13 czerwca 2019

Udział prof. UAM D. Penkali-Gawęckiej w posiedzeniu ekspertów WHO

13 czerwca 2019 | Agata Stanisz

Prof. UAM dr hab. Danuta Penkala-Gawęcka weźmie udział w kolejnym, piątym posiedzeniu grupy ekspertów współpracujących w projekcie „Cultural Contexts of Health and Well-being” WHO Regional Office for Europe, które odbędzie się w UN City w Kopenhadze 17 i 18 czerwca 2019 r. Celem spotkania będzie podsumowanie pierwszego, pilotażowego etapu projektu i opracowanie strategii dalszego, pięcioletniego planu działań w celu silniejszego związania CCH z ogólnymi długoterminowymi celami i projektami zdrowotnymi WHO i krajów członkowskich.