacji: Polish minorities in the South Caucasus – past and present

Członkostwo w organizacjach doktoranckich:

 • 2018/2019 – członkini Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Historycznego oraz delegatka na Sejmik Samorządu Doktorantów UAM
 • 2018/2019 – Reprezentantka doktorantów w Radzie Wydziału Historycznego
 • 2019/2020 – przewodnicząca Rady Samorządu Doktorantek i Doktorantów Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa
 • 2019/2020 – członkini Prezydium Sejmiku Doktorantów UAM
 • 2019/2020 – przedstawicielka doktorantek i doktorantów w Radzie Szkoły Dziedzinowej Nauk Humanistycznych UAM
 • 2020/2021 – członkini Prezydium Sejmiku Doktorantów UAM
 • 2020/2021 – Przewodnicząca Prezydium Sejmiku Doktorantów UAM
 • 2021/2022 – członkini Komisji Rewizyjnej Samorządu Doktorantów UAM

Nagrody:

 • Nagroda DOCUP 2021 za II miejsce w kategorii Działalność Samorządowa Doktoranta

Członkostwo w organizacjach naukowych:

 • członkini Instytutu Badań Ormiańskich
 • sekretarz Komisji Etnograficznej PTPN