24 marca 2019

Prof. UAM Jacek Schmidt członkiem Komitetu Badań nad Migracjami PAN

24 marca 2019 | Anna Weronika Brzezińska

Dr hab., prof. UAM Jacek Schmidt został powołany na członka Komitetu Badań nad Migracjami PAN na kolejną kadencję (2019-2023). Inauguracyjne posiedzenie tego gremium, połączone z wręczaniem nominacji przez Prezesa PAN i wyborem nowych władz, odbędzie się 9 kwietnia w Warszawie. Prof. Schmidt będzie jedynym przedstawicielem naszego środowiska w tym komitecie problemowym PAN.

Uchwała