prof. UAM dra hab. Agata Stanisz

profesorka uczelni, Zakład Antropologii Społecznej

Pokój: 2.28
Telefon: 61 829 13 80
E-mail: stanisz@amu.edu.pl

Dyżury:

środa 11:00-12:30


 

Studia nad mobilnością/road studies/kultura transportu: koncepcja ruchu, nie-miejsca, przepływy, transport, ekonomia i kultura ruchu drogowego, tranzyt, społeczności przydrożne, ideologie i reżimy logistyki; Akustemologia/antropologia dźwięku: realizacja etnografii poprzez dźwięk; audiosfera miasta; field recording, podcasting, reportaż etnograficzny; udźwiękawianie wiedzy; Resistance studies w kontekście lokalności oraz obywatelskiego zaangażowania na rzecz ochrony środowiska; w tym new rural paradigm; Metodologie i techniki badań terenowych: antropologia na miejscu, etnografia mobilna i wielomiejscowa, płeć kulturowa a teren, techniki dokumentacyjne (fotografia, wideo, audio), deep listening i partycypacja multisensoryczna, procesy badawcze; Antropologia wizualna: fotografia jako metoda badań; fotografia jako reprezentacja; tworzenie dokumentacji fotograficznej; fotografia archiwalna; Antropologia cyfrowa: digitalizacja wiedzy antropologicznej, otwarta edukacja, technologia a antropologia, archiwistyka społeczna; Kultura materialna: zagadnienia z zakresu antropologii rzeczy; procesy tworzenia miejsc i przestrzeni domowych; przepływ rzeczy/towarów; Nowe studia nad pokrewieństwem: ze szczególnym uwzględnieniem studiów nad płcią kulturową oraz antropologii feministycznej; praktyczny wymiar więzi rodzinnych; życie rodzinne w Polsce;

Roadsides of Mobility: Informal Socioeconomic Strategies in Suburban Western Poland, [w:] Labour, Mobility and Informal Practices in Russia, Central Asia and Eastern Europe. Power, Institutions and Mobile Actors in Transnational Space. BASEES/Routledge Series on Russian and East European Studies. Red. R.Turaeva, R. Urinboyev. London-New York: Routledge, 2021. [available for pre-order]

3 square meters. Digital Album. Szara Reneta, 2020. [online]

Rozmowy pandemiczne z antropologami/lockdown interviews with anthropologist. AnthroZin vol. 1. Red. A. Stanisz. Poznań: Wydawnictwo AMSt, 2020. ISBN 978-83-938070-3-1 [online][pdf]

Antropologiczne badania infrastruktur drogowych. Projek-ty badawcze w nurcie road studies w IAiE UAM w Poznaniu, [w:] Myśli – pasje – działania. 100 lat etnologii uniwersyteckiej w Poznaniu. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 23. Red. W. Dohnal, A.W. Brzezińska. Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2020, s. 349-370. [pdf]

[Wspólnie z Jagodą Konsztowicz, Kają Udyrysz] Infrastruktura i ekologia – dostęp do wody w Kudowie-Zdroju, „Głos z Kudowy” 23.05.2020, strona Stowarzyszenia Obywatelska Kudowa; http://obywatelskakudowa.pl/2020/05/23/gzk-23-05-2020-r/

Collecting sounds. Online sharing of field recordings a cultural practice, „Ethnologia Polona” vol. 39, 2018/2019, s. 127-144, doi: 10.23858/EthP39.2018.008; http://journals.iaepan.pl/ethp/article/view/2007

Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty, czyli otwarta etnografia, „Kultura i Społeczeństwo” R. 63: 2019, nr 1: Społeczne w archiwach, s. 133-141, sum. [The Józef Burszta Digital Archive – Open Ethnography]. Słowa kluczowe: archiwum społeczne, antropologia archiwalna, licencja creative commons, cyfryzacja, etnografia wizualna, kultura tradycyjna, IEiAK UAM w Poznaniu, Józef Burszta. Red. A. Piotrowski. Warszawa. ISSN 0023-51-72

