Processed with VSCO with m3 preset

dr Mikołaj Smykowski

adiunkt, Zakład Antropologii Kulturowej

Pokój: 2.33
Telefon:
E-mail: mikolaj.smykowski@amu.edu.pl

Dyżury:

środa 14:00-15:30


 

Antropologia krajobrazu, antropologia pamięci, studia nad materialnością, antropologia środowiskowa, etnografia wielogatunkowa, extinction studies, środowiskowa historia Holokaustu, dyskurs krytyczny w studiach nad Zagładą, związki pomiędzy ludobójstwami a ekobójstwami, nekrohumanistyka, humanistyka ekologiczna, współczesne debaty nad antropocenem i zmianami klimatu, katastrofy naturalne, antropologia spekulatywna, literatura eco sci-fi i ekologiczne narracje o przyszłości.

Artykuły

Smykowski M., Stobiecka M., Material Records of the Anthropocene: A Surface-oriented Approach, „Rethinking History”, 2022, vol 2, s. 340-370, https://doi.org/10.1080/13642529.2022.2103619

Smykowski M., Ekoprofetyzm ‘Diuny’ Franka Herberta, „Porównania”, 2022, nr 1, s. 233-258, https://doi.org:10.14746/por.2022.1.14

Smykowski M., Bioinkrustacje: kamienie, porosty i organiczna ornamentyka macew, „Przegląd Kulturoznawczy”, 2021, nr 2, s. 273-294, https://doi.org/10.4467/20843860PK.22.019.16316

Domańska E., Smykowski M., Małczyński J., Kłos A., The Legacies of the Holocaust Beyond the Human and Across a Longer durée (In Response to Omer Bartov, Eric Katz and Jessica Rapson), “Journal of Genocide Research” 2021, s. 1-14, https://doi.org/10.1080/14623528.2021.1924590

Domańska E., Smykowski M., Małczyński J., Kłos A., The Environmental History of the Holocaust, “Journal of Genocide Research”, 2020, vol. 22, Issue 2: Special Issue “The Environmental History of the Holocaust”, p. 183-196, https://doi.org/10.1080/14623528.2020.1715533

Smykowski M., The Postholocaust Landscape of Chelmno nad Nerem (Kulmhof an der Nehr): An Ecological Perspective, “Journal of Genocide Research”, 2020, vol. 22, Issue 2: Special Issue “The Environmental History of the Holocaust”, p. 256-272, https://doi.org/10.1080/14623528.2019.1696027

Smykowski M., Krajobraz pośmiertny. Las Rzuchowski w perspektywie forensycznej, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, 2018, nr 4, s. 355-368, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=730523

Smykowski M., Szachy – (nie)ludzka gra. Ludzie, maszyny i antycypacje przyszłości, „Kultura Współczesna”, 2018, nr 2, 132-142. nck.pl/upload/2018/12/12-smykowski.pdf

Smykowski M., Hibakujumoku – drzewa, które przeżyły. Ekologiczne dziedzictwo bombardowań atomowych w Hiroshimie i Nagasaki, „Teksty Drugie”, 2018, nr 3, s. 386-398, https://doi.org/10.18318/td.2018.3.27

Smykowski M., Eksterminacja przyrody w Lesie Rzuchowskim, „Teksty Drugie”, 2017, nr 2, s. 61-85, https://doi.org/10.18318/td.2017.2.4

 

Rozdziały w pracach zbiorowych

Domańska E., Smykowski M., Małczyński J., Kłos A., The Environmental History of the Holocaust, abstrakt (praca oryginalna opublikowana w streszczeniach), w: Julkowska Violetta (red.): At the Source of Dailiness Interpreting the Traces of History of Everyday Life, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2020, s. 153-161.

Smykowski M., Peryferie Chełmna nad Nerem. Materializacje (nie)pamięci, w: Roma Sendyka, Maria Kobielska, Jakub Muchowski, Aleksandra Szczepan (red.), Nie-miejsca pamięci 1. Nekrotopografie, Instytut Badań Literackich PAN, Seria Nowa Humanistyka, Warszawa 2020, s. 379-406.

