23 marca 2019

A.W. Brzezińska stypendystką Marszałka Województwa Wielkopolskiego

23 marca 2019 | Anna Weronika Brzezińska

Dr hab. Prof. UAM Anna Weronika Brzezińska otrzymała stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury na realizację projektu DZIEDZICTWO KALISKIEJ SPÓŁDZIELNI PRACY RĘKODZIEŁA LUDOWEGO W 70-LECIE JEJ POWSTANIA.

Celem projektu stypendialnego jest zebranie materiałów archiwalnych oraz terenowych dotyczących działalności Kaliskiej Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego „Cepelia” w Kaliszu, która działała w latach 1950-1995. Spółdzielnia specjalizowała się w produkcji koronek maszynowych, ręcznie malowanych tkaninach, produkcji tiulu bawełnianego oraz ręcznie zdobionej porcelany. Do momentu likwidacji w 1995 roku była ona miejscem pracy wielu osób – artystów, rzemieślników, chałupników, a wytwarzane w jej ramach tkaniny oraz porcelana w znaczący sposób przyczyniły się do upowszechnienia wielkopolskiego wzornictwa regionalnego. Zatrudniała kilkaset osób, które w momencie likwidacji spółdzielni straciły pracę – tylko niewielka liczba dawnych pracowników kontynuowała później swoją rzemieślniczą i artystyczną pracę.

Całość dokumentacji związanej z działalnością Spółdzielni za lata 1963-1996 została przekazana do Archiwum Państwowego w Kaliszu i obejmuje 100 jednostek archiwalnych (m.in. protokoły, listy osobowe, wzorniki). Jest to obecnie jedyne miejsce, w którym znajdują się zintegrowane dokumenty dotyczące działalności Spółdzielni.

W 2018 roku Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej zorganizowało wystawę pt. Twórcy / wytwórcy / przetwórcy. Z dziejów kaliskiej Cepelii, na której po raz pierwszy pokazano jej historię. Kuratorką wystawy była A. W. Brzezińska. Dzięki wystawie udało się nawiązać kontakt z byłymi pracowniczkami i pracownikami Spółdzielni oraz udało się pozyskać wiele eksponatów wytworzonych przez w zakładach należących do kaliskiej Spółdzielni.

Projekt stypendialny będzie realizowany we współpracy z Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej.

Lista wszystkich stypendystów.