Społeczno-kulturowe praktyki produkcji, dystrybucji i słuchania soundscape’ów, „Miscellanea Anthropologica et Sociologica” t. 20, 2019, nr 2: Muzyka jako zjawisko społeczne – orientacje teoretyczne i kierunki badań, s. 83-105, bibl., abstrakt, abstract, słowa kluczowe: akustemologia, antropologia dźwięku, imersja, muzyka soundscape’owa, nagrania terenowe, soundscape wyobrażony, transdukcja. Red. M. Kaczmarczyk. Gdańsk. Wydawca: Wydawnictwo UG. e-ISSN 2354-0389; https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/3671 [8 XI 2019]

Antropologia dźwięku wobec protestów społecznych, Zeszyty Naukowe UJ. „Prace Etnograficzne”, t. 46, 2018 nr 1, s. 89-116, doi: 10.4467/22999558.PE.18.005.8686; http://www.ejournals.eu/Prace-Etnograficzne/2018/46-1-2018/art/13232/

Tractor unit acoustemology. Sounds of a dwelling on the road, “Mobile Culture Studies. The Journal” 2017, vol.3, pp. 53-76. DOI 10.25364/08.3:2017.1.4.

Ruchome modernizacje. Między Autostradą Wolności a „starą dwójką”, Warszawa: Książka i Prasa, 2017, ss. 436. [wspólnie z Waldemarem Kuligowskim]

Field recording jako metoda etnografii poprzez dźwięk, „Przegląd Kulturoznawczy” 2017, nr 31(1). DOI: 10.4467/20843860PK.17.001.6930.

Mobilność mimochodem czyli przydrożne społeczności i strefy przepływu. Praktyczne zastosowanie „paradygmatu nowych mobilności”, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne” 2016, nr 43(3), s. 213–226. DOI 10.4467/22999558.PE.15.017.4877

Three square meters. About fieldwork on the road and experience of total intimacy, [w:] Cultures of Motorway. Localities through Mobility as an Anthropological Issue, Poznańskie Studia Etnologiczne, t. 19. Red. W. Kuligowski, A. Stanisz, Wielichowo: Wydawnictwo TIPI, 2016, pp. 47-68. [pdf]

Cultures of Motorway. Localities through Mobility as an Anthropological Issue, Poznańskie Studia Etnologiczne, t. 19. Red. W. Kuligowski, A. Stanisz, Wielichowo: Wydawnictwo TIPI, 2016, pp. 200. [pdf]

Regimes of logistics, pauses in the flow, stillness in (near) industrial non-places and mobility infrastructure, “Studia Humanistyczne AGH” 2015, vol. 14, no. 4, pp. 73-86. DOI: http://dx.doi.org/10.7494/human.2015.14.4.73-86.

On the Road: Polish Modernization from the Perspective of the Anthropology of the Motorway, [w:]: Rethinking Ethnography in Central Europe. Red. H. Cervinkovam M. Buchowski, Z. Uherek Zdeněk, New York: Palgrave Macmillan, 2015, pp. 175-194 [wspólnie z Waldemarem Kuligowskim].

Rodzina made in Poland. Antropologia pokrewieństwa i życia rodzinnego, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 16, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013. [pdf]

Ruchome miejsca i etnografia translokalności, „Tematy z Szewskiej” 2012, nr 2(8), s. 7-18. [pdf]

Granty badawcze

Dokumentacja niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi północnych powiatów województwa wielkopolskiego (2018-2019), grant MKiDN (wykonawca). Strona projektu

Ruchome modernizacje. Wpływ autostrady A2 na lokalne krajobrazy kulturowe (2014-2017), grant NCN (główny wykonawca). Strona projektu

Atlas Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Wsi Wielkopolskiej (2012-2014), grant NPRH (wykonawca, autorka jednego z tomów publikacji końcowych). Strona projektu

Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania (2009-2012), grant MNiSW (wykonawca). Strona projektu

Stan kultury na wsi i w małych miastach w Polsce (2010), grant NCK (podwykonawca). Strona projektu

Kinship and Social Security (2004-2007), 6 Ramowy Program UE (wykonawca). Strona projektu

Badania terenowe

Polska powiatowa. Anthroart/AVanthropology. Projekt audiowizualny (od 2019), Strona projektu

Społeczno-kulturowe wymiary budów i modernizacji dróg we współczesnej Polsce (cz. 1 – antropologia dużych infrastruktur drogowych, cz. 2 – antropologia małych infrastruktur drogowych) (od 2018), badania realizowane z prywatnych środków finansowych.

Branża mobilności: między reżmimem logistyki a wykonawstwem (2015), grant badawczy w ramach Rozwoju Młodej Kadry w IEiAK UAM, badania mobilne na terenie Polski, Holandii, Niemiec, Luksemburga, Belgii.  Strona projektu

Transnacjonalność w drodze. Badania pilotażowych w środowisku polskich kierowców ciężarówek dalekobieżnych na terenie Europy Zachodniej (2012), grant badawczy w ramach Rozwoju Młodej Kadry w IEiAK UAM, badania mobilne na terenie Danii, Niemiec, Holandii, Niemiec, Belgii, Francji.

Kultura w drodze: translokalność i mobilność kierowców ciężarówek dalekobieżnych (2011), grant badawczy w ramach Rozwoju Młodej Kadry w IEiAK UAM, badania mobilne na terenie Danii, Niemiec. Strona projektu

Antropologia rodziny: praktykowanie pokrewieństwa w wybranych środowiskach we współczesnej Polsce (2005-2010), badania do pracy doktorskiej prowadzone w Poznaniu, Dziekanowicach i Jeleniej Górze. Strona projektu

O sprzątaniu i przedmiotach, czyli jak zrobić dom (antropologia rzeczy) (2003-2005), badania do pracy magisterskiej prowadzone w Poznaniu. Strona projektu

Przynależność do stowarzyszeń naukowych

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Association of Social Anthropologists of the UK and Commonwealth

European Association of Social Anthropologists

International Union of Anthropological and Ethnological Sciences, Anthropology of Music, Sound and Bodily Performative Practices

Canadian Anthropology Society

Music Technology Group Universitat Pompeu Fabra w Barcelonie

Stowarzyszanie Etnologia Wrocławska

Pełnione funkcje

Kierowniczka Zakładu Antropologii Społecznej (od 2021)

Członkini Rady Dyscypliny (Nauki o Kulturze i Religii) (od 2020)

Opiekunka studentów III roku I stopnia (2020/2021)

Członkini Komisji rekrutacyjnej na studia I i II stopnia na rok akademicki 2018/2019

Członkini Rady Programowej IEiAK UAM w Poznaniu (2018)

Współkoordynatorka ogólnopolskiego projektu #EtnoWiki (od 2016)

Koordynatorka Cyfrowego Archiwum im. Józefa Burszty (od 2014)

Członkini Rady Programowej IV Transdyscyplinarnego Sympozjum Badań Jakościowych (2014/2015)

Członkini Doradczej Rady Eksperckiej (Metody Etnograficzne) przy projekcie badawczym Rodziny z wyboru w Polsce Instytut Psychologii PAN (2013-2015)

Członkini Zespołu ds Zmian Programowych 2013/2014

Członkini Pracowni Antropologii Audiowizualnej (2012-2020)

Koordynatorka podcastu Antropofon (od 2012)

Opiekunka studentów I roku w roku akademickim 2011/2012

Członkini Zespołu ds informacji i promocji Wydziału Historycznego 2011/2012

Administratorka strony internetowej IEiAK UAM, fanpage’u IEiAK UAM na portalu Facebook, kanału IEiAK UAM na portalu Yotube (od 2010)

