Ela Wiejaczka

mgr Elżbieta Wiejaczka

doktorantka, Zakład Antropologii Społecznej

Pokój:
Telefon:
E-mail: elzbieta.wiejaczka@amu.edu.pl

Dyżury:

 

Afrykanistyka – kolonialne praktyki i ich skutki w niepodległych państwach, relacje grup etnicznych (zwłaszcza w Afryce Wschodniej). Antropologia migracji – migracje zarobkowe Masajów, wpływ migracji na zmiany w organizacji życia społecznego i na zwiększenie sprawczości. Antropologia turystyki – spotkania turystyczne, relacje wytwarzane przez mobilność, migracje powodowane turystyką. Obszar badań terenowych: Tanzania i Zanzibar

Wiejaczka Elżbieta Kinga: The effects of the Maasai labor migrations, W: Migrations in the contemporary world: A case of Africa, Ząbek Maciej, Myeya Helena E. (red.), Warszawa: Bernardinum 2020, ISBN 978-83-8127-545-3, s. 125-146.