8 czerwca 2021

Udział prof. Anny Weroniki Brzezińskiej w dwóch projektach Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

8 czerwca 2021 | Karolina Dziubata

Prof. UAM dr hab. Anna Weronika Brzezińska bierze udział w dwóch projektach realizowanych w tym roku przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Partnera Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Umowy na ich realizację zostały podpisane z Samorządem Województwa Wielkopolskiego 27 maja 2021 roku. Pierwszy to „Dziedzictwo kulturowe w wielkopolskiej zagrodzie”, drugi „Olej lniany, kiełbasa nowotomyska – czyli zdrowo i tradycyjnie wokół wielkopolskiego stołu”.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest również partnerem KSOW, a w wyżej wymienionych operacjach występuje jako dodatkowy partner.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.