dr hab. Piotr Fabiś

adiunkt, Zakład Teorii i Metodologii Antropologii

Pokój: pok. 2.33
Telefon: 61 829 13 85
E-mail: pfabis@amu.edu.pl

Dyżury:

wtorek 12:30-14:00


 

Teoria kultury i krytyka kulturowa Historia i struktura nowoczesnych mitologii Western filmowy

Zawsze błądzić pośród wiatrów. Antropologiczne studium ewolucji strukturalnej westernu filmowego, seria „Etnologia i Antropologia Kulturowa” nr 33, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2020, ISBN 978-83-232-3779-2, ss. 309.

Stosunek seksualny i społeczeństwo w „Poszukiwaczach” Johna Forda, „Lud”, t. 101, 2017, s. 357-377, DOI:10.12775/lud.2017.12.

Robert Warshow i efekt realizmu, w: Kulturowe kody – etnologiczne klucze. Szkice dedykowane doktorowi Jackowi Bednarskiemu, red. Wojciech Dohnal, Waldemar Kuligowski, Jacek Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 21, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, s. 143-152

Gary Cooper znowu w siodle, w: Imperium Rolanda Barthes’a, red. Anna Grzegorczyk, Agnieszka Kaczmarek, Katarzyna Machtyl, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 117-135.

Pokrewieństwo teorii, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, 2016/2(25), s. 45-70, [pdf].

Émile Durkheim jako teoretyk kultury, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008.

Pełnione funkcje

Członek Komisji Projektów Badawczych Studiów Doktoranckich Wydziału Historycznego UAM