Plan zajęć

Studia I stopnia II rok (semestr letni 2020/2021)

Sylabusy – semestr letni 2020/2021 do ściągnięcia TUTAJ

PLAN DO POBRANIA

 

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Antropologia etniczności dr M. Filip Wykład on-line
10:45-12:15 Badania terenowe II GR I: prof. A. Stanisz, dr H. Wadle

GR II: prof. A. Pomieciński, dr P. Fabiś

Ćwiczenia on-line
12:30-14:00 Badania terenowe I (zaległe za 2019/2020) GR I: prof. A. Chwieduk, prof. J. Schmidt

GR II: prof. A. Lis, dr H. Wadle

Ćwiczenia on-line

 

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:30-11:00 Seminarium naukowe on-line otwarte dla wszystkich zainteresowanych
11:00-12:30 Dyżur instytutowy dla pracowników* on-line
12:30-14:00 Kolokwia antropologiczne I*: Afryka – tradycja i wyzwania przyszłości prof. W. Dohnal Konwersatorium on-line
14:15-15:45 Kolokwia antropologiczne I: Filozoficzne teorie cywilizacji dr T. Raburski Konwersatorium on-line
16:00-19:00 Antropologia wizualna* dr J. Lorenz Konwersatorium on-line

 

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Antropologia migracji prof. N. Bloch Wykład on-line
10:45-12:15 Antropologia ekonomiczna dr M. Kowalska Wykład on-line
12:30-19:15 Bloki językowe

 

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Antropologia polityczna prof. W. Dohnal Wykład on-line
10:45-12:15 Proseminarium dr M. Kowalska Konwersatorium on-line
12:30-14:00 Podstawy filozofii prof. M. Bobako Wykład on-line

 

* Kolokwia antropologiczne I: student/studentka dokonuje wyboru jednej z dwóch propozycji.

*  Do egzaminu z języka obcego student/ka podchodzi w wybranym przez siebie momencie w toku trzech lat studiów. Zdanie egzaminu skutkuje przyznaniem 2 ECTS.

* Antropologia wizualna: zajęcia z dr. Janem Lorenzem odbywają się co dwa tygodnie, począwszy od 1 tygodnia semestru II – 2 marca b. r. (kolejne w 3 tydzień semestru, 5 tydzień semestru, itd.).