4 stycznia 2019

Artykuły naszych pracowników w księdze jubileuszowej dla prof. S. Szynkiewicza

4 stycznia 2019 | Agata Stanisz

Polecamy uwadze lekturę książki pt. Lokalne i globalne perspektywy azjanistyczne: księga jubileuszowa dla Profesora Sławoja Szynkiewicza pod redakcją Kamili Baranieckiej-Olszewskiej. W książce znalazły się artykuły Danuty Penkali-Gawęckiej – Dobro narodowe czy szarlataneria? Zmiany w oficjalnym podejściu do medycyny komplementarnej w postsowieckim Kazachstanie i Kirgistanie, Zbigniewa Jasiewicza – Kim jesteśmy? Kim jesteście? Tożsamość etnologii/antropologii społeczno-kulturowej i jej/ich przedstawicieli oraz absolwenta IEiAK UAM Marka Gawęckiego – Centralna czy może jednak Środkowa?

Książka w całości została udostępniona w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych [tutaj].