prof. UAM dr hab. Aleksandra Lis-Plesińska

profesorka uczelni, Zakład Antropologii Społecznej

Pokój: 2.34
Telefon: 61 829 13 86
E-mail: alis@amu.edu.pl

Dyżury:

środa 14:00-15:00


 

Studia nad nauką, techniką i społeczeństwem/Science Technology Society/: procesy wytwarzania wiedzy i rządzenia, społeczne postrzeganie technologii, Antropologia energii/Anthropology of Energy/: energia a władza, energopolityka i państwo, Antropologia gospodarcza/Economic Anthropology: wartość i wartościowanie

Umieraj i pozwól żyć. O granicy między ekologią a wiarą, „Gazeta Wyborcza”: https://wyborcza.pl/Jutronauci/7,165057,26484953,umieraj-i-pozwol-zyc-o-granicy-miedzy-ekologia-w-wiara.html [7 XI 2020].

[Wspólnie z Kärg Kama, Leonie Reins] Co-production European knowledge and publics amidst controversy: The EU expert network on unconventional hydrocarbons, “Science and Public Policy” 26, 2019, nr 1, s. 1-11; https://doi.org/10.1093/scipol/scz025

Climate and Energy Politics in Poland. Debating Carbon Dioxide and Shale Gas, Routledge Focus on Environment and Sustainability, London: Routledge, 2020, ss. 120; https://doi.org/10.4324/9780429203091; https://www.routledge.com/Climate-and-Energy-Politics-in-Poland-Debating-Carbon-Dioxide-and-Shale/Lis/p/book/9780367195496

[Wspólnie z Siddharth Sareen, Harriet Thomson, Sergio Tirado Herrero, João Pedro Gouveia, Ingmar Lippert], European energy poverty metrics: Scales, prospects and limits, „Global Transitions” vol. 2, 2020, s. 26-36; https://doi.org/10.1016/j.glt.2020.01.003

Cantoni, R., Lis, A. and Stasik, A. (forthcoming in 2018). “Creating and debating energy citizenship: the case of Poland’s shale gas.” In: Szolucha, A. Energy Impacts, Routledge: Environment and Sustainability.

Lis, A. and Stasik, A. (forthcoming in 2018). “Unlikely allies across political scales: Żurawlów, Brussels and the global anti-fracking movement.” In: Whitton, J., Cotton, M.; Charnley-Parry, I. M., Brasier, K.: Governing Shale Gas Development, Citizen Participation and Decision Making in the US, Canada, Australia and Europe, Routledge Studies in Energy Policy.

Lis, A. 2018. „Politics and Knowledge Production: Between Securitization and Riskification of the Shale Gas Issue in Poland and Germany”, in: Szulecki, Kacper. Energy Security in Europe. Palgrave Macmillan.

Lis, A., Stasik, A. 2017. Hybrid forums, knowledge deficits and the multiple uncertainties of resource extraction: Negotiating the local governance of shale gas in Poland. Energy Research & Social Science, 28(2017), 29-36.

Bernaciak, M., and Lis, A. 2016. Weak Labour, Strong Interests: Polish Trade Unions and the Integration of EU Energy and Service Markets. JCMS: Journal of Common Market Studies, doi: 10.1111/jcms.12506.

Lis, Aleksandra; Piotr Stankiewicz. 2016. Framing Shale Gas for Policy-Making in Poland. Journal of Environmental Policy and Planning. DOI: 10.1080/1523908X.2016.1143355

Paul Upham, Aleksandra Lis, Hauke Riesch, Piotr Stankiewicz. 2015. Addressing social representations in socio-technical transitions with the case of shale gas, Environmental Innovation and Societal Transitions, pp. 1-22; available on-line at doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.eist.2015.01.004

Aleksandra Lis. 2014. Strategies of Interest Representation: Polish Trade Unions in EU Governance, Europe-Asia Studies, 66(3): 444-466.

Simons, Arno, Lis, Aleksandra, Lippert, Ingmar. 2014. The political duality of scale-making in environmental markets. Environmental Politics. DOI: 10.1080/09644016.2014.893120 ;

Riesch, Hauke; Oltra, Christian; Lis, Aleksandra; Upham, Paul; Pol, Mariette. 2013. CCS and Remote Events: Sense-Making in Spanish and Polish Online Focus Groups. Energy Policy 56(May): 693-702.

Oltra, C., Upham, P., Riesch, H., Boso, A., Brunsting, S., Duetschke, E., Lis, A. 2012. Public Responses to CO2 Storage Sites: Lessons from Five European Cases. Energy and Environment 23(2&3).

Lis, Aleksandra. 2011. Negotiating the European Union Emission Trading Scheme: Re-Constructing a Calculative Space for Carbon, Polish Sociological Review 2(174).

Stankiewicz, Piotr; Lis, Aleksandra. 2012. Dla kogo elektrownia jądrowa? Wyniki badań opinii publicznej. [For whom is the nuclear power? Opinion survey results.] in: Kazimierz Jeleń, Zbigniew Rau (eds), Energetyka jądrowa w Polsce. [Nuclear power in Poland], LEX a Wolters Kluwer Business, Warsaw.

