robert rydzewski

dr Robert Rydzewski

adiunkt, Zakład Antropologii Kulturowej

Pokój:
Telefon:
E-mail: robert.rydzewski@amu.edu.pl

Dyżury:

poniedziałek 12:00-12:30
wtorek 12:30-14:00


 

Migracje, migracje powrotne, ruch, polityka migracyjna UE, nacjonalizm, społeczeństwo obywatelskie, Europa Południowo-Wschodnia.

Rydzewski Robert (2020) Hope, Waiting, and Mobility: Migrant Movement in Serbia after the EU-Turkey Deal, Movements. Journal for Critical Migration and Border Regime Studies 5:1
[link]

Rydzewski R. Mobilność w czasach zamkniętych granic – notatki z badań terenowych w Serbii, Łódzkie Studia Etnograficzne, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 56, 2017, s. 161- 176. [pdf]

Rydzewski R. The experiences of Polish migrants in Iceland,  Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 6, 2016, pp. 213-231. [wspólnie z: Gospodarczyk, H., Szajda, H., Żłobecka, L.] [pdf]

Rydzewski R. Ethnic gentrification. The silent fight for a Macedonian city, EthnoAnthropoZoom, 14, 2015, pp. 8-38. [pdf]

Rydzewski R. Przymus samozatrudnienia. Przedsiębiorczość imigrancka jako strategia adaptacyjna na poznańskim rynku pracy, Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, Red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM 2015, s. 53-74. [wspólnie z: Natalia Bloch] [pdf]

Rydzewski R. Kultura migracji. Współczesne migracje Polaków z rumuńskiej Bukowiny [w:] Polonia w Europie. Polska społeczność na rumuńskiej Bukowinie, Red . N. Maksymowicz, Szczecin-Praha-Frankfurt: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Usz 2012, s. 116-121. [wspólnie z: A. Kochaniewicz]

Rydzewski R. Sprzedawcy na poznańskich bazarach, [w:] Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, Red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2012, s. 102-116.

Transformacja miast post-jugosłowańskich. Antropologiczne studium przypadku Tetowa w Macedonii (FYROM) 

  • źródło finansowania: Narodowe Centrum Edukacji (2015/17/N/HS6/00694).
  • okres realizacji: 2016-2019
  • funkcja: Kierownik

Aktywni migranci na lokalnym rynku pracy. Projekt współpracy polsko-niemieckiej (AMIGA)

  • źródło finansowania: PO Kapitał Ludzki
    okres realizacji: 2013 -2015
  • funkcja: wykonawca/streetworker

Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania

  • źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • okres realizacji: 2009 – 2012
  • funkcja: wykonawca

Laureat stypendium Polish Doctoral Research Fellowships w Instytucie Austrii i Europy Centralnej Wirth na Uniwersytecie Alberta w Edmonton, w Kanadzie (2018).

Laureat Konkursu im. Zofii Sokolewicz na najlepszą pracę doktorską (2021).