IMG_2212

mgr Aleksandra Krzyżaniak

doktorantka, Zakład Antropologii Społecznej

Pokój: 2.14
Telefon:
E-mail: alekrz3@amu.edu.pl

Dyżury:

 

  • Antropologia etniczności: nacjonalizm i integralizm, współczesne tożsamości narodowo-etniczne, fundamentalizm kulturowy, polityka etniczna.
  • Antropologia migracji: współczesne postrzeganie migrantów, procesy adaptacyjne, polityka migracyjna UE, uchodźstwo, reżimy migracyjne, profil „idealnej ofiary”.
  • Antropologia polityczna: polska polityka (samorządowa, parlamentarna), studying up, infrapolityka, polityka tożsamościowa (etniczność, narodowość, płeć, orientacja seksualna), antropologia prawicy.
  • Gender studies: prawno-społeczne aspekty płci społeczno-kulturowej, polityka płciowa, znaczenie i konsekwencje płci polskiej polityce i przestrzeni publicznej, dyskursy kreowania płci.
  • Krytyka feministyczna: krytyka i dekonstrukcja patriarchatu, dekonstrukcja feminizmu, historia polskiej myśli feministycznej, feminizm w polskiej polityce, badania feministyczne.
  • Queer studies: historia polskiego queeru, dyskursy równościowe, prawa mniejszości seksualnych/płciowych, udział osób nieheteronormatywnych w polityce.

Naukowe

Dialectic of Fear: Centre-Liberal Media Discourse on Gender, LGBTQIA+ and Abortion in Contemporary Poland. Literatura Ludowa. Journal of Folklore and Popular Culture66(4), 2022 (77–89). DOI: 10.12775/LL.4.2022.005

Liminalność i ofiara. „Midsommar. W biały dzień” jako przykład folk horroru. Literatura Ludowa. Journal of Folklore and Popular Culture. 65(3) 2021 (108-112). DOI: 10.12775/LL.3.2021.010

[z M. Suchorski] Płeć kulturowa w polityce lokalnej – społeczne uwarunkowanie pozycji kobiet w kudowskim samorządzie terytorialnym. Etnologika. Poznańskie Studia Antropologiczne. 2/2020 (13-24). Online: https://www.researchgate.net/publication/358644868_Plec_kulturowa_w_polityce_lokalnej_-_spoleczne_uwarunkowania_pozycji_kobiet_w_kudowskim_samorzadzie_terytorialnym

Popularno-naukowe

[z U. Małecka, Z. Nalepa, Z. Majerowicz, W. Kuligowski]. Etnograficzne warsztaty pisarskie: cztery opowiadania. Limen. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. 106, 2022 (371-296). Online: https://apcz.umk.pl/LUD/article/view/41151

Po co antropologii powieść o utopii? Etnologika. Poznańskie Studia Antropologiczne. 3/2021 (66-69). Online: https://www.researchgate.net/publication/366399937_Po_co_antropologii_opowiesc_o_utopii

Polska wczoraj/Polska dzisiaj. Etnologika. Poznańskie Studia Antropologiczne. 2/2020 (99-102). Online: https://www.researchgate.net/publication/366399772_Polska_wczorajPolska_dzisiaj

2024-obecnie (doktorantka) Prywatne goszczenie uchodźców z Ukrainy w Polskich domach. Codzienny humanitaryzm i spotkania ponad różnicą (OPUS UMO-2023/49/B/HS3/02706).

2022-2023 (kierowniczka) Projekt Mobilność, jako narzędzie mormonizmu, mormonizm, jako narzędzie mobilności: przypadek Gminy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w Poznaniu. Projekt finansowany w ramach konkursu Minigranty Badawcze Centrum Badań Migracyjnych UAM.

2022-2023 (kierowniczka) projekt Gender expression i performatywność płci społeczno-kulturowej w polityce lokalnej na przykładzie poznańskiego samorządu finansowany w ramach konkursu ID-UB nr 049 Study@Research.

2022 (kierowniczka) [z J. Kowalska] Diagnoza społeczności Lokalnych Osiedla Piątkowo Północ 2022. Charakterystyka i diagnoza potrzeb osób zamieszkujących osiedle Marysieńki w Poznaniu. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju w ramach zadania publicznego pn. „Sąsiedzkie Centrum Inicjatyw Lokalnych Piątkowo Północ” finansowanego z środków budżetowych Miasta Poznania.

2020 (wykonawczyni) Projekt Community Archaeology in Rural Environments – Meeting Societal Challenges (JPICH.DH.17.035), w ramach Programu the Joint Programming Initiative on Cultural Heritage (JPICH) in Changing Environments (2019-2021).

Konferencje naukowe

05.03.2024  Kobieta w polskiej polityce samorządowej – podmiot czy przedmiot? Ogólnopolska Konferencja Naukowej OBSZARY POLONISTYKI IX (De) konstruowanie feminizmu. Narracje post-, pop-, fake i pseudofeministyczne w literaturze, kulturze i sztuce. Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego.

14.12.2023 webinar Znaczenie migracji dla Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich na przykładzie gminy w Poznaniu. Centrum Badań migracyjnych UAM.

21-22.01.2023 Rola i znaczenie płci w polityce lokalnej. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Seksualność a prawo, psychologia i nauki o społeczeństwie”. Center For American Studies, Wydział Prawa i Administracji UAM.

27.10.2022 Rola i znaczenie płci w polityce lokalnej. Konsekwencje społeczno-kulturowych uwarunkowań pozycji i sprawczości kobiet na przykładzie poznańskich i kudowskich struktur samorządowych. Konferencja Płeć to płeć? Współczesne dyskursy i praktyki Genderowe. Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Socjologii Płci i Rodziny, Polskie Towarzystwo Socjologiczne o. Wrocław.

19-22.05.2022 A one small step for man, one giant leap for mankind. On the Anthropocene, Colonialism and the Conquest of the Space referat na międzynarodowej konferencji naukowej Antropocen i rola uniwersytetów w jego kształtowaniu. Studenckie Koło Naukowe Etnologów im. Bronisława Piłsudzkiego przy Instytucie Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

19.01.2021 [z A. Stanisz, U. Małecka, P. Benz) Lasy, drogi, polityki. Badania terenowe w nurcie etnografii współpracującej i zaangażowanej. Seminarium naukowe Instytutu Antropologii i Etnologii UAM.

Nagrody i stypendia

2022 Stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego III stopnia

2021/2022 Stypendium im. dr. Jana Kulczyka

Szkolenia i warsztaty

03.2022 Mars Colony Hackathon. Ambasada Stanów Zjednoczonych, Europejska Fundacja Kosmiczna we współpracy z Polską Agencją Kosmiczną i Venture Café.

2022 Warsztaty Nowoczesnego Foundraisingu. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Program Uniwersytet Jutra.

01.2022-05.2023 Queer studies. Ludzie, historia, kultura. Kurs z Uniwersytetu Otwartego UAM.

Członkostwo w organizacjach

2019-obecnie członkini Studenckiego Koła Naukowego Etnologii im. Bronisława Piłsudzkiego (SKNE) przy Instytucie Antropologii i Etnologii UAM

2021/2022 Sekretarza Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa

Media społecznościowe

Research Gate

Academia

ORCID: 0000-0002-3414-637X