prof. Elżbieta M. Goździak

Badaczka, Centrum Badań Migracyjnych

Pokój: 2.34
Telefon: 61 829 1386
E-mail: emg27@amu.edu.pl

Dyżury:

 

Studia nad migracjami: migracje przymusowe i uchodźcy polityczni, integracja imigrantów w Ameryce Północnej i w Europie, migracje dzieci i młodzieży, migracje Polaków w Europie, migracje pracowników opieki medycznej i społecznej, handel ludźmi;

Antropologia medyczna: zdrowie psychiczne uchodźców i migrantów, medykalizacja ludzkiego cierpienia, dysproporcje w zdrowiu, dostęp do opieki zdrowotnej migrantów i uchodźców;

Metodologie i techniki badań terenowych: antropologia uczestnicząca, wywiady etnograficzne, grupy fokusowe, etnografia mobilna i wielomiejscowa, etyka badań terenowych;

Antropologia stosowana: ewaluacja polityki migracyjnej i programów dla uchodźców i migrantów;

Książki

Elżbieta M. Goździak, Human Trafficking as a New (In)Security Threat, Palgrave Macmillan 2021, ISBN: 978-3-030-62872-7, https://doi.org/10.1007/978-3-030-62873-4, ss. 138.

Europe and the Refugee Response. A Crisis of Values? Red. E.M. Goździak, I. Main, B. Suter, Routledge Studies in Development, Mobilities and Migration, 2020, ss. 296,  Routledge; https://www.routledge.com/Europe-and-the-Refugee-Response-Open-Access-A-Crisis-of-Values-1st/Gozdziak-Main-Suter/p/book/97803672332666

Children and Forced Migration: Durable Solutions during Transient Years. Palgrave. 2017. (Redaktor, z Marisa O. Ensor)

Contested Childhoods: Growing Up in Migrancy. Springer Publishing. 2016. (Redaktor, z Marie Louise Seeberg) [Open Access link]

Trafficked Children and Youth in the United States: Reimagining Survivors. Rutgers University Press. 2016. Link

Migrant Children: At the Crossroads of Vulnerability and Resiliency. Palgrave: 2010 (Redaktor, z Marisa O. Ensor).

Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej. Poznań: UAM Press: 2010 (Redaktor, z Natalia Bloch). Link

Specjalne zeszyty

Polish Migration after the Fall of the Iron Curtain. Special issue of International Migration. 2015. 52(1).

Artykuły

[Wspólnie z Brigitte Suter] Concluding Thoughts, w: Europe and the Refugee Response. A Crisis of Values?, red. E.M. Goździak, I. Main, B. Suter, Routledge Studies in Development, Mobilities and Migration, 2020; https://www.routledge.com/Europe-and-the-Refugee-Response-Open-Access-A-Crisis-of-Values-1st/Gozdziak-Main-Suter/p/book/9780367233266

[Wspólnie z Izabellą Main] European Norms and Values and the Refugee Crisis: Issuess and Challenges, w: Europe and the Refugee Response. A Crisis of Values?, red. E.M. Goździak, I. Main, B. Suter, Routledge Studies in Development, Mobilities and Migration, 2020; https://www.routledge.com/Europe-and-the-Refugee-Response-Open-Access-A-Crisis-of-Values-1st/Gozdziak-Main-Suter/p/book/9780367233266 [14 II 2020]

Low hanging fruit: How domestic minor sex trafficking erased foreign-born victims of child trafficking from anti-trafficking efforts in the United States, “Journal of Human Trafficking”; https://doi.org/10.1080/23322705.2020.1691821

Goździak, E.M., Pawlak M., Multiple Belongings: Transnational Mobility, Social Class, and Gendered Identities among Polish Migrants in Norway, “Social Identities” 2019, pp. 16 [link]

Theorizing Polish migration across Europe: Perspectives, concepts, and methodologies. 2016. Sprawy Narodowosciowe. Seria nowa (Nationalities Affiars. New Series). 48: 106–127 (z Marek Pawlak). Link

Sukces czy porażka? O Polakach powracających “z życia na ulicy” w Wielkiej Brytanii. 2016. Studia migracyjne 2(60): 97-118 (z Izabela Czerniejewska) Link

Biała emigracja: Variegated Mobility of Polish Care Workers. 2016. Social Identities 22(1): 26-43.

To Dream or Not to Dream. The Effects of Immigration Status, Discrimination, and Parental Influence on Latino Children’s Access to Education. Migration Studies 2(3): 392-414 November 2014. Link

Aiding defeated migrants.” International Migration 52(1): 87-99. January 2014 (z Izabela Czerniejewska)

Misconceptions about human trafficking in a time of crisis. Forced Migration Review 45: 58-59. February 20014 (z Alissa Walter). Link

Empirical Vacuum: In Search of Research on Human Trafficking.” In Rosemary Gartner and William McCarthy (eds.), The Oxford Handbook on Sex, Gender, and Crime, Oxford University Press 2014.

