Od 2 do 31 lipca br. dziesięciu studentów i studentek, czyli ponad połowa słuchaczy obecnego 3 roku I stopnia, przystąpi do egzaminu licencjackiego.

Wszystkim gratulujemy zapału, systematyczności i terminowego złożenia pracy!

Agnieszka Chwieduk, Małgorzata Kowalska i Ryszard Vorbrich