Inne projekty

Projekt wydawniczy AnthroZin (od 2020). Strona projektu

Projekt podcastingowy Antropofon – pierwszy polski podcast antropologiczny (od 2012). Antropofon na Spotify

100 fotografii w setną rocznicę urodzin prof. Józefa Burszty (2014),  grant MKiDN (Dziedzictwo Kulturowe – Kultura Ludowa) (główny wykonawca). Strona projektu

Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty – digitalizacja archiwaliów oraz ich udostępnienie w Internecie (2014), grant MKiDN (Promesa Kolberg 2014) (kierownik). Strona projektu

Media

Wojciech Orliński w rozmowie z dr Agatą Stanisz „Czy jest coś fascynującego w autostradach?”, audycja „Salon – Piąteczek”, Radio TOK FM, 26.01.2018. [link]

Cezary Łasiczka w rozmowie z prof. Waldemarem Kuligowskim i dr Agatą Stanisz o zmianach na DK92, audycja „OFF Czarek”, Radio TOK FM, 16.11.2014. [link]

Kalina Olejniczak w rozmowie z Agatą Stanisz i Izabelą Kowalczyk o wystawie „Etnografowie w terenie”, audycja w Radio Merkury (Radio Poznań), 03.11.2014. [link]

Maciej Kautz w rozmowie z Agatą Stanisz i Wojciechem Janiakiem, „Poznańscy naukowcy udostępnią swoje archiwum”, Gość Wieczoru WTK, 17.06.2014. [link]

Rozmowa z dr Agatą Stanisz w WTK Poznań, „Gość wieczoru WTK” – Zachowania na drodze – tematem badań naukowych, 13.06.2014. [link]

Wywiad Kamila Babicza z dr Agatą Stanisz dla Głosu Wielkopolskiego, artykuł „Wzór idealnej polskiej rodziny to mit”, Głos Wielkopolski, 19.04.2014. [link]

Jolanta Pieńkowska w rozmowie z Agatą Stanisz, Katarzyną Lengren i Katarzyną Klich, DDTVN, 08.04.2014. [link]

Wywiad Anny J. Dudek z dr Agatą Stanisz dla portalu Na temat, artykuł „Mężczyźni decydują tylko, jakie piwo kupić. Kobiety – o całej reszcie. I nie ma w tym nic dziwnego”, 31.03.2014. [link]

Magdalena Raducha w rozmowie z dr Agatą Stanisz, „Współczesna rodzina w Polsce”, audycja „Cztery pory roku”, 1 Polskie Radio, 25.03.2014. [link]

Wywiad Natalii Mazur z dr Agatą Stanisz dla Gazety Wyborczej, artykuł „Kobiety mówią wprost, że inne kobiety są głupie”, 15.03.2014. [link]

Rafał Regulski w rozmowie z dr Agatą Stanisz, „Jak wygląda życie rodzinne w Polsce?”, audycja „Rozmowy po zachodzie”, Radio Merkury (Radio Poznań), 08.04.2013. [link]

Ilona Szwajcer w rozmowie z Agatą Stanisz, Maciejem Kucharskim, Henryk Krzyżanowskim, Weroniką Ciborowską i Pauliną Dolatowską, audycja „Rozmowy po zachodzie” – związki partnerskie,  Radio Merkury (Radio Poznań), 27.02.2013. [link]

Cezary Łasiczka w rozmowie z dr Agatą Stanisz „Sekretny świat kierowców ciągników siodłowych”, audycja „OFF Czarek”, Radio TOK FM, 10.08.2012. [link]

Linki

3 square meters. Digital Album. Szara Reneta, 2020.

Academia.edu: profil

Antropofon: pierwszy polski podcast antropologiczny

AnthroZin – inicjatywa wydawnicza

Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty

Miasto dźwięków: fieldrecording i audioantropologia

Ruchome modernizacje/Mobile modernizations: strona projektu oraz książki

Sounds of Europe: field recordings, trucks and an anthropologist

Transportodrone: akustemologia ciągnika siodłowego