dr Małgorzata Kowalska

adiunktka, Zakład Teorii i Metodologii Antropologii

Pokój: 2.35
Telefon: 61 829 13 87
E-mail: malgorzata.kowalska@amu.edu.pl

Dyżury:

czwartek 09:45-10:45


 

zainteresowania: antropologia ekologiczna, antropologia więcej niż ludzka, badania transdyscyplinarne, antropologia ekonomiczna Antropologia stała się moją pasją po studiach, gdy zaczęłam pracować w branży marketingowej – najpierw za granicą, potem w Polsce. To wtedy zrodziła się moja fascynacja rzeczywistością i językiem przedstawicieli świata biznesu i polityki oraz performatywnymi dyskursami polskiego kapitalizmu, co w latach 2012-2015 zaowocowało pracą nad doktoratem (w którym przyglądałam się Euro 2012 jako projektowi modernizacyjnemu). Przez kilka lat zajmowałam się przede wszystkim antropologią ekonomiczną, w różnej skali, w tym negocjacjami władzy oraz narracji modernizacyjnych, szczególnie w europejskich krajach postsocjalistycznych. Interesuje mnie rozwój teorii antropologicznej i metody badawcze oparte na współpracy, w tym transdyscyplinarnej, w szczególności z naukami przyrodniczymi. Ostatnio zajmuję się przede wszystkim antropologią ekologiczną, przede wszystkim w zakresie ochrony środowiska. W swoim projekcie badawczym mapuję obszar ochronny jako sieć więcej niż ludzkich powiązań i zależności, które współtworzą miejsca i krajobrazy.

Kowalska, M. Z. (2022). Antropologia więcej niż ludzka jako praktyka badawcza i propozycja etyczna. Etnografia Polska, 66(1-2), 93–109. https://doi.org/10.23858/EP66.2022.3063

2019 [Wspólnie z Zofią Boni] IUAES 2019 Inter-Congress „World Solidarities” 27-31 sierpnia 2019 roku, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, „Lud” t. 103, 2019, s. 447-451; https://dx.doi.org/10.12775/28190

2017 Urban Politics of a Sporting Mega Event. Legitimacy and Legacy of Euro 2012 in Anthropological Perspective, Basingstoke: Palgrave Macmillan http://www.palgrave.com/gb/book/9783319521046

2017 ‘From the football field to the communicative field: Embedding entrepreneurial strategy and negotiating local past and future during Euro 2012 in the host city of Poznan’ in: Anthropological Notebooks 23 (1): 111-126

2016 ‘Hegemony in Question? Euro 2012 and Local Politics in the City of Poznań’ w: A. Schwell, N. Szogs, M. Z. Kowalska, M. Buchowski (red.) New Ethnographies of Football in Europe. People, Passions, Politics, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 99-119

2016 (z: Alexandra Schwell, Nina Szogs, Michał Buchowski, red.) New Ethnographies of Football in Europe. People, Passions, Politics, Basingstoke: Palgrave Macmillan

2016 (z: Michał Buchowski, Alexadra Schwell, Nina Szogs) ‘Introduction. People, Passions and Much More: the Anthropology of Football’ ORAZ ‘People, Passions – but What about Politics?’ w: A. Schwell, N. Szogs, M. Z. Kowalska, M. Buchowski (red.) New Ethnographies of Football in Europe. People, Passions, Politics, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 1-17 i 228-34

2015 (z Michał Buchowski)  ‘Doing Ethnography and Writing Anthropology of an Event: The Protest Against the 2012 UEFA European Championship in Poznań’ w: B. Alpan, A. Schwell I A. Sonntag (red.) The European Football Championship: Mega-Event and Vanity Fair, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 150-72

2015 (z Michał Buchowski) ‘Globalna gra: Mundial 2014 w oczach Europejczyków’ w: R. Kossakowski, J. Kurowski, J. Nowakowski (red.) Modern futbol a świat kibiców, Pszczółki: Wydawnictwo Orbis Exterior, 35-51

2014 ‘The mega-events paradox / Le paradoxe des méga-évènements’ w: Sport and Citizenship. Sport serving society/ Sport et Citoyenetté. Le Sport au service de la société, no. 29 December 2014/January-February 2015, 13

2014 (z: Michał Buchowski, red.) Nie tylko piłka w grze. Antropologiczne interpretacje Euro 2012, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznańskie Studia Etnologiczne nr. 18

2014 (z Michał Buchowski) ‘Mistrzostwa Europy w piłce nożnej Euro 2012 oczami antropologów: w kierunku antropologii sportu’ ORAZ ‘Opis etnograficzny wydarzenia a interpretacja antropologiczna: protest przeciwko Euro 2012 w Poznaniu’ w: M. Buchowski, M.Z. Kowalska (red.) Nie tylko piłka w grze. Antropologiczne interpretacje Euro 2012, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznańskie Studia Etnologiczne nr. 18, 7-10 i 11-36

Tytuł: Obszar ochronny Natura 2000 jako wielogatunkowa sieć zależności. Nieoczywiste relacje w perspektywie antropologicznej
Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki
Okres realizacji: 2022-24
Funkcja: kierowniczka

 

Tytuł: Football Research in an Enlarged Europe: Identity dynamics, perception patterns and cultural change in Europe’s most prominent form of popular culture (FREE)
Grantodawca: Komisja Europejska (7 Program Ramowy UE)
Okres realizacji: 2012-2015
Funkcja: wykonawca

Przynależność do stowarzyszeń naukowych

European Association of Social Anthropologists

International Union of Anthropological and Ethnological Sciences

 

Pełnione funkcje

Koordynatorka specjalności w jęz. angielskim na kierunku etnologia i antropologia kulturowa Cultural Differences and Transnational Processes (CREOLE)