Smykowski M.,Zarządzanie pamięcią, zarządzanie przyrodą. W stronę ekomuzeum Zagłady, w: Roma Sendyka, Aleksandra Janus, Karina Jarzyńska, Kinga Siewior (red.), Nie-miejsca pamięci 2. Nekrotopologie, Instytut Badań Literackich PAN, Seria Nowa Humanistyka, Warszawa 2020, s. 495-525.

Smykowski M., Ekologiczne świadectwo Zagłady. Repatriacja Mirabelki na Muranów, w: A. Dauksza, K. Koprowska (red.), Świadek. Czym jest? jak się staje?, IBL PAN (seria Nowa Humanistyka), Warszawa 2019, s 278-291.

Smykowski M., Materialne ślady represji nazistowskich i ich społeczno-kulturowa rola w adaptacji do powojennego krajobrazu byłego KL Stutthof, w: O. Ławrynowicz, J. Żelazko (red.), Archeologia totalitaryzmu. Ślady represji 1939-1956, IPN, Łódź 2015, s. 419-438.

Smykowski M., Złote Runo, w: N. Bloch, B. Warkocki (red.), Sztutowo/Stutthof. Gdzieś pomiędzy plażą a obozem, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013, s. 75-86.

Smykowski M., Organizacja życia powojennego ludności przesiedlonej na Żuławy po II Wojnie Światowej. W: A. W. Brzezińska (red.), Żuławy. Oswajanie krajobrazu kulturowego, Wydawnictwo Jasne, Poznań-Pruszcz Gdański 2011, s. 39-50.

Kwiecień 2019 -2020

Środowiska negocjowane / Mediated environments.

Grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, nr 0014/NPRH4/Hb2/83/2016.

Wnioskodawca: HAT Center.

Kierownik: prof. UAM, dr hab. Agnieszka Jelewska, dr Michał Krawczak.

Funkcja: wykonawca.

 

Styczeń 2017 – 2020

Nieupamiętnione miejsca ludobójstwa i ich wpływ na pamięć zbiorową, tożsamość kulturową postawy etyczne i relacje międzykulturowe we współczesnej Polsce.

Grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, nr 121/NPRH4/H2a/83/2016.

Wnioskodawca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Kierownik: prof. UJ, dr hab. Roma Sendyka.

Funkcja: stypendysta.

 

Kwiecień 2016 – listopad 2016

Dożynki 2016 – wymiar lokalny i ponadregionalny. Grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: priorytet Obserwatorium kultury, nr wniosku 75436/15.

Wnioskodawca: Fundacja Ważka.

Funkcja: wykonawca.

 

Marzec 2015 – marzec 2016, październik 2016 – grudzień 2016

NEKROS. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała.

Grant Narodowego Centrum Nauki OPUS 6, nr 2013/11/B/HS3/02075.

Wnioskodawca: Wydział Historyczny Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Kierownik: prof. dr hab. Ewa Domańska.

Funkcja: wykonawca (research assistant).

 

Marzec 2014 – czerwiec 2015

Pamięć i tożsamość w krajobrazie miejskim. Studium przypadku na przykładzie Poznania.

Grant Narodowego Centrum Nauki OPUS 5, nr 2013/09/B/HS6/00374.

Wnioskodawca: Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

Kierownik: prof. UAM, dr hab. Małgorzata Fabiszak).

Funkcja: wykonawca.

 

Październik 2012 – grudzień 2015

Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej.Grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, nr 0145/FNiTP/H11/80/2011.

Wnioskodawca: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Kierownik: dr Wojciech Mielewczyk.

Funkcja: wykonawca.

Wyróżnienia

I nagroda w Konkursie im. Majera Bałabana na najlepsze prace doktorskie o Żydach i Izraelu (2020).

 

Stypendia

Stypendium doktorskie w ramach międzynarodowego seminarium Global Education Outreach Program, Muzeum Historii Żydów Poslkich POLIN (2018-2019).

Stypendium badawcze w ramach realizacji grantu NPRH „Nieupamiętnione miejsca ludobójstwa i ich wpływ na pamięć zbiorową, tożsamość kulturową postawy etyczne i relacje międzykulturowe we współczesnej Polsce”, Centrum Badań nad Kulturami Pamięci przy Uniwersytecie Jagiellońskim (2017- 2020).

 

Przynależność do towarzystw

Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego o. Poznań.

Skarbnik Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego o. Poznań.