Rozdzialy w książkach

Of Will or Force? Contesting Assumptions about Child Trafficking. W Marie Louise Seeberg and Elzbieta M. Gozdziak (eds.) Contested Childhoods: Growing Up in Migrancy. New York: Springer Publishing. 2016.

Data Matters: Issues and Challenges for Research on Trafficking. In Molly Dragiewicz (ed.) Global Human Trafficking. Critical Issues and Contexts. London and New York: Routledge 2015.

Dreams Deferred: The Effects of Undocumented Status on Latino Youths’ Education and Livelihoods. W Lois Lorentzen (Ed.) Hidden Lives and Human Rights in the United States: Understanding the Controversies and Tragedies of Undocumented Immigration. ABC-CLIO 2014.

Empirical Vacuum: In Search of Research on Human Trafficking. In Rosemary Gartner and William McCarthy (eds.), The Oxford Handbook on Sex, Gender, and Crime. Oxford University Press: 2014.

Global Trends, Local Outcomes: Globalization and the Foreign-Born Temporary Labor Force in the Shenandoah Valley Apple Industry. In David Griffith (Mis)managing Migration Guestworkers’ Experiences with North American Labor Markets. SAR Press: 2014 (z Micah N. Bump and B. Lindsay Lowell)

Norms and Values in the European Migration and Refugee Crisis (NovaMigra) (2018-2021), grant Horyzont 2020 (wykonawczyni) link

Mobilne życia, niemobilne przestrzenie? Migracje Polek między Polską a Norwegią (2015-2019), grant NCN. Konkurs Harmonia 6 (wykonawczyni) link

Migration for welfare: nurses within three regimes of immigration and integration into the Norwegian welfare state (WELLMIG). 2017-2021, grant Norwegian Research Council, lider: prof. Marie Louise Seeberg, NOVA, Oslo (wykonawczyni) strona projektu

Trafficking Survivors Return Home: An Exploratory Study. National Science Foundation. (2014-2016).  link

Facilitating Local Integration of Central American Unaccompanied Children and Adolescents. J.M. Kaplan Fund. (2014) (Kierownik)

Stop Girl Trafficking: Evaluation of an Anti-Trafficking Program in Nepal. Humanity United. (2013) (Kierownik)

After Rescue: Evaluation of Strategies to Stabilize and Integrate Adult Survivors of Human Trafficking into the United States. National Institute for Justice (NIJ). (2013-2014). (Kierownik)

Urban refugees in Malaysia. Georgetown University. (2013-2014). (Kierownik)

Nagrody

2017    Fulbright Senior Specialist (Slovenia, December 2018)

2017    Faculty Fellow, Center for Social Justice, Georgetown University

2016    George Soros Visiting Chair, Central European University, Budapest (Fall 2016)

2015    MISOCO Scholar (Teaching scholarship in Bilbao May 2015)

2015    Fulbright Senior Specialist (Thailand and Indonesia Summer 2015)

2011    Doyle Faculty Fellow 2011-2012

2008    Fulbright four-months research grant; Poland; November and May-July 2009.

2006    Fulbright Senior Specialist grant in Anthropology; Poland; Oct.–Nov. 2006

2006    Fellow, Bellagio Dialogue on Migration (June-July 2006)

2003    Special Recognition Award, Georgetown University

2000    US Department of Health and Human Services Secretary’s Award for Distinguished Service

Przynależność do stowarzyszeń naukowych

International Association for the Study of Forced Migration (IASFM), Board Member

American Anthropological Association (AAA), Member

Committee on Refugees and Immigrants (CORI), Executive Committee Member

Society for Urban, National, and Transnational Anthropology (SUNTA), Past Secretary and Contributing Editor

Society for the Anthropology of North America (SANA), Member

Society for Medical Anthropology (SMA), Member

Society for Applied Anthropology (SfAA), Fellow

Pełnione funkcje

2008-2018      Georgetown University Institutional Review Board (IRB)—Vice-Chair

1998-dziś        Women’s Commission for Refugee Women and Children, Commissioner

1998                Women’s Commission for Refugee Women and Children, Board Member

1999-2002      Refugee Women’s Network, Advisory Council Member

Media

We call them DREAMEers. Film zrealizowany przez studentów z Programu Film and Media z Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie, May 2018. link 

Wywiad w Central European University w Budapeszcie, 2016 Link

Kalina Olejniczak w rozmowie z Elżbietą M. Goździak i Izabellą Main o konferencji Rethinking Forced Migration, Radio Merkury, 10.07.2016

Linki

https://www.elzbietagozdziak.com/

https://elzbietagozdziak.wordpress.com/

https://georgetown.academia.edu/ElzbietaGozdziak

https://www.researchgate.net/profile/Elzbieta_Gozdziak

https://twitter.com/egozdziak?lang=en