dr hab. Zbigniew Szmyt

adiunkt, Zakład Antropologii Kulturowej

Pokój: 2.32
Telefon: 61 829 13 84
E-mail: szmytz@amu.edu.pl

Dyżury:

poniedziałek 11:30-12:30


 

Migracje i procesy etniczne w Azji Wewnętrznej

Buriaci w Mongolii. Dylematy tożsamości etnicznej i narodowej, „Lud” t. 91, 2007, s. 155-168.

Hraniteli tradicij ili žertvy assimilâcii? Problemy stereotipizacii burâtskogo men’šestva v Mongolii, w: Rossiâ v Mongolii: istoriâ i sovremennost’, red. V. Ganžurov, Ulan-Bator: 2008, s. 213-229.

Rol’ âzyka v formirovanii ètničeskoj identičnosti burâtskih diaspor, w: Burâtskij âzyk: istoričeskie sud’by i sovremennost’, red. V. Pataeva, Ułan Ude: Izdatel’stvo Burâtskogo Gosudarstvennogo Universiteta, 2009, s. 322-327.

Burâtskie immigranty v Moskve, w: Baârtuevskie čteniâ – 2. Prostranstvo nacional’noj kul’tury: problemy sohraneniâ i transformacii. Materialy meždunarodnyh naučnyh čtenij, posvâščennyh 60-letiju B.D. Baârtueva, B. Badmaev, Izdatel’stvo Burât Unen, 2010, s. 68-75.

Transnarodowość w wieloetnicznym społeczeństwie rosyjskim. Przykład imigrantów buriackich w Moskwie, w: Mozaiki przestrzeni transnarodowych. Teorie-metody-zjawiska, red. Ł. Krzyżowski, S. Urbańska, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS, 2010, s. 198-210.

Naciâ i ètničnost’ v Mongolii, „Etnografičeskoe obozrenie”, 2011, nr 5, s. 109-121. Moskva.

Azja u bram. Studium nad migracjami Buriatów w Rosji, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 11, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, ss. 175.

Likwidacja Agińskiego Buriackiego Okręgu Autonomicznego jako przykład nowej polityki etnicznej w Rosji, w: Antropologia i polityka. Szkice z badań nad kulturowymi wymiarami władzy, red. W. Dohnal, A. Posern-Zieliński, Prace KNE PAN nr 15, Warszawa: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2011 [druk] 2012, s. 52-60.

Obcy w naszym pokoju komunalnym. Wielokulturowość w proradzieckiej Moskwie, w: Regionalizm i wielokulturowość. Perspektywa etnologii polskiej i słowackiej, red. W. Kuligowski, B. Michalik, PTL. Biblioteka Popularnonaukowa t, 18, Wrocław: PTL, 2012, s. 51-64.

The history of nation and ethnicity in Mongolia, „Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne”, t. 8, 2012, nr 3: Eastern affairs. Work with historical memory. Borderlands, red. K. Polasik-Wrzosek, I. Peshkov, s. 11-28. Bydgoszcz.

Tantryczne ciało rosyjskiego prezydenta – oświecony umysł Czyngisydów. Polityka i nacjonalizm w buddyzmie buriat/mongolskim, „Sprawy Narodowościowe”. Seria Nowa 2013, z. 43, s. 87-105.

Autochtonizacja postsocjalistycznego miasta. Przykład Ułan Ude, „Lud” t. 98, 2014, s. 205-228.

Między deifikacją a przemocą symboliczną. Recz o ambiwalentnych praktykach wykonywanych przez lamów na ciele rosyjskiego prezydenta, „Rocznik Antropologii Historii” R. 4: 2014, nr 2(7), s. 257-275.

„Модерн номадс”. Антропологические очерки современных бурятских миграций в России, Иркутск: Издательство „Оттиск”, 2013 [druk] 2014, ss. 192.

New Year’s Party at Café Lion. The post-socialist tribalization in Ulan-Ude, w: Middle grounds, ambiguous frontiers, and intercultural spaces, red. A. Posern-Zieliński, L. Mróz, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2014, s. 155-171.

Prawa i status mniejszości etnicznych we współczesnych Chinach. Na przykładzie Regionu Autonomicznego Mongolii Wewnętrznej, w: Globalna potęga Chin. Czynniki i perspektywy, red. J. Marszałek-Kawa, [b.m.w.]: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014, s. 204-217; http://www.marszalek.com.pl/internalfiles/file/spisy%20tresci/AZJA%202013/Spis%20Globalna%20potega%20Chin.pdf

Etnogenez v strategiâh zahvata territorii, „Bajkal”. Literaturno-hudożestvennyj i obszczestvenno-politiceskij żurnal 2015, nr 4, s. 125-132.

Nekrohistorie, czyli spotkania w międzyświatach, w: Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej [Wystawa: Wszyscy jesteśmy migrantami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku (24.09.-27.11.2016/Centrum Kultury Zamek, kuratorka: Natalia Bloch); Badania terenowe: (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej (maj/czerwiec 2016), koncepcja i opieka merytoryczna: Natalia Bloch, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, Centrum Badań Migracyjnych UAM w Poznaniu], red. N. Bloch, Poznań: Centrum Kultury Zamek, 2016, s. 292-299.

Zróżnicowanie etniczne obszaru poradzieckiego. Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, 2016, s. 1-50; imc.amu.edu.pl/baza-wiedzy/ekspertyza/mapa-zroznicowan-regionalnych/podgląd/431

Diaspora kak zerkało identicznosti: na materiale Burjat-Mongołov Kitaja, w: Transgranicznyje migracii v prostranstvje mongol’skogo mira: istorija i sovremennost’ z. 4, red. M. Baldano, P.K. Varnavskij, B. Nanzatov, Ułan-Ude: Izdatel’stvo Burjatskogo naucznogo centra SO RAN, 2017, s. 16-34.

Dziedzictwo na antypodach postsocjalistycznego świata, „Dziedzictwo Kulturowe Wsi” t. 1, 2018, s. 23-47. Szreniawa.

The right to the city: Indigenous placemaking in Ulan-Ude, “Mongolica”. An International Journal of Mongol Studies t. 51, 2017, s. 200-212.

Urban shamanism in Siberia: The dialectic of placemaking and fieldwork,Historia@Teoria” 2017, nr 3(5): Post-socialist city. Between past and future, s. 85-126; http://dx.doi.org/10.14746/ht.2017.5.3.07

Państwo i granice etniczne w południowo-wschodniej Syberii, „Porównania” 2018, nr 1(22), s. 359-382; DOI: 10.14746/por.2018.1.21

Ethnic Framing on the Sino-Russian Frontier, w: The Hulunbuir and Transbaikalia Playground. Microphysics of Power on the Sino-Russian Border, ed. I. Peshkov, Poznań: UAM, 2019, s. 101-124.

Shamanism in a Post-socialist City, “Mir Rossii” vol. 29, 2020 nr 3, s. 51-65, DOI: 10.17323/1811-038X-2020-29-3-51-65.

Zbyt głośna historyczność. Użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej, seria „Etnologia i Antropologia Kulturowa” nr 32, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2020, ss. 428, ISBN: 978-83-232-3753-2.

Indigenization of Urban Landscape in Ulan-Ude, in: I. Peshkov, K. Wielecki (eds.) Facing Challengesof Identifi cationInvestigating Identities of Buryats and Their Neighbor Peoples, Faculty of “Artes Liberales”University of Warsaw: Warsaw, s. 179-206.