mgr Ewa Tracz

Doktorantka, Zakład Antropologii Kulturowej

Pokój: 2.13
Telefon:
E-mail: ewa.tracz@amu.edu.pl

Dyżury:

 

 • antropologia psychodeliczna
 • antropologia więcej niż ludzka – relacje międzygatunkowe
 • etnografia wielogatunkowa
 1. Ewa Tracz, Stowarzyszenie Lepszy Świat, „Tańczymy dla Syrii, „Każdy może być mostem“. Poznańscy aktywiści na rzecz uchodźców [w:] Miejsca oporu. O kontrkulturach kultury polskiej, red. Waldemar Kuligowski, Biblioteka Czasu Kultury, Poznań 2018, tom 48, s. 149-156.
 2. Ewa Tracz, Terapeutyczne właściwości substancji psychodelicznych [w:] Narkotyki. Przeszłość – teraźniejszość. Wybrane problemy, red, W. Ślusarczyk, G. Frischke, Wydawnictwo Episteme, Lublin 2022, s. 89-100.
 3. Słuchowiska:
 4. Ewa Tracz, Aktualia pandemiczne, 2020. https://open.spotify.com/episode/2nZVcrNl5XQCOcIkQUP58C.
 5. Ewa Tracz, Oblicza odmiennych stanów świadomości, 2022. https://open.spotify.com/episode/02tDLMdufxCb7KffxZ0Qx4
 1. Dokumentacja niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi północnych powiatów województwa wielkopolskiego (2018-2019), Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, grant MKiDN – pełniona funkcja: podwykonawca.
 2. Oblicza odmiennych stanów świadomości. Studium z zakresu antropologii psychodelicznej (2021-2022), projekt ID-UB (Program „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”) – pełniona funkcja: kierownik.

Pełnione funkcje:

 1. Podkomisja Ekonomiczna WAiK, UAM, funkcja: członkini w latach 2019 – 2022.
 2. Rada naukowa dyscypliny Nauki o kulturze i religii, UAM, funkcja: członkini, rok akademicki 2019/2020.

 

Konferencje naukowe:

 1. Lepszy Świat, Tańczymy dla Syrii, Każdy może być mostem. Poznańscy aktywiści na rzecz uchodźców, ogólnopolska konferencja naukowa Miejsca oporu – o kontr-kulturach kultury polskiej organizowana w ramach 6. edycji Elbląskiego Forum Kulturoznawczego, organizator: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Biblioteka Elbląska im. C. Norwida w Elblągu (2018).
 2. Wystąpienia studencko-doktoranckie, ogólnopolska konferencja zorganizowana w ramach V Zjazdu Absolwentek i Absolwentów studiów etnologicznych, organizator: Instytut Antropologii i Etnologii UAM (2019).
 3. Kiedy Wschód spotyka się z Zachodem. Filozofia buddyzmu według antropolożki kulturowej, podczas konferencji Etnologia oczami młodych badaczek zorganizowanej w ramach obchodów 100-lecia poznańskiej etnologii, organizator: Instytut Antropologii i Etnologii UAM (2019).
 4. Aktualia pandemiczne, w ramach wydarzenia Gdy na scenę wkracza COVID. Codzienność w czasie pandemii, organizator: Studenckie Koło Naukowe Etnologów im. B. Piłsudskiego, UAM (2021).
 5. Oblicza odmiennych stanów świadomości. Psychodeliki i ich rola w ludzkim życiu, podczas II Ogólnopolskiego seminarium z historii farmacji pod tytułem Narkotyki, organizator: Fundacja Naukowa, Bydgoska Szkoła Historii Nauk Medycznych (2021).

 

Stypendia naukowe i nagrody:

 1. Stypendium Rektora II stopnia dla najlepszych studentów, rok akademicki 2018/2019.
 2. Stypendium Rektora I stopnia dla najlepszych studentów, rok akademicki 2019/2020.
 3. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów za znaczące osiągnięcia, rok akademicki 2019/2020.
 4. Nagroda Santander SPOŁECZNIK ROKU dla studentów i doktorantów UAM na rok akademicki 2020/2021.
 5. Laureatka III edycji konkursu „Study@research”, rok akademicki 2021/2022.