dr Jan Lorenz

dr Jan Lorenz

adiunkt, Zakład Antropologii Społecznej

Pokój: 2.29/2.46
Telefon: 61 829 13 81
E-mail: jan.lorenz@amu.edu.pl

Dyżury:

wtorek 17:30-18:00
środa 10:00-11:00 (Teams)


 

Kluczowymi obszarami mojej pracy badawczej są religia, etyka, przemiany podmiotowości oraz granice doświadczenia i poznania. Moje zainteresowania i kompetencje obejmują również antropologię zmysłów i sztuki oraz wybrane obszary antropologii technologii.   Od 2018 moja praca badawcza zogniskowana jest na dwóch powiązanych polach badawczych. Pierwsze obejmuje folklor, wierzenia i praktyki religijne we współczesnej Japonii – w szczególności w obszarze ontologii wizerunków religijnych i przedmiotów rytualnych. Drugie dotyczy robotów, automatonów i mechanicznych lalek w społeczno-kulturowym wymiarze ich produkcji i funkcjonowania.   Przez ponad dekadę prowadziłem badania skupione na rewitalizacji etniczno-religijnej, podmiotowości oraz praktykach samo-kształtowania na styku religii, etyki, prawa religijnego i pokrewieństwa w kontekście kongregacji żydowskich oraz konwersji na judaizm. Moje badania obejmowały również doświadczenia konwersyjne wyznawców katolicyzmu oraz ewangelickich kościołów charyzmatycznych. Nadal prowadzę badania w tym zakresie oraz publikuję wyniki mojej wieloletniej pracy.   W swojej pracy badawczej konsekwentnie łączę metody etnograficzne z audiowizualnymi. Istotną rolę w mojej pracy badawczej, twórczej i dydaktycznej zajmują antropologia zmysłów i materialności. Od szeregu lat realizuję i współ-realizuję filmy etnograficzne oraz projekty multimedialne.   Jestem członkiem Rady Antropologii Wizualnej przy IUAES.   Prowadziłem badania etnograficzne w Polsce, Japonii,Wielkiej Brytanii, Izraelu i na Haiti. Zrealizowałem również film etnograficzny w Serbii.   Jestem szczególnie zainteresowany promowaniem prac dyplomowych oraz wspieraniem projektów badawczych w następujących obszarach:  
  • religia
  • etyka
  • samo-kształtowanie i podmiotowość
  • roboty, automatony i AI
  • sztuka
  • antropologia zmysłów i materialności
  • etnografia sensoryczna, antropologia audiowizualna

Publikacje recenzowane:

2021, Tactics of Transformation: Self-formation and the Multiplicity of Authority in Polish Conversions to Judaism. In Rules and Ethics: Global perspectives from anthropology and history, edited by Morgan Clarke and Emily Corran, 169-189, Manchester: Manchester University Press.

2021, „The sound exists only in your own body”. Sensory approximation of visual and aural impairment in media art projects. Visual Anthropology 34(1).

2021, Being and Becoming. Polish Conversions to Judaism and the Dynamics of Affiliation. In Polin: Studies in Polish Jewry Vol. 33: Jewish Religious Life in Poland since 1750, edited by Ada Rapoport Albert and Marcin Wodziński, 425-437, Liverpool: Liverpool University Press.

2018, “Belief.” In Oxford Bibliographies in Anthropology, edited by John Jackson. New York: Oxford University Press. DOI: 10.1093/OBO/9780199766567-0190

2016, Polish newcomers to Jewishness: A reflection in the wake of the revival. In Becoming Jewish: New Jews and Emerging Jewish Communities in a Globalized World, edited by Netanel Fisher and Tudor Parfitt, 167-184. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

2016, Shades of closeness. Ontologies of belonging and becoming in a contemporary Jewish Community in Poland. In Boundaries, Identity and Belonging in Modern Judaism edited by Maria Diemling and Larry Ray, 63–75, Abingdon, Oxon: Routledge.

2015, Counting as one. Moral encounters and criteria of affinity in Polish Jewish congregation. HAU: Journal of Ethnographic Theory 5(2): 51-81.

2011, Życie w miejscu śmierci. Muzeum/Obóz Stutthof w świetle doświadczenia I percepcji jego współczesnych mieszkańców. In Sztutowo czy Stutthof. Oswajanie krajobrazu kulturowego edited by Łukasz Banaszek and Magdalena Wosińska, 173–87, Sztutowo: Muzeum Stutthof w Sztutowie. [Life in a place of death. Museum/Camp Stutthof in the experience and perception of its contemporary inhabitants. In  Sztutowo or Stutthof?  The taming of the cultural landscape.]

2007, ‘Blizny od gwoździ. Haitański zombie jako idiom kulturowy i metafora traumy.’ Kultura i Społeczeństwo 51(4): 101–17. [The nail scars. Haitian zombie as a cultural idiom and the metaphor of trauma.]

 

Filmy etnograficzne

2023, Typhoon season, 10 min., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

2019, Active (citizen), 30 min., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, współautor wraz z dr Piotrem Goldsteinem (ZOiS Berlin)

Nagroda główna w kategorii “Best Short Documentary”, Capital Filmmakers Festival 2021

 

Nagroda w kategorii “Best Environmental Film”, Jahorina Film Festival 2021

Nagroda specjalna, Green Montenegro International Film Festival 2021

 

2013, Passage, 45 min., Granada Centre for Visual Anthropology, Uniwersytet Manchesterski

2009, Star, 25 min., Granada Centre for Visual Anthropology, Uniwersytet Manchesterski

 

Instalacje audiowizualne

2022, Active (citizen) – Can anyone be an activist?, instalacja wieloekranowa, współautor wraz z dr Piotrem Goldsteinem (ZOiS Berlin)

2022, Roboty i automatony w buddyjskich i shintoistycznych praktykach religijnych we współczesnej Japonii, projekt badawczy, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Okres realizacji: 1.09.2022 – 31.03.2023

2017, Udział w projekcie badawczym “Visualising the Invisible: Using visual ethnography to explore extra-institutional activism of migrants and ethnic minorities” (British Academy/Leverhulme)

2014, Becoming Oneself, Becoming Another: Conversion to Judaism in contemporary Poland. Indywidualny grant badawczy. Stypendium podoktorskie na Uniwersytecie Manchesterskim. Okres realizacji: 09.2014-08.2015

2013, Informal Jewish education in Poland and creative practice with visual media. Indywidualny grant badawczy. Centre for East European Language–Based Area Studies Research Internship. Okres realizacji: 10.2013-12.2013

2008, Relentless dybbuk. The loss, the memory and the revival of Jewish life in post-socialist Poland. Indywidualny grant badawczy. Doctoral Fellowship. Okres realizacji: 09.2008-08.2009