25 czerwca 2021

Wykład gościnny prof. Ryszarda Vorbricha i dr hab. Adama Pomiecińskiego w PAU

25 czerwca 2021 | Karolina Dziubata

W czwartek 24 czerwca 2021 roku prof. Ryszard Vorbrich i dr hab. Adam Pomieciński, prof. UAM, wygłosili referat pt. Człowiek i piroga. Rybactwo rzemieślnicze w Senegalu na posiedzeniu naukowym Komisji Etnograficznej Polskiej Akademii Umiejętności.