20 grudnia 2021

Od polinezyjskich mitów do antropologii medycznej. Tom dedykowany Profesor Danucie Penkali-Gawęckiej

20 grudnia 2021 | Karolina Dziubata

Prezentujemy 23 tom serii Poznańskie Studia Etnologiczne pod redakcją Katarzyny Marciniak i Agnieszki Chwieduk pt. „Od polinezyjskich mitów do antropologii medycznej”. To publikacja zadedykowana prof. Danucie Penkali-Gawęckiej przez pracowników i pracowniczki Instytutu Antropologii i Etnologii UAM. W książce znajdują się teksty m.in.: prof. Zbigniewa Jasiewicza, dr hab. prof. UAM Zbigniewa Szmyta, dr hab. prof. UAM Natalii Bloch, mgr Moniki Piosik, prof. Adama Pomiecińskiego, prof. Waldemara Kuligowskiego, prof. Ryszarda Vorbricha, dr hab. prof. UAM Aleksandry Lis-Plesińskiej, mgr Justyny Marcinkowskiej oraz dr hab. prof. UAM Izabelli Main.