22 kwietnia 2018

Dr hab. Anna W. Brzezińska w Komisji Nagrody im. O. Kolberga

22 kwietnia 2018 | Agata Stanisz

Dr hab. Anna Weronika Brzezińska z Zakładu Studiów Polskich i Regionalnych została członkiną Komisji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”.

Nagroda została ustanowiona w 1974 roku i jest najbardziej prestiżowym wyróżnieniem z zakresu kultury tradycyjnej, która jest przyznawana wybitnym osobom, organizacjom i instytucjom działającym na rzecz dziedzictwa kultury ludowej i tradycyjnej. Organizatorem nagrody jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Kulturowego.