Lis, Aleksandra. 2008. Trade Unions Strength in EU-Wide Comparison, in: Kusznir, Julia; Pleines, Heiko (eds), Trade Unions from Post-Socialist Member States in EU Governance, ibidem-Verlag.

 Braendle, C.; Lis, A., Fleischer, T., Evensen, D., Mastop, J. 2017. Prerequisites for a Social Licence to Operate in the (Shale) Gas Industries. M4ShaleGas, 2015-2017. http://www.m4shalegas.eu/downloads/M4ShaleGas%20-%20D17.2%20-%20Prerequisites%20for%20a%20social%20license%20to%20operate%20in%20the%20shale%20gas%20industries%20-%20Dec.%202016.pdf

Lis, A., Braendle, C. 2017. Report on the public perceptions of shale gas in various EU Member States, public attitudes and communication strategies developed around shale gas investments (update 2015-2017). M4ShaleGas, 2015-2017.

Lis, A., Desbarats, J. 2012. Carbon Capture and Storage in Poland: National Strategies and Local Controversies. Assessing Accession Working Paper, CRCEES, University of Glasgow.

Breukers, S., Pol, M., Upham, P., Lis, A., Desbarats, J., Roberts, T., Duetschke, E., Oltra, C., Brunsting, S., de Best-Waldhober, M., Reiner, D., Riesch, H. 2011. Engagement and Communication Strategies for CCS Projects: Gaps between Current and Desired Practices and Exemplary Strategies, ECN.

Reiner, D., Riesch, H., Chyong, Chi K., Brunsting, S., de Best-Waldhober, M., Duetschke, E., Oltra, C., Lis, A., Desbarats, J., Pol, M., Breukers, S., Upham, P., Mander, S. 2011. Opinion Shaping Factors towards CCS and Local CCS Projects: Public and Stakeholder Survey and Focus Groups, Cambridge Judge Business School.

Einbock, J., Lis, A. 2007. An Assessment of the Activities of Polish Trade Unions and Employers’ Organizations at the EU level, KICES Working Papers No. 11 – December 2007.

Heinrich, A., Pleines, H., Lis, A. 2007. Factors Influencing Corporate Governance in Postsocialist Companies: an Analytical Framework, William Davidson Institute Working Paper Number 896 – October 2007. 3

Heinrich, A., Pleines, H., Lis, A. 2005. Corporate Governance in the Oil and Gas Industry. Cases from Poland, Hungary, Russia and Ukraine in a Comparative Perspective, KICES Working Paper No. 3 – December 2005.

Energetyzując świat: STS i antropologia ku społecznym studiom nad nowymi energiami (2018-2021), grant NCN (kierownik).

Subsurface Evaluation of CCS and Unconventional Risks (SECURe) (2018-2021), grant Horyzont 2020 (kierownik).

M4ShaleGas: Measuring, monitoring, mitigating managing the environmental impact of shale gas (2015-2018), grant Horyzont 2020 (kierownik). Strona projektu

Gaz z łupków nowym wyzwaniem dla Europy: rola wiedzy eksperckiej w procesach integracji europejskiej (2014-2018), grant NCN (kierownik).

Towards a common European energy policy? Energy security debates in Poland and Germany (2014-2016), grant PNFN (kierownik).

Przynależność do stowarzyszeń naukowych

Polskie Towarzystwo Socjologiczne (PTS)

European Association of Social Anthropologists (EASA)

European Association for the Study of Science and Technology (EASST):

Pełnione funkcje

Członkini Rady EASST od 2017

Stypendia i wyróżnienia

Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego “Mobilność Plus” na staż naukowy w Centre for Science, Technology, Medicine and Society na UC Berkeley (luty – listopad 2018).

Stypendium Rektora UAM za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2016/2017.

Stypendium UAM “Unikatowy Absolwent” na staż w Max Planck Institute for the Study of Societies w Kolonii w Niemczech (październik – grudzień 2015).

Nagroda Rektora UAM za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2015/2016.

Grant think tanku Agora-Energiewende na staż w siedzibie organizacji w Berlinie (lipiec – sierpień 2014).

Grant Manfreda Heindlera na staż w Institute for Advanced Studies of Science, Technology and Society (IAS-STS), Technical University w Grazu (luty – czerwiec 2014).

Media

Co dalej z gazem z łupków? Refleksje po szczycie łupkowym w Warszawie, 25.11.2015. [link]

Pakiet Klimatyczno-Energetyczny – nadal o redukcjach, czy raczej o integracji?, 05.11.2014. [link]

Co dalej z unią Energetyczną?, 16.10.2014. [link]

Krzysztof Kokoszczyński w rozmowie z Aleksandrą Lis „Poland goes to Court of Justice over ETS”, EURACTIV Poland, 7.01.2016. [link]

Rozmowa z Aleksandrą Lis, „Polska pozywa UE ws. ETS”, BIZNES ALERT, 8.01.2016. [link]

Linki

Academia.edu: profil

Research gate: profil