19 stycznia 2022

Nagroda za Badanie Antropologiczne Roku SAS PTS dla Natalii Bloch

19 stycznia 2022 | Karolina Dziubata

Prof. UAM dr hab. Natalia Bloch otrzymała Nagrodę Główną w konkursie Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego za Badanie Antropologiczne Roku 2021 za książkę Encounters across Difference. Tourism and Overcoming Subalternity in India, wydaną przez Lexington Books.

Uzasadnienie organizatora:

Książka Encounters across Difference. Tourism and Overcoming Subalternity in India Natalii Bloch poświęcona jest problematyce turystyki. Badania autorki koncentrują się w dwóch destynacjach turystycznych – Hampi i Dharamshala, a przez pryzmat zjawisk zaobserwowanych w tych miejscach udało się jej pokazać szeroki wachlarz aspektów badawczych związanych z kwestią turystyki. Monografia oparta jest na solidnym materiale empirycznym, a proces dochodzenia do sformułowania zagadnień badawczych, sposób myślenia o badaniu i jego prowadzenie są opisane szczegółowo i z dużą dozą samoświadomości metodologicznej. Tytułowe „spotkania” oglądane są przez badaczkę z wielu punktów widzenia – zarówno turystów, jak i osób spotykających turystów jako „lokalni mieszkańcy”. Nagrodzona książka nie tylko daje wgląd w lokalną sytuację w Indiach, ale stanowi także doskonałe wprowadzenie do zmagań współczesnej antropologii z problemem turystyki etnicznej i kulturowej (zarówno w wymiarze etycznym, jak i teoretycznym). Autorce udało się nasycić tekst szczegółami etnograficznymi z terenu nie tracąc jednocześnie z pola widzenia ani na moment szerszych kontekstów problemowych, w których się porusza i które dają jej narzędzia do rozumienia „terenu”. Rozumie go i umie swoje rozumienie opisać w sposób, który nie tylko buduje jej obraz jako świadomego i erudycyjnego antropologa, ale także pozwala czytelnikowi nabrać poczucia, że i on zaczyna postrzegać turystykę w Indiach w sposób bardziej świadomy i krytyczny.

Gratulujemy!