Plan zajęć

Studia I stopnia III rok (semestr letni 2020/2021)

Sylabusy – semestr letni 2020/2021 do ściągnięcia TUTAJ

PLAN DO POBRANIA

 

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:45-12:15 Antropologia krytyczna i eksperymentalna prof. W. Kuligowski Wykład on-line
12:30-14:00 Kolokwia antropologiczne III*: Antropologia historii dr M. Filip Konwersatorium on-line
17:00-18:30 Kolokwia antropologiczne III*: Widowiska prof. A. Pomieciński Konwersatorium on-line

 

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:30-11:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne) on-line otwarte dla wszystkich zainteresowanych
11:00-12:30 Dyżur instytutowy dla pracowników* on-line
13:15-14:45 Seminarium licencjackie GR I:  prof. K. Marciniak

GR II:  prof. A. Stanisz

on-line

 

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
12:30-14:00 Kolokwia antropologiczne III*: Utopie i dystopie jako narracja etno-antropologii dr M. Kowalska Konwersatorium on-line

 

* Dyżur Instytutowy dotyczy pracowników. Sprawy studenckie są załatwiane w ramach pracowniczych dyżurów indywidulanych.

* Kolokwia antropologiczne III: student/studentka dokonuje wyboru dwóch z trzech propozycji zajęć.