26

mgr Elżbieta Sanou

doktorantka, Zakład Etnologii

Pokój: 2.13/2.14
Telefon: 61 829 13 71/61 829 13 72
E-mail: elzsta@amu.edu.pl

Dyżury:

wtorek 14:00-16:00


 

 • Historia i etnografia Afryki (gł. obszary Afryki Zachodniej, Senegalu)
 • Sztuka Afryki (tkanina)
 • Antropologia religii: rytuały i rytualizacja,
 • Bractwo Muridów i Baay Faal,
 • Podróże Polaków do Afryki w XIX wieku i w okresie dwudziestolecia międzywojennego,
 • Edukacja międzykulturowa
Miejsce prowadzenia badań: Senegal

E. Stańczyk, Identyfikacje i pamięć. Przykład społeczności z Czarnegolasu, w: Pamięć pogranicza. Granice w krajobrazie kulturowym regionu ostrowskiego, red. K. Ćwiklak i inn., Ostrów Wielkopolski 2017, s. 108-123. (współautorka)

E. Stańczyk, Polscy podróżnicy i badacze Afryki w pierwszej połowie XX wieku, w: Przemiany kulturowe w Afryce, red. M. Ząbek, UW 2020, s. 227 – 253.

 

Praktykowanie „krajobrazu kulturowego”. Lokalne i regionalne wymiary zjawiska na przykładzie społeczności z południowej Wielkopolski. (Czarnylas 23 III-1 IV 2017), Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. (link do bloga terenowego: http://czarnylas2017.blogspot.com/ )

Ethnography of the Carpathians (2016-2017, Wikimedia Polska, PME w Warszawie. Prowadzenie  dokumentacji etnograficznej na Słowacji (Martin, Vrútky, Čičmany, Beckov, Myjava, Bardejov, Stará L’ubovňa) (czerwiec 2017) https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/Carpathian_Ethnography_Project

Etnografowie w Wikipedii (2017-2018), Polskie Towarzystwo Ludoznawcze odział w Poznaniu, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Stowarzyszenie Wikimedia Polska https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Etnografowie_w_Wikipedii

Atlas Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Wsi Wielkopolskiej, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM (2018-2019) http://www.atlas-dziedzictwa.pl/projekt/niematerialne-dziedzictwo.html

Opracowanie haseł w Wikipedii:

Udział w konferencjach:

 • 2nd International Interdisciplinary Conference ‘Migration, Adaptation and Memory’ (Gdańsk, 13-14 czerwiec 2019); referat: Migration and Adaptation of a Different Cultural Patterns Using the Baye Fall Group of Senegal as an Example.
 • Zaangażowanie/animacja/edukacja. Etnologia i antropologia kulturowa wobec zmian społecznych (Poznań, UAM, 19-20 wrzesień 2019) poster: #Etnowiki. Tworzenie etnologicznych haseł w Wikipedii jako forma popularyzacji wiedzy antropologicznej
 • International Conference ’Migrating World: Interdisciplinary Approaches to Migration and Integration’ (W. Brytania, St Anne’s College, University of Oxford, 22 luty 2020); referat: Baye Fall migration to France. Case study of Marseille.
 • 3rd International Interdisciplinary Conference ‘Migration, Adaptation an Memory’ (Gdańsk, 5-6 listopad 2020); referat: A rural exodus in Senegal. Case study of the village of Ndem
 • Human Rights, Violence and Dictatorship. 3rd Internacional Interdisciplinary Conference (Gdańsk, 20-21 listopad 2020); referat: Muslim pacifist Amadu Bamba and his message of peaceful resistance to French colonialism
 • Play, Masks, and Make-believe: Ritual Representations (Cambridge, W. Brytania; 5 grudnia 2020); referat: Rituals forms of representation: sikar Baay Fall from Senegal

Wykłady popularnonaukowe:

 • Kazimierz Nowak i jego Afryka. Staromiejski Dom Kultur oraz Katedra Języków i Kultur Afryki UW. „Dni Afryki 2017”, Warszawa 2017.
 • Życie i podróż Kazimierza Nowaka.  Hufiec ZHP Trzcianka. Plener z Kazikiem”, Boruszyn 2017.
 • Kazimierz Nowak-podróżnik, fotoreporter, człowiek. Republika Rytmu oraz Klub Osiedlowy KRĄG, „Łażyce”, Poznań 2017

Prowadzone warsztaty:

 • Autorski projekt z zakresu edukacji międzykulturowej: „Afryka – na nowo odkryta” prowadzony w SP4 w Luboniu w roku szkolnym 2017/2018.
 • Strona projektu na portalu społecznościowym  Facebook: https://www.facebook.com/edukacjamiedzykulturowa/
 • AfryKamera 2018. Prowadzenie autorskich warsztatów „Odkrywamy Afrykę”.

Koła Naukowe:

 • Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej (2016/2017)

Stypendia i wyjazdy badawcze:

 • Stypendium na Universite Cheikh Anta Diop de Dakar w Senegalu (luty-maj 2019, Program Erasmus +)
 • Trzytygodniowe badania terenowe w Marsylii, Francja (lipiec-sierpień 2019)
 • Pięciotygodniowe badania terenowe w Senegalu (październik-listopad 2019)
 • Sześciomiesięczny staż naukowo-badawczy na Universite Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) w Senegalu (luty-sierpień 2020, Projekt ”Uniwersytet Jutra” UAM)

Pełnione funkcje:

 • Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej (WSE, opiekunka naukowa od 2018 roku)
 • Fundacja Projektowania Zmiany Edukacyjnej „Wyobraźniej” (członek zarządu) http://wyobrazniej.com/
 • Członek wydziałowej podkomisji Uczelnianej Komisji Stypendialnej Doktorantów