Plan zajęć

Studia II stopnia I rok (semestr letni 2020/2021)

Sylabusy – semestr letni 2020/2021 do ściągnięcia TUTAJ

PLAN DO POBRANIA

 

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Warsztaty pisarskie prof. W. Kuligowski Ćwiczenia on-line
10:45-12:15 Epistemologie w antropologii prof. A. Chwieduk Wykład on-line
12:30-14:00 Monografie KRYTYCZNE STUDIA NAD DZIEDZICTWEM*: Trudne dziedzictwo dr M. Smykowski Konwersatorium on-line

 

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-11:00 Seminarium naukowe on-line dla wszystkich zainteresowanych
11:00-12:30 Dyżur instytutowy dla pracowników* on-line
14:15-15:45 Monografie ANTROPOCEN*: Medical Anthropology in Global Perspective prof. I. Main Konwersatorium on-line
16:45-18:15 Seminaria magisterskie Zespół pracowników samodzielnych IAiE: N. Bloch, W. Kuligowski, I. Main, A. Stanisz on-line

 

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
12:30-14:00 Monografie ANTROPOLOGIE PODMIOTOWOŚCI*: Antropologia ekonomiczna prof. R. Vorbrich Konwersatorium on-line

 

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:30-12:00 Bloki językowe on-line
12:30-14:00 Seminaria magisterskie Zespół pracowników samodzielnych IAiE: K. Marciniak, R. Vorbrich on-line

 

UWAGA 1: Od tego roku akademickiego wchodzi nowy program studiów II stopnia, nagrodzony w konkursie na wyłonienie modernizowanych kierunków studiów II stopnia w ramach projektu Uniwersytet jutra II.

UWAGA 2: Przedmioty „MONOGRAFIE” dla I roku II stopnia  są jednocześnie proponowane jako zajęcia w puli ANTROPOLOGIE WYBRANYCH ZAJWISK KULTUROWYCH  i ZAJĘCIA FAKULTATYWNE dla studentów 2 roku II stopnia, których obowiązuje „stary program”. Oznacza to, że ten sam przedmiot mogą studiować jednocześnie studenci 1 i 2 roku II stopnia.

UWAGA 3: Na 1 roku II stopnia student/ka jest zobowiązany/a zrealizować 2 x 30 h lektoratu z j. angielskiego. Jednorazowo, w miejsce 30 h lektoratu istnieje możliwość zaliczenia jednego przedmiotu o wymiarze 30 h realizowanego w j. angielskim (np. w ramach specjalności CREOLE, osobna tabela). O zamiarze takiej zamiany należy bezwzględnie upewnić się u lektorki, zanim rozpoczną się zajęcia; zob. też http://sj.amu.edu.pl/strona-glowna/lektoraty/zasady-uczszczania-na-lektoraty-w-szkole-jzykowej-uam

 

* Dyżur Instytutowy dotyczy pracowników. Sprawy studenckie są załatwiane w ramach pracowniczych dyżurów indywidualnych.

* Przedmioty „Monografie”: student/studentka wybiera w każdym semestrze 3 zajęcia z liczby zaproponowanych bloków tematycznych, a w toku 4 semestrów – 12 zajęć (z puli możliwych 33. przewidzianych ogólnie w całym programie, zob. Informator dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia 2020-2022.

* Seminaria magisterskie: student/studentka może uzgodnić termin realizacji seminarium w porozumieniu z promotorem/promotorką.