7 maja 2019

Prof. UAM dr hab. Anna W. Brzezińska stypendystką Marszałka Województwa Wielkopolskiego

7 maja 2019 | Anna Weronika Brzezińska

6 maja 2019 r. w Teatrze Nowym w Poznaniu Marszałek Marek Woźniak wręczył stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury. Jedną z tegorocznych stypendystek została dr hab. Prof. UAM Anna Weronika Brzezińska, która będzie realizowała projekt dotyczący Kaliskiej Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego „Cepelia” w Kaliszu, którego efektem będzie wydanie książki poświęconej Cepelii.

Strona internetowa projektu

Facebook