mgr Alexandra Staniewska

doktorantka, Zakład Teorii i Metodologii Antropologii

Pokój: 2.14
Telefon: 61 829 13 71/61 829 13 72
E-mail: alesta@amu.edu.pl

Dyżury:

 

  • antropologia fizyczna
  • bio- i nekropolityka
  • badania śmierci i martwych ciał
  • ekshumacje
  • polityka historyczna
  • genetyka sądowa

Staniewska A., Domańska E. (red.), Ekshumacje polityczne: teoria i praktyka, Gdańsk–Lubin: słowo/obraz terytoria, Muzeum Historyczne w Lubinie 2023, https://terytoria.com.pl/1849-ekshumacje-polityczne.html.

Staniewska A., Domańska E., Ekshumacje polityczne jako zjawisko społeczne i wielodziedzinowe pole badań, w: A. Staniewska, E. Domańska (red.), Ekshumacje polityczne: teoria i praktyka, s. 13–61, Gdańsk–Lubin: słowo/obraz terytoria, Muzeum Historyczne w Lubinie 2023, https://terytoria.com.pl/1849-ekshumacje-polityczne.html.

Pérez-Ramallo P., Lorenzo-Lizalde J. I., Staniewska A., Lopez B., Alexander M., Marzo S., Lucas M., Ilgner J., Chivall D., Grandal-d´Anglade A., Roberts P., Stable isotope analysis and differences in diet and social status in northern Medieval Christian Spain (9th-13th centuries CE), „Journal of Archaeological Science: Reports” vol. 41: 2022, 103325, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352409X2100537X.

Phillips C., de la Puente M., Ruiz-Ramirez J., Staniewska A., Ambroa-Conde A., Freire-Aradas A., Mosquera-Miguel A., Rodriguez A., Lareu M. V., Eurasiaplex-2: Shifting the focus to SNPs with high population specificity increases the power of forensic ancestry marker sets, „Forensic Science International: Genetics” vol. 61: 2022, 102780, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1872497322001211.

Pérez-Ramallo P., Lorenzo-Lizalde J. I., Staniewska A., Lopez B., Alexander M., Marzo S., Lucas M., Ilgner J., Chivall D., Grandal-d´Anglade A., Roberts P., Stable isotope analysis and differences in diet and social status in northern Medieval Christian Spain (9th-13th centuries CE), „Journal of Archaeological Science: Reports” vol. 41: 2022, 103325.

Staniewska A., Ekshumacje polityczne. Przypadek ofiar wojny domowej w Hiszpanii (1936–1939), „Historyka. Studia Metodologiczne” t. 51: 2021, s. 201–222, https://journals.pan.pl/Content/121533/PDF/2021-HSRK-10-Staniewska.pdf.

Staniewska A., Ekshumacje jako rytuały nacjonalistyczne, „Etnologia” 2017, http://www.etnologia.pl/europa/teksty/ekhumacje-jako-rytualy-nacjonalistyczne.php.

Staniewska A., Bose Antki, w: N. Bloch (red.), Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej, s. 189-197, Poznań: Centrum Kultury Zamek we współpracy z IEiAK UAM oraz CeBaM UAM 2016, https://ckzamek.pl/media/files/Wszyscy_jestesmy_migrantami_EXZ4kcL.pdf.

2022–2025: Archeologia Zbrodni pomorskiej 1939 (NCN SONATA) – wykonawca 2018: Pilgrimage to Santiago de Compostela: Osteological and Biomolecular analysis of medieval individuals (Max Planck Institute for the Science of Human History, Jena, Niemcy; Stockholm University, Sztokholm, Szwecja; University of Oxford, Oxford, Wielka Brytania; „La Caixa” Banking Foundation) – podwykonawca

2017–2021: Nekropolityka tożsamościowa. Przypadek ekshumacji w Oiartzun (Kraj Basków) (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) – kierownik

2018: Wykopaliska szczątków z okresu chalkolitu w jaskini Allekoaitze Kabaundi (Kraj Basków) (Sociedad de Ciencias Aranzadi, San Sebastián, Hiszpania) – podwykonawca

2017-2018: Ekshumacje ofiar hiszpańskiej wojny domowej we wspólnotach autonomicznych takich jak: Kraj Basków, Nawarra, Asturias, Kastylia i León (Sociedad de Ciencias Aranzadi; źródło finansowania zależne od lokalizacji).

2017-2018: Analiza osteologiczna szczątków ze średniowiecznych hiszpańskich nekropolii we wspólnotach autonomicznych takich jak: Kraj Basków, Nawarra, Asturias, Kantabria, Aragonia (instytucja realizująca i źródło finansowania zależne od lokalizacji).

2017: Mobilne życia, niemobilne przestrzenie? Migracje kobiet między Polską a Norwegią (Centrum Badań Migracyjnych UAM) – podwykonawca

2016: Pamięć, przyjemność i wstyd. Przestrzeń publiczna Beratu (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Konsulat Republiki Albanii w Poznaniu) – podwykonawca

2016: Wszyscy jesteśmy migrantami (Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Centrum Badań Migracyjnych UAM) – podwykonawca

2016: Badania antropologiczne mogiły bitewnej z czasów potopu szwedzkiego (st. Gołańcz) (Instytut Antropologii na Wydziale Biologii UAM) – podwykonawca

2015: Rozkwit czy upadek? Społeczeństwo kujaw w świetle badań archeologicznych i specjalistycznych (Instytut Antropologii na Wydziale Biologii UAM; Instytut Archeologii i Etnologii PAN) – podwykonawca

Przynależność do stowarzyszeń naukowych:

The International Union of Anthropological and Ethnological Sciences

European Association of Social Anthropologists

Sociedad de Ciencias Aranzadi